ODLUKA ETIČKOG ODBORA UCG U SLUČAJU LAKIĆEVIĆ ĐURANOVIĆ

Opomena za neistine

Suspendovana vanredna profesorica Pravnog fakulteta povrijedila Etički kodeks UCG jer je tokom izbora u zvanje navela da je bila mentor na specijalističkim radovima, iako to nije odgovaralo činjenicama

34626 pregleda 40 reakcija 18 komentar(a)
Opomena za netačne podatke u dokumentaciji za izbor u zvanje, Foto: Savo Prelević
Opomena za netačne podatke u dokumentaciji za izbor u zvanje, Foto: Savo Prelević

Suspendovana vanredna profesorica Pravnog fakulteta Bojana Lakićević Đuranović povrijedila je Etički kodeks Univerziteta Crne Gore jer je u dokumentaciji za izbor u zvanje saopštinila neistinite i netačne podatke.

To je utvrdio Etički odbor UCG, koji je Lakićević Đuranović izrekao opomenu. Centar za građansko obrazovanje je sredinom januara uputio predlog Etičkom odboru UCG i tražio da se ispita da li je suspendovana profesorica Pravnog fakulteta tokom izbora u zvanje navela da je bila mentor pojedinim studentima, iako to nije bio slučaj.

„Dr Bojana Lakićević Đuranović, vanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore odgovorna je zato što je podnijela netačne i neistinite podatke u dokumentaciji za izbor u akademsko zvanje za oblast međunarodno-pravnu (Bilten UCG, br. 439, od 11. oktobar 2018. g.) koji se odnose na mentorstvo nad izradom specijalističkih radova studentkinja...“, stoji u rješenju Etičkog odbora.

Time je, smatra Etički odbor, prekršila više normi Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore, zbog čega joj je izrečena opomena.

Prema navodima u rješenju, Lakićević Đuranović je pred vijećem Etičkog odbora, koje su činili profesori Predrag Janović, Marina Rakočević i Miroslav Doderović, kazala da je veliki broj studenata kojima je bila mentor ili član komisije za odbranu specijalističkog rada, s obzirom na to da predaje na dva smjera na specijalističkim studijama, ali i na Fakultetu političkih nauka.

„...Željela je da naglasi da ona nije imala motiva za sticanje koristi jer za sticanje bodova od pedagoške djelatnosti nije od uticaja koliki je broj mentorstva izvršen pa tako nije moglo biti njenog umišljaja. Smatrala je da je u pitanju greška Studentske službe Pravnog fakulteta, jer Fakultet političkih nauka uredno vodi evidenciju... Kazala je i da je uočila propuste u radu fakulteta, ali da kao najmlađi docent u tom trenutku nije željela da se miješa u rad uprave...“, stoji u rješenju Etičkog odbora UCG.

Iako je za CGO, kako kaže viša pravna savjetnica Snežana Kaluđerović, ovakva odluka očekivana, sankacija – opomena je najblaža mjera koja je Lakićević Đuranović mogla biti izrečena.

„Ovo je trebalo da prati javna opomena ili javna osuda koju bi UCG objavio u svom biltenu, kako bi bila dostupna svim zainteresovanim stranama i javnosti. Posebno je zabrinjavajuće to što u slučaju Lakićević Đuranović imamo kontinuitet i kvantitet prekršaja. Nažalost, mi ne živimo u društvu izgrađene akademske etike u kojoj bi ona bila efikasno sankcionisana, ali i sama priznala ono što su nesporne činjenice i time prekinula urušavanje ugleda i samog UCG koji je dopustio da na upitnim refencama napreduje“, kazala je Kaluđerovićeva „Vijestima“.

Pred podgoričkim Osnovnim sudom vodi se postupak protiv Laikićević Đuranović zbog toga što je rad studenta Đorđija Drinčića predstavila kao svoj, u stručnom časopisu „Pravni život“.

Kaluđerovićeva: Nagledali smo se manipulacija pred nadležnima

Lakićević Đuranović ima pravo žalbe Senatu UCG na rješenje Etičkog odbora. Kaluđerovićeva je „Vijestima“ kazala da Senat UCG sada treba samo da potvrdi odluku Etičkog odbora.

„Iako će vjerovatno Lakićević Đuranović ponovo posegnuti za manipulativnim postupcima kojih smo se do sada nagledali u slučajevima koji se protiv nje vode pred drugim sudovima i nadležnim organima. Prosto je fascinantno koliko ona energije i kreativnosti sada ulaže da izbjegne sankcije za neakademsko ponašanje i nezakonito postupanje. Da je upola toliko uložila u akademski rad, ne bismo sad do ovog ni došli. Nadamo se da će Lakićević Đuranović shvatiti da skrivanje od poštara koji donose pozive za ročišta, kao i druge akrobacije neće poništiti teška kršenja Etičkog kodeksa, ali i zakona. CGO će, kao i do sada, pomno pratiti sve otvorene slučajeve protiv nje, jer je ona postala sistemski primjer, ali i ukazivati na sve one u sistemu koji pokušavaju da joj pomognu da izbjegne odgovornost“, zaključila je Kaluđerovićeva.

Preporučujemo za Vas