devastacija arheološkog lokaliteta

Inspekcija hitno da ode na Trlicu

Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije obaviještena o devastaciji arheološkog lokaliteta u Pljevljima

6170 pregleda 1 komentar(a)
Foto: NVO Breznica
Foto: NVO Breznica

Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije obaviještena o devastaciji arheološkog lokaliteta Trlica u Pljevljima, nastale prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Mihajlovica.

“Imajući u vidu informacije dobijene u medijima, ovaj organ je danas uputio urgenciju Upravi za inspekcijske poslove, u cilju obavljanja obilaska predmetne lokacije i uvida u stanje iste, nakon čega će se stvoriti uslovi za postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Napominjemo da lokalitet Trlica nema status kulturnog dobra, ali da je u pitanju arheološki lokalitet od izuzetnog značaja, te da su na istom uz saglasnost Uprave vršena višegodišnja multidisciplinarna istraživanja. Takođe, planskom dokumentacijom obezbijeđena je integralna zaštita arheoloških nalazišta, jer ista obavezuje investitora, odnosno izvođača da o svim nalazima arheološkog karaktera obavijesti Upravu, odnosno najbližu ustanovu zaduženu za upravljanje kulturnom baštinom”, odgovorili su “Vijestima” iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima ispituje da li je prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Mihajlovica, došlo do oštećenja arheološkog nalazišta u mjestu Trlica.

“Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljia formiralo je predmet radi utvrđivanja svih činjenica i podataka u cilju ocjene da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bilo kog krivičnog djela za koja se gone po službenoj dužnosti“, navodi se u odgovoru pljevaljskog tužilaštva koje je potpisala portparol i tužilac Nataša Bajčeta.

Predsjednik Ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović najavio je podnošenje krivične prijave. On je kazao da će tražiti odgovornost ne samo neposrednih izvršilaca, već i onih koji su projektovali izvođenje radova bez prethodne analize i izrade studije koja bi predvidjela zaštitu tog značajnog kulturnog i arheološkog nasljeđa.

Mitrović tvrdi da su građevinske mašine prilikom izgradnje treće trake puta u arheološkom nalazištu Trlica iskopale i izlomile dobro očuvane kosti životinja stare više hiljada godina.

Iz Uprave za saobraćaj koja finansira rekonstrukciju magistralnog puta prema Prijepolju, “Vijestima” su kazali da građevinska dozvola i revidovan građevinski projekat ne sadrži bilo kakvo mišljenje niti ograničenja koja se odnose na postojanje arheološkog nalazišta na trasi puta u mjestu Trlica.

“U fazi izvođenja radova na predmetnoj dionici izvođač radova je neformalno obaviješten o postojanju arheološkog nalazišta te je posvetio punu pažnju realizaciji radnih operacija kako bi se eventualno spriječilo oštećenje lokaliteta. Ukoliko je došlo do bilo koje vrste oštećenja, ono je svedeno na najmanju moguću mjeru s obzirom na kvalitet izvođača i njegovu reputaciju u svijetu građevine“, navodi se u odgovoru na pitanja “Vijesti” iz Uprave za saobraćaj koji je potpisao direktor Savo Parača.