RIJEKA I DALJE SLUŽI ZA NELEGALNO ODLAGANJE OTPADA

Uprkos kaznama: Nesavjesni građani ne odustaju od bacanja smeća u Gračanicu

“Izdati su prekršajni nalozi, a kazna za ovaj prekršaj za fizičko lice iznosi 500 eura. Kao što smo više puta naveli u narednom periodu vršićemo konstantne obilaske kritičnih lokaliteta za koje imamo saznanja da se vrši nelegalno odlaganje otpada i sankcionisati svakog nesavjesnog sugrađanina koga zateknemo u vršenju ove radnje”, poručio je načelnik Komunalne policije, Novica Milović

6620 pregleda 11 komentar(a)
Nesavjesni građanin uhvaćen na djelu, Foto: Komunalna policija
Nesavjesni građanin uhvaćen na djelu, Foto: Komunalna policija

Nesavjesnim građanima Nikšića korito rijeke Gračanice i dalje služi za nelegalno odlaganje otpada i pored toga što ih Komunalna policija i dalje ih revnosno kažnjava.

Tako su M.M. i S.M. u dva odvojena slučaja, u koritu rijeke Gračanice odložili otpad van mjesta koje je za to predviđeno i formirali nelegalnu deponiju.

“Izdati su prekršajni nalozi, a kazna za ovaj prekršaj za fizičko lice iznosi 500 eura. Kao što smo više puta naveli u narednom periodu vršićemo konstantne obilaske kritičnih lokaliteta za koje imamo saznanja da se vrši nelegalno odlaganje otpada i sankcionisati svakog nesavjesnog sugrađanina koga zateknemo u vršenju ove radnje”, poručio je načelnik Komunalne policije, Novica Milović.

Od maja do danas, zbog odlaganja otpada u koritu Gračanice van mjesta koje je za to predviđeno, procesuirano je osam lica.

 Pocrveni svaki put kada pada kiša: Gračanica
Pocrveni svaki put kada pada kiša: Gračanicafoto: Privatna arhiva

“Ono što je bitno istaći je da su većina lica koja su zatečena u vršenju ovog prekršaja, njih petoro, mještani naselja Gvozdenica i Kličeva, prigradskih naselja koja se oslanjaju na korito rijeke Gračanice”, kazao je Milović.

Sliv Gračanice sa 29 kilometara predstavlja dio sliva rijeke Zete, a gornji dio rijeke, uključujući i Liverovićko jezero, nalaze se u Župi i značajno su ugroženi od različitih koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja.

Postojanje eksploatacije rude u blizini ovog sliva predstavlja značajan faktor ekološkog uticaja, pa je nekoliko puta dolazilo do velikih izlivanja crvene vode iz kopova.

Prostor Župe je jedan od najvećih poljoprivrednih kompleksa u Crnoj Gori. Oko 1600 domaćinstava produkuje različita zagađenja i uticaje na podzemne i nadzemne vode ovog sliva.

U jednom dijelu toka su od strane lokalnog stanovništva postavljene pumpe za navodnjavanje, a dobar dio domaćinstava je izvode iz septičkih jama, poljskih WC-a i štala, putem lokalnih potoka i pritoka, sproveo direktno u rijeku Gračanicu.

Značajan izvor zagađenja su i rasute manje ili veće deponije koje se nalaze uglavnom duž vodotoka sliva Gračanice. Geograf Ivan Mijanović, jedan od osnivača NVO “Geografija za sve“, koji je ovog ljeta uradio analizu faktora koji utiču na zagađenje rijeka na prostoru Nikšićkog polja, kazao je da situacija na terenu nije nimalo bolja u odnosu na godinu ranije, da je samo kod Zete i Mrkošnice došlo do smanjenja faktora, dok je kod svih ostalih vodenih tokova njihov broj povećan.

Prošle godine, kada je Gračanica u pitanju, zabilježili su 30 faktora koji zagađuju tu rijeku, a ove godine 13 više, mada je, kaže Mijanović, sve to uslovno jer je rijeka nizvodno od Željezare skoro u potpunosti devastirana.

“U pitanju su ogromne količine komunalnog i građevinskog otpada koji se prostire na većim površinama i rijeka je u znatno gorem stanju nego prošle godine. Na više lokaliteta je spaljivan otpad, a kako ima nekoliko fabrika koje vrše eksploataciju šljunka, kao i preduzeća koja se bave obradom mermera, dolazi i do zamućivanja vode. U donjem toku smo primijetili da je došlo do erozije zemljišta i da je rijeka u tom dijelu potonula”, kazao je Mijanović.

Preporučujemo za Vas