angažovani honorarnO

Korać, Kadić i Vučinić rade iz penzije

Ove godine po sili zakona penzionisana tri, a iduće godine biće penzionisana još dva profesora državnog Pravnog fakulteta. Stvoreni uslovi za iniciranje raspisivanja konkursa za građansko-pravnu grupu predmeta

15897 pregleda 4 komentar(a)
Profesorice Ljiljana Jokić i Nevenka Gluščević stiču pravo na penziju naredne godine, Foto: Boris Pejović
Profesorice Ljiljana Jokić i Nevenka Gluščević stiču pravo na penziju naredne godine, Foto: Boris Pejović

Tokom 2020. na Pravnom fakulteta Univerziteta Crne Gore po sili zakona zbog godina su penzionisana tri profesora, a u toku sljedeće godine, uslov za penziju ispuniće još dvije profesorke, kazali su “Vijestima” iz Sekretarijata Pravnog fakulteta.

Ove godine penzionisani su prof. dr Radoje Korać, doc. dr Ljiljana Kadić i prof. dr Nebojša Vučinić i oni su, kako su kazali sa fakulteta, angažovani honorarno. “Da, sva tri profesora su angažovani honorarno, u propisima UCG uređenom postupku sprovođenja tzv. ‘eksternog oglasa’, za popunjavanje nastavničkih pozicija koje Univerzitet ne može popuniti u datoj godini iz redova sopstvenog nastavnog kadra, osoblja koje je u radnom odnosu sa UCG”, kazali su “Vijestima”.

Korać je angažovan na predmetima Porodično pravo, Porodično pravna klinika i Prava djeteta, Kadić predaje Nasljedno pravnu kliniku, Slobodu zavještanja i njena ograničenja, dok je prof. dr Vučinić angažovan na predmetima Međunarodno pravo ljudskih prava i Evropska i međunarodna implementacija ljudskih prava.

U 2021, po sili zakona pravo na penziju stiču prof. dr Ljiljana Jokić i prof. dr Nevenka Bogojević Gluščević.

Jokić je angažovana na predmetima Opšta i nacionalna istorija prava, Pravno istorijska klinika i Crnogorska krivično-pravna tradicija, dok Bogojević Gluščević izvodi nastavu na predmetima Rimsko pravo, Evropska pravna tradicija, Pravna teorije i institucije antike i Komparativni pravni sistemi.

Na pitanje da li će fakultet tražiti raspisivanje konkurse za izbor u zvanje i da li za sada ima saradnika u nastavi na navedenim predmetima koji će napredovati u nastavna zvanja, sa Pravnog fakulteta su pojasnili da “konkurse za izbor u zvanje raspisuje UCG na inicijativu pojedinih fakulteta”, te da je “za takvu inicijativu potrebno da postoji odgovarajući fond časova, na predmetima iste grupe, u skladu sa klasifikacijom predmeta koja je usvojena” na tom fakultetu.

“Takođe, za uspjeh konkursa potrebno je da se prijavi kandidat koji ispunjava kriterijume u dijelu akademskog iskustva i stručnih referenci, sa naročitim fokusom na objavljivanju u časopisima rangiranim prema WoS-u. U toku 2020, stvoreni su uslovi za podnošenje inicijative za raspisivanje konkursa, posebno na predmetima iz građansko-pravne oblasti, koji su ujedno i noseći na našem fakultetu. U pogledu grupe predmeta iz oblasti međunarodnog javnog prava postoji specifična okolnost, tj. problem suspenzije nastavnika od strane Univerziteta kao poslodavca, od čijeg rješenja dobrim dijelom zavisi i odgovarajuća inicijativa prema UCG”, kazali su sa Pravnog.

Broj saradnika u nastavi na Pravnom fakultetu, kako su kazali, utvrđen je Aktom o sistematizaciji, koje usvaja UCG.

“Na inicijativu aktuelne uprave Pravnog fakulteta, koja je prepoznala potrebu za angažovanjem većeg broja saradnika i podmlađivanjem nastavnog kadra, UCG je ove godine odobrio angažovanje sedam saradnika”, kazali su sa tog Fakulteta. Na nedavni konkurs za saradnike, kako dodaju, na sedam pozicija prijavilo se 12 kandidata.

“Prvi put ove godine u posljednjih deceniju, nasuprot činjenici da se od saradnika zahtijevaju najviši naučni i stručni dometi, svakodnevni i iscrpljujući angažman u nastavi, a da su im primanja pritom objektivno mala za stepen stručnosti koji bi trebalo da posjeduju, interesovanje je bilo veliko. Ova činjenica nas naročito raduje, jer po pravilu iz ovako mobilisanog kadra regrutuje se najkvalitetniji nastavnički kadar”, kazali su sa Pravnog