U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU ELABORATA

Planiraju da tankuju 800 tona goriva

Urađen Elaborat o procjeni uticaja izgradnje postrojenja na rtu Tri krsta u Krtolima

3044 pregleda 2 komentar(a)
Rt Tri krsta u Tivtu, Foto: Siniša Luković
Rt Tri krsta u Tivtu, Foto: Siniša Luković

U Tivtu je u toku javna rasprava o nacrtu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom, čiji je investitor kompanija Luštica Development iz Tivta.

To postrojenje dio je budućeg tzv. izdvojenog gata sa sadržajima administrativne službe pomorskog graničnog prelaza, lučke kapetanije, rezervoara za gorivo, pumpne stanice, pretakališta i svetionika, za potrebe dviju marina u turističkom resortu Luštica Bay u Krtolima, a gradiće se na lokaciji rta Tri krsta u zalivu Trašte.

Prvi korak u gradnji ovog kompleksa je da se napravi novi privezni armirano betonski gat na šipovima, dimenzija 70 puta 10 metara, na kome će se moći vezati jahte dužine do 100 metara, odnosno katamarani dužine do 35 metara. Gat će imati uređena mjesta za točenje goriva u brod, različitih kapaciteta od 1.000, 600, 200, 80 i 40 litara u minuti. Odvojeni proces javne rasprave o izgradnji samog gata je takođe u toku i završava se 9. novembra, dok se javna rasprava o postrojenju za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom, završava sedam dana kasnije.

Prema projektnoj dokumentaciji, to postrojenje činiće osam nadzemnih rezervoara za gorivo koji zauzimaju ukupnu površinu od 763 metra kvadratna sada neizgrađene stjenovite prirodne obale prekrivene niskom makijom. Sedam novih rezervoara koji su svi pojedinačnog kapaciteta po 100 kubika, namijenjeni su za skladištenje dizel goriva, dok je osmi podijeljen na dva dijela pri čemu je komora od 30 kubika namijenjena za benzin, a komora od 70 kubika za dizel gorivo.

Zbog potrebe za što boljom zaštitom životne sredine, izabrani su rezervoari sa duplim čeličnim plaštom koji su opremljeni elektonskim sistemom za automatsku indikaciju propustljivosti rezervoara. Tankovi će biti opremljeni i propisanom protivpožarnom opremom, a cio kompleks sadržaće i pretakalište sa sistemom za mjerenje, jer će se rezervoari gorivom snabdijevati iz autocisterni koje će ga ovdje dovoditi drumskim putem.

Čitavo postrojenje činiće još i sistem za razvod goriva i povrat gasova sa armaturom na poklopcima rezervoara, instalacije, monitoring sistem, kao i sistem za izdavanje goriva brodovima koji će ga odavde uzimati preko točećih mjesta na gatu. Pored kompletne elektro, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, predviđena je i ugradnja separatora naftinih derivata u sistemu atmosferske kanalizacije kako bi se spriječilo da eventualno prosuto gorivo tim putem dospije u more.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu od izgradnje i budućeg rada ovog postrojenja za skladištenje goriva u zalivu Trašte, uradio je Institut za istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.

Preporučujemo za Vas