UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU SUDSKOG SAVJETA

Vučković nezakonito izabran za predsjednika kotorskog Osnovnog suda

Upravni spor je pokrenuo sudija kotorskog suda Predraga Krstonijevića, koji je takođe konkurisao za predsjednika tog suda

21881 pregleda 84 reakcija 20 komentar(a)
Branko Vučković, Foto: Savo Prelević
Branko Vučković, Foto: Savo Prelević

Upravni sud poništio je odluku Sudskog savjeta o izboru Branka Vučkovića za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, koji tu funkciju obavlja osmi put.

U presudi se navodi da je Zakona o sudskom savjetu i sudijama izbor predsjednika sudova ograničen na dva mandata, a da je Vučkoviću ovo već osmi.

Evropska komisija je u novom izvještaju za Crtnu Goru i ranije u non pejperu kritikovala tumačenje Ustava i zakona članova Sudskog savjeta prilikom izbora predsjednika sudova na više od dva mandata, kao i izbor Vesne Medenice za predsjednicu Vrhovnog suda treći put.

Upravni spor je pokrenuo sudija kotorskog suda Predraga Krstonijevića, koji je takođe konkurisao za predsjednika tog suda.

On je osporio Odluku Sudskog savjeta od 3. juna 2019. kada je Vučkovič izabran za predsjednika Osnovnog suda na period od pet godina. Naveo je da Vučković ne ispunjava formalno pravne uslove iz člana 42 Zakona o sudskom savjetu i sudijama budući da je prethodno dva puta biran za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, ne računjajući mandate prije obnove crnogorske nezavisnosti, i to od 2009. do 2019.

U odgovoru na tužbu, Sudski savjet je naveo da je ispoštovao sve ustavne zakonske i poslovničke odredbe. Smatra da su dosljedno primijenili zakonsku odredbu budući da u prelaznim i završnim odredbama Zakona o sudskom savjetu i sudijama nije definisano od kada se računaju mandati. Ukazali su i na član 147 Ustava kojim je propisano da zakon i drugi propis ne može imati povratno djestvo.

Navode da je u vrijeme stupanja na snagu člana42 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Vučković vršio mandat predsjednika po ranije važećim propisima, zbog čega smatraju da se ni ograničenja iz navedenog člana zakona ne mogu primijeniti u konkretnom slučaju.

Upravni sud je prihvati tužbu kao osnovanu.

"Kako je navedenom odredbom člana 42 Zakona o sudskom savjetu i sudijama propisano da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta to kod činjenice da je Sudski savjet izabrao Vučkovića postojala je obaveza tog organa da u obrazloženju odluke da razloge vezano za materijalni propis koji je primijenio, a koji je ograničavao izbor istog lica na dva mandata, što je u konkretnom slučaju izostalo.

Stoga po nalaženju ovog suda obrazloženje osporene odluke ne sadrži činjenične razloge koji bi u odnosu na pomenuti propis upućivali na odluku u dispozitivu, što predstavlja povredu pravila upravnog postupka, a argumentacija tuženog iz odgovora na tužbu ne može zamijeniti obavezu postupanja po pravilima upravnog postupka kada je u pitanju valjano obrazloženje rješenja", navedeno je u presudi.

Upravni sud je ocijenio da se u osporenoj odluci ne nalaze činjenični i pravni razlozi koji bi nedvosmisleno ukazivali da je predmetna upravna stvar riješena na zakonit način i naložio da u ponovnom postupku tuženi organ otkloni nedostatke i donese novu zakonitu odluku.

"Iz dokumentacije koju su kandidati dostavili uz prijavu na oglas, utvrđeno je da izabrani kandidat Vučković funkciju predsjednika suda vršio više mandata i to počev od 1989. godine kada je prvi put izabran za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru koju funkciju je vršio u sedam mandata i da je pobijanom odlukom izabran osmi put na tu funkciju", navodi se u presudi.

Preporučujemo za Vas