izrađen glavni projekat

Morsko dobro predstavilo projekat uređenja šetališta u Čanju

Javno preduzeće Planom korišćenja sredstava za 2021. predvidjelo 551.000 eura za izgradnju prve faze

4489 pregleda 187 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Morsko dobro
Foto: Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je završilo izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju obalnog šetališta u Čanju, shodno Idejnom rješenju koji je urađen ranije, a ove godine, kako navode, usklađen sa Državnom studijom lokacije “Sektor 51”, Čanj.

Šetalište je projektovano u dužini od oko kilometra, a ukupna površina šetališta i pratećih sadržaja obalne infrastrukture iznosi 9.800 kvadratnih metara, navode iz Morskog dobra.

"Promenada će biti popločana betonskim pločama sive boje, blago pjeskirane završne obrade, a njena širina iznosiće 8 metra, od čega 7 metara šetališna zona i 1 metar zelena površina koja se proteže središnjim dijelom promenade. Pomenuti zeleni pojas traje sve do kraja šetališta, a upravo u ovoj zoni, biće postavljene podzemne instalacije, ulično osvjetljenje, klupe i kante za otpadke. Zeleni pojas suptilno odvaja šetalište kao frekventnu javnu površinu od nešto mirnijeg plažnog zaleđa namijenjenog uslužnim sadržajima, te reguliše komunikaciju između ove dvije zone", navodi se u saopštenju.

foto: Morsko dobro

Pristup šetalištu je projektovan tako da bude dostupan svim korisnicima, posebno vodeći računa o pristupu lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom, koji je neometan duž cijelog šetališta, ističu iz Morskog dobra.

"Idejnim projektom uređenja Čanja izdvojene su četiri faze realizacije shodno Glavnom projektu rekonstrukcije, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je Planom korišćenja sredstava za 2021. godinu predvidjelo 551.000,00 eura za izgradnju I faze koja će se raditi na parceli 1, zona 3 shodno DSL “Sektor 51”, Čanj", navodi se u saopštenju.

Integralno uređenje obalnih šetališta, kakvo slijedi u Čanju, koncipirano je po modelu već započetkog projekta rekonstrukcije Sutomora i ranije završenih šetališta u Dobroti u Kotoru, na Pinama u Tivtu, dodaju iz Morskog dobra.

"Savremenim uređenjem obalnih promenada JP Morsko dobro ima za cilj da obezbijedi podizanje nivoa kvaliteta turističke destinacije u zoni kojom upravlja, ali i stvori bolje i bezbjednije uslove za rekreaciju lokalnog stanovništva", zaključuje se u saopštenju.