izvještaj pokazao da smo ove godine ostvarili značajne rezultate

Haglajtner: Profesionalna uprava ključna za proces pridruživanja Crne Gore EU

Haglajtner je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), kazao da su protekle četiri godine Strategije reforme javne uprave obilježile bliska i plodonosna saradnja Vlade, EK, Delegacije EU u Crnoj Gori i SIGMA-e

3818 pregleda 0 komentar(a)
Haglajtner, Foto: Printscreen
Haglajtner, Foto: Printscreen

Profesionalna, na zaslugama zasnovana i uslužno orijentisana uprava ključna je za proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU), kazao je šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

On je učestvovao na online sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između EK i Crne Gore, koji je otvorila ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Haglajtner je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), kazao da su protekle četiri godine Strategije reforme javne uprave obilježile bliska i plodonosna saradnja Vlade, EK, Delegacije EU u Crnoj Gori i SIGMA-e.

„To je pokazalo da je za uspješnu reformu javne uprave potrebna jaka politička volja svih uključenih aktera, i u tom smislu je potrebno obezbijediti odgovarajući nastavak u ispunjavanju dogovorenih obaveza“, rekao je Haglajtner.

On je ukazao na važnost kontinuiteta u procesu reforme javne uprave.

Haglajtner je ocijenio da je profesionalna, na zaslugama zasnovana i uslužno orijentisana javna uprava ključna za proces pridruživanja Crne Gore EU.

„Od Crne Gore se očekuje da ostane u potpunosti posvećena principima reforme javne uprave i da nastavi sa aktivnostima i rezultatima postignutim u okviru trenutne Strategije reforme javne uprave“, kazao je Haglajtner.

On je naveo da postoji nekoliko inicijativa koje su od izuzetne važnosti za cjelokupnu reformu, a koje su još uvijek u toku „i zbog toga je važno nastaviti planiranom dinamikom“.

Pribilović je kazala da ocjene iz Izvještaja o napretku EK pokazuju da smo i ove godine ostvarili značajne rezultate u oblasti reforme javne uprave, uprkos dodatnom izazovu globalne zdravstvene krize.

Ona je ocijenila da je reforma javne uprave jedan od najvažnijih zadataka Vlade, i da je u prethodnoj godini zabilježen vidljiv napredak u oblasti službeničkog sistema i upravljanja ljudskim kadrovima.

„Srednjoročnog planiranja politika, racionalizacije državne uprave, ali i poboljšanju kvaliteta usluga prema građanima, privrednim i drugim subjektima“, navela je Pribilović.

Prema njenim riječima, taj period je bio u znaku primjene novog Zakona o državnoj upravi, čime su stvoreni uslovi za potpunu reorganizaciju državne uprave, što je doprinijelo daljem usaglašavanju sa EU standardima.

„Radili smo na usaglašavanju posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi, a kontinuirano je praćena primjena posebnih zakona u dijelu organizacije državne uprave. Pripremljen je elektronski registar svih institucija u sistemu državne uprave", kazala je Pribilović.

Ona je podsjetila da je fokus bio na aktivnostima praćenja i analize primjene novog zakona o državnim službenicima i namještenicima i lokalnoj samoupravi s ciljem da se osigura profesionalna i depolitizovana javna uprava, kao i na novim elektronskim uslugama.

Iz MJU su kazali da je planirano definisanje nove Strategije reforme javne uprave od 2021. do 2025. godine, što će biti prilika da se intenziviraju napori na izgradnji moderne i efikasne javne uprave.

„Konstatovano je da se treba fokusurati na jačanje transparentnosti rada javne uprave, racionalizaciju organizacije državne uprave, profesionalizaciju i depolitizaciju, pogotovo uzimajući u obzir rezultate i iskustvo iz sprovođenja prethodnog strateškog okvira“, navodi se u saopštenju.

Posebna grupa za javnu upravu formirana je u cilju unapređenja postojeće strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i fokus njenog djelovanja je reforma javne uprave Crne Gore.

Rad Radne grupe usmjeren je na praćenje napretka u oblastima definisanim strateškim dokumentima, kao što su Strategija reforme javne uprave i Program upravljanja javnim finansijama.