Institucija zaštitnika zatražila od Ministarstva da bez odlaganja otkloni posljedice

I Hrapović diskriminiše na osnovu zdravlja

Nina Milović se preko svog branioca obratila instituciji zaštitnika zbog toga što je u vrijeme bolovanja sa mjesta načelnice preraspoređena na niže radno mjesto samostalne savjetnice

15396 pregleda 40 reakcija 13 komentar(a)
Hrapović, Foto: Boris Pejović
Hrapović, Foto: Boris Pejović

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda ocijenila je da je Ministarstvo zdravlja prema službenici Nini Milović izvršilo diskriminaciju po osnovu privremene spriječenosti za rad, odnosno zdravstvenog stanja.

Milović se preko svog branioca obratila instituciji zaštitnika zbog toga što je u vrijeme bolovanja sa mjesta načelnice preraspoređena na niže radno mjesto samostalne savjetnice.

Dalje je istakla da je jedina službenica u Ministarstvu koja je degradirana u niže zvanje i jedina za koju je takvo raspoređivanje izvršeno za vrijeme bolovanja.

Ona je “Vijestima” dostavila rješenje institucije zaštitnika.

Pisani predlog za raspoređivanje na niže radno mjesto zbog potreba procesa rada dala je pomoćnica ministra, direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Mevlida Gusinjac.

Gusinjac je u pisanom predlogu navela da zbog “dugog odsustva imenovane, tj. njene privremene spriječenosti za rad” u periodu od aprila do kraja prošle godine nije bilo obezbijeđeno „rukovođenje i koordiniranje radom Direkcije...”.

Međutim, među utvrđenim činjenicama koje se pominju u mišljenju zamjenice zaštitnika Nerme Dobardžić navodi se da je Vladina Komisija za žalbe poništila rješenje o preraspoređivanju i da je upravna inspektorka Ministarstva javne uprave “ukazala ministru zdravlja (Kenanu Hrapoviću) da otkloni nepravilnosti”.

“Osporenim predlogom generalne direktorice, na osnovu kojeg je donijeto rješenje o raspoređivanju, prema mišljenju zaštitnika, izvršen je akt podsticanja na diskriminaciju“, ocijenila je Dobardžić.

Prema spisima predmeta, Ministarstvo nije obavijestilo upravnu inspektorku o preduzetim mjerama i radnjama na otklanjanju nepravilnosti.

Institucija zaštitnika je tražila od Ministarstva da se izjasni o tome, čak i slala urgencije, ali nije bilo odgovora.

Dobardžić konstatuje da je “nepostupanjem po zahtjevima zaštitnika Ministarstvo zdravlja pokazalo pasivno držanje tokom postupka, kao i odsustvo odgovornosti”.

“Nepostupanjem Ministarstva zdravlja po rješenjima Komisije za žalbe Vlade podnositeljka pritužbe i dalje trpi štetu posljedica poništenih rješenja, pa zaštitnik konstatuje da ponovni postupak, u kojem ni nakon skoro osam mjeseci nije donijeta odluka, prekomjerno traje i dovodi u pitanje zahtjev razumnog roka,” navodi se u mišljenju.

Ona je preporučila resoru da bez odlaganja otkloni posljedice diskriminacije, ali i da u svim budućim situacijama rješenja o raspoređivanju ne zasniva na diskriminatornom osnovu kakvo je zdravstveno stanje državnih službenika i namještenika