Možda vrijeme promijeni loše ekološke navike

Godinu i po od kada je podgorička “Čistoća” u glavnom gradu počela sa postavljanjem infrastrukture za selektivno odlaganje otpada, građani kese odlažu nenamjenski

11453 pregleda 1 komentar(a)
ontejneri za “suvu” i “mokru” frakciju imaju i metalnu nožicu za otvaranje poklopca, Foto: podgorica.me
ontejneri za “suvu” i “mokru” frakciju imaju i metalnu nožicu za otvaranje poklopca, Foto: podgorica.me

Građani i godinu i po od kada je podgorička “Čistoća” u glavnom gradu počela sa postavljanjem infrastrukture za selektivno odlaganje otpada, otpad odlažu nenamjenski, smeće ostavljaju pored posuda ili na poklopcima, kazali su “Vijestima” iz tog preduzeća. Dodaju i da će za promjenu loših navika trebati vrijeme.

U cilju sprovođenja koncepta primjene primarne selekcije otpada, podgorička “Čistoća” u martu 2019. počela je sa ugradnjom polupodzemnih kontejnera koji su namijenjeni za odlaganje “suve” i “mokre” frakcije. Taj koncept, kako su objasnili, podrazumijeva da se otpad razvrsta u dvije posude na mjestu njegovog nastanka.

“Posuda za ‘suvu’ frakciju namijenjena je za odlaganje papira, kartona, plastike, metala i stakla, dok je posuda za ‘mokru’ frakciju namijenjena za odlaganje svih vrsta komunalnog otpada koje nisu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada - otpad koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka hrane, materija organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu..., ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti”, objasnili su iz “Čistoće”.

Na teritoriji glavnog grada do sada je, kako su kazali, ugrađeno 196 polupodzemnih kontejnera - od toga je od početka godine do kraja oktobra ugrađeno ukupno 51 polupodzemni kontejner na 35 lokacija. Posude za odlaganje “suve” i “mokre” frakcije otpada postavljene su u užem centru grada, u najvećem dijelu blokova V, VI i IX, u dijelu grada preko Morače, u dijelu naselja Kruševac, Stara varoš, Pobrežje, kvartovima Lepa Kata i Baston, na Trgu golootočkih žrtava, u naselju Drač, na Trgu Božane Vučinić, Obali Ribnice i na brdu Gorica.

Takve aktivnosti, kako su kazali, biće sprovođene i dalje, “u skladu sa zonama definisanim Odlukom o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji glavnog grada”, a do kraja godine, kako su kazali iz “Čistoće”, očekuje se ugradnja još 14 polupodzemnih kontejnera. Tamo gdje su ugrađenim polupodzemni kontejneri, u cilju lakšeg razaznavanja, oni su označeni poklopcima u boji - plava označava kontejner za “suvu” frakciju komunalnog otpada, dok su kontejneri sa poklopcem u zelenoj boji namijenjeni za odlaganje “mokre” frakcije.

Tamo gdje nije bilo moguće ugraditi polupodzemne kontejnere, postavljeni su metalni sa plastičnim poklopcem i nožnom pedalom, koja obezbjeđuje otvaranje poklopca bez diranja rukama.

Iz “Čistoće” su kazali i da su u Dječijem parku postavljene 24 namjenske korpe, “kao podrška projektu primarne selekcije otpada”. “A postavljeno je i 18 namjenskih korpi za potrebe organa i službi Glavnog grada, kako bi se i službenici gradskih službi pridružili postupku pravilnog odlaganja otpada”, kazali su iz tog preduzeća.

Podsjećaju i da je, kao podrška selektivnom odlaganju otpada, na prostoru grada u funkciji šest reciklažnih dvorišta, gdje građani besplatno mogu da odlože pojedine vrste otpada, poput elektronskog.

U funkciji je, kako su kazali, i mobilno reciklažno dvorište, veliki kontejneri za odlaganje biljnog i kabastog otpada koji se prema rasporedu postavljaju u naseljima. Za odlaganje šuta i zemljanih iskopa, podsjećaju, obezbijeđeno je i odlagalište Mojanski krst u Golubovcima.

“Sve navedeno je u određenoj mjeri prihvaćeno od građana, ali još ne možemo biti u potpunosti zadovoljni jer na većini lokacija i dalje zatičemo primjere nepoštovanja pravila. Otpad se i dalje odlaže nenamjenski, ostavlja pored posuda ili na poklopcima, što je dokaz da će biti potrebno još neko vrijeme kako bi pojedinci promijenili loše navike. Ovo je i razlog zbog kojeg smo u skoro svakodnevnoj komunikaciji sa inspekcijskim službama, kako bi zajedničkim obilascima terena evidentirali pomenute nepravilnosti i upozorili ili sankcionisali počinioce”, kazali su iz “Čistoće”.

Bonus video: