i juče bio na poslu

Vučković nezakonito izabran, ali ne može da odmara

Vrhovni sud zabranio predsjedniku Osnovnog suda u Kotoru da ode na godišnji

5383 pregleda 5 komentar(a)
Vučković i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica (arhiva), Foto: Savo Prelević
Vučković i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica (arhiva), Foto: Savo Prelević

Vrhovni sud zabranio je predsjedniku Osnovnog suda u Kotoru Branku Vučkoviću da ode na duži godišnji odmor, o kojem je još prošle sedmice obavijestio kolege u sudu tražeći da ga ne zadužuju novim predmetima, saznaju “Vijesti” iz tamošnjeg suda.

Vučković je i juče bio na poslu, a kolegama nije pojašnjavao zbog čega nije otišao na godišnji odmor, koji je najavio da će koristiti od 2. novembra 2020. godine.

“Vijesti” su pozvale predsjednika suda u Kotoru, ali se on nije javljao na telefonske pozive.

Do zaključenja broja nije stigao ni odgovor Vrhovnog suda zbog čega su zabranili Vučkoviću da koristi godišnji odmor, koji je na osnovu Izmjene i dopune rasporeda poslova u sudu stupio na snagu još 29. oktobra, kada je Vučković o tome obavijestio sudije, sekretara suda ali i pisarnicu i zapisničare u krivičnoj i izvršnoj parnici...

Upravni sud poništio je odluku Sudskog savjeta o izboru Branka Vučkovića za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, koji tu funkciju obavljao čak osam puta, a zaduživan je predmetima iako od ljetos ima sve uslove za odlazak u starosnu penziju.

Vučković je na spisku od 28 crnogorskih sudija, koji bi trebalo da do Nove godine napuste pravosuđe jer su po Izmjenama zakona o PIO od 12. avgusta stekli uslove za odlazak u mirovinu.

U presudi Upravnog suda navodi se da je Zakonom o sudskom savjetu i sudijama izbor predsjednika sudova ograničen na dva mandata, a da je Vučkoviću ovo bio 8. puta na čelnoj poziciji u kotorskom sudu.

Namjeravao je da iskoristi odmor, a potom i da ode u penziju jer će napuniti 67 godina a što je preduslov za njeno ostvarivanje.

Sudski savjet juče nije odgovorio na pitanja “Vijesti” - šta će uraditi nakon odluke Upravnog suda i da li će napokon napraviti rokadu na ključnoj poziciji suda u Boki.

Evropska komisija je u brojnim izvještajima za Crnu Goru ali i u non pejperu kritikovala tumačenje Ustava i zakona članova Sudskog savjeta prilikom izbora predsjednika sudova na više od dva mandata, kao i treći izbor Vesne Medenice za predsjednicu Vrhovnog suda.

Upravni sud je odlučivao po tužbu sudije kotorskog suda Predraga Krstonijevića, koji je takođe lani konkurisao za predsjednika tog suda.

On je osporio odluku Sudskog savjeta od 3. juna 2019. kada je Vučković izabran za predsjednika Osnovnog suda na period od pet godina.

Naveo je da Vučković ne ispunjava formalno-pravne uslove iz člana 42 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama budući da je prethodno dva puta biran za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, ne računjajući mandate prije obnove crnogorske nezavisnosti, i to od 2009. do 2019.

U odgovoru na tužbu, Sudski savjet je naveo da je ispoštovao sve ustavne zakonske i poslovničke odredbe. Smatra da su dosljedno primijenili zakonsku odredbu budući da u prelaznim i završnim odredbama Zakona o sudskom savjetu i sudijama nije definisano od kada se računaju mandati. Ukazali su i na član 147 Ustava kojim je propisano da zakon i drugi propis ne mogu imati povratno djestvo.

Navode da je u vrijeme stupanja na snagu člana 42 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Vučković vršio mandat predsjednika po ranije važećim propisima, zbog čega smatraju da se ni ograničenja iz navedenog člana zakona ne mogu primijeniti u konkretnom slučaju.

Upravni sud je prihvatio tužbu kao osnovanu.

“Kako je navedenom odredbom člana 42 Zakona o sudskom savjetu i sudijama propisano da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta, to kod činjenice da je Sudski savjet izabrao Vučkovića postojala je obaveza tog organa da u obrazloženju odluke da razloge vezano za materijalni propis koji je primijenio, a koji je ograničavao izbor istog lica na dva mandata, što je u konkretnom slučaju izostalo”.