"ključni razlog što je CDT sada objavio ovaj predlog, a ne na prethodnom popisu je otpočinjanje pregovora sa EU u poglavlju 18"

Koprivica: CDT ne zagovara odlaganje popisa

"Pobjednička koalicija je dobila povjerenje građana na ključnoj poruci promjena i zaokreta od DPS politike i smanjenja podjela i nacionalnih tenzija u društvu. Mi upravo to tražimo ovom inicijativom, raskid sa slabim rezultatima prethodne Vlade. A to bi novu Vladu relaksiralo ozbiljnih tenzija i trošenja enegrije i osnažilo njen reformski potencijal. U suptornom, ta Vlada će, na agendi, imati jedan ozbiljan problem više", rekao je Koprivica

2371 pregleda 8 komentar(a)
Koprivica, Foto: Boris Pejović
Koprivica, Foto: Boris Pejović

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica saopštio je da CDT nema nikakvih strahova niti interesa vezanih za procente pojedinih naroda na popisu, te da u tome nije suština njihovog prijedloga da se na njemu ne prikupljaju podaci o naciji, vjeri i jeziku.

"Naša bojazan je dalje urušavanje građanske države, podizanje tenzija i još jedna popisna kampanja koja liči na izbornu, nakon čega će mnogi naći razloge za osporavanje rezultata, i da će ta tema obilježiti naredni mandat. Poenta je izaći iz tog začaranog kruga", saopštio je Koprivica.

On se zahvalio svim akterima koji su uputili komentare, sugestije i dobronamjerne kritike vezano za inicijativu CDT-a da se na popisu ne prikupljaju podaci o naciji, vjeri i jeziku.

"Poštujemo sve izrečene stavove koji su nam profesionalno saopšteni bilo putem javnosti ili u direktnoj komunikaciji. Svi koji su oni koji su naš predlog podržali, odbacili ili im je potrebno njegovo dodatno razmatranje, su nam pomogli da u predstojećoj javnoj raspravi iznesemo što kvalitetnije agrumente. Smatramo da nam je dužnost da odgovorimo na neke od njih kako bi demokratska diskusija u ovoj temi imala svoj puni smisao", kazao je on.

On je istakao da je CDT posebnu pažnju i najviše istraživačkog rada na predlogu posvetio pitanju punog ostvarenja prava nacionalnih i jezičkih manjina ukoliko on bude prihvaćen.

"U inicijativi smo nedvosmisleno predočili put za ispunjenje ovih prava i objasnili jedan od načina prikupljanja koji će dati čak preciznije i kvalitetnije podatake o manjinama. Naše rješenje je u potpunosti u skladu sa relevantnim EU pravilima, što je potvrdio i Eurostat. Ono što predstavnici manjina treba da znaju je da popis nije garancija ostvarivanja njihovih prava, već samo jedan od načina da se prikupe podaci. Da je tako potvrđuje činjenica da rezultati popisa nijesu pomogli hrvatskoj manjini da ima autentičnog predstavnika u Skupštini," naglasio je Koprivica.

On je dodao da je u objavljenom dokumentu jasno navedeno da je dosadašnji način prikupljanja legitiman, ali da ne prati pravac neophodnih promjena u društvu i EU politike.

"Odlučno smo se usprotivili atmosferi na popisu iz 2011. godine, što se može vidjeti iz naših javnih izjava iz tog vremena u kojima smo osudili žestoke pojave tenzija i etnonacionalističkih popisnih narativa u toku postupka", istakao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, ključni razlog što je CDT sada objavio ovaj predlog, a ne na prethodnom popisu, je otpočinjanje pregovora sa EU u poglavlju 18.

"Ono je otvoreno krajem 2014. godine pa je normalno da smo inicijativu pokrenuli neposredno prije usvajanja novog Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kada bi Crna Gora morala pratiti EU politike. Nakon traumatičnog procesa iz 2011. godine bilo je planirano da popis bude registracioni, dakle bez izjašnjavanja građana. To je naša obaveza prema EU i da je ispunjena ne bi bilo potrebe za ovom inicijativom. Međutim, iako su pripreme trajale od 2015, Vlada nije ispunila potrebne preduslove. Ovo jeste naporan posao koji zahtijeva izradu registra adresa, ali je bilo dovoljno vremena za završetak tog posla. Vjerujemo da je tu bilo i političkih kalkulacija, jer je tadašnja Vlada mislila da će im popis uz tenzije odgovarati ali su napravili veliku grešku i previdjeli da nacionalna nadgornjavanja, takmičenja i zaoštravanje odnosa u državi mogu samo donijeti nestabilnost i probleme društvu", objasnio je on.

Upravo zbog ovoga, napominje, nije u potpunosti razumljivo pitanje zašto ovo nije traženo DPS vlasti.

"Pobjednička koalicija je dobila povjerenje građana na ključnoj poruci promjena i zaokreta od DPS politike i smanjenja podjela i nacionalnih tenzija u društvu. Mi upravo to tražimo ovom inicijativom, raskid sa slabim rezultatima prethodne Vlade. A to bi novu Vladu relaksiralo ozbiljnih tenzija i trošenja enegrije i osnažilo njen reformski potencijal. U suptornom, ta Vlada će, na agendi, imati jedan ozbiljan problem više", rekao je Koprivica.

On poručuje da CDT poštuje sve narode u Crnoj Gori.

"Mi ovim predlogom želimo da se prije svih poštuju građani, onako kako to proklamuju naši ustavni principi i vrijednosti građanske države. Smatramo da će njime biti izbjegnute tenzije, zaustavljene dalje podjele u našem društvu, a da će svi u Crnoj Gori imati priliku da budu što jesu i kako se osjećaju i da afirmišu svoje nacionalne posebnosti," naglasio je Koprivica.

Bilo je, smatra on, i malicioznih tumačenja da CDT zagovara odlaganje popisa, što, kako tvrdi, nije tačno.

"Takvog predloga nema u našoj inicijativi. Ova i slična razmišljanja nijesu nelegitimna ali se mora znati da po UN preporukama popis ne bi trebalo održavati u godini izbora. A izborne godine su 2022, 2023, i 2024. ", zaključio je Koprivica.