reagovanje

Dajković: Sve mora biti po zakonu, na tome ću insistirati dok god sam na funkciji

Direktor Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u MORT-u reagovao na tekst „Vujičić: Nelegalna gradnja uz podršku inspekcije i tužilaštva“

4091 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Pixabay.com
Ilustracija, Foto: Pixabay.com

Generalni direktor Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Aleksandar Dajković, reagovao je na tekst „Vujičić: Nelegalna gradnja uz podršku inspekcije i tužilaštva“, objavljen na portalu Vijesti 19. novembra.

"Najprije zbog građana, želim da ukažem sljedeće: Urbanističko – građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je od dana 15.11.2019. godine, kada je podnijeta prijava građenja turističkog objekta – apartmani projektovanog na kat.parc. broj 975/1, 975/3 i na dijelu kat.parcele 975/2, 976/1 i 976/2 KO Bečići, na lokaciji UP 68.2, blok 68A, u zahvatu DUP-a „Bečići“ u opštini Budva, investitora d.o.o. „Rubin invest“ Budva i Marine Gagović, do dana 01.06.2020. godine, izvršila 14 (četrnaest) inspekcijskih nadzora nad gradnjom navedenog objekta. Pri tome, od dana 14.05.2020. godine, kada sam stupio na mjesto vršioca dužnosti direktora Direktorata za inspekcijske poslova i licenciranje, izvršeno je, dodatno, još pet inspekcijskih nadzora.

Preciznije, na ovom predmetu do sada je postupalo 11 inspektora. Gospodin Vujičić je ranije ovom ministarstvu uputio akt kojim traži da se istom prizna svojstvo stranke u postupku inspekcijskog nadzora navedenog objekta, pravdajući interes time da je susjed parcele na kojoj se gradi predmetni objekat, a zanemarujući činjenicu da Nenad Vujičić na svojoj parceli posjeduje nelegalno izgrađen objekat koji je u postupku legalizacije. Zbog konstantnih prijava upućenih Ministarstvu od strane gospode Nenada i Božidara Vujičić, u Ministarstvu je dana 12.10.2020. godine održan sastanak, i u odnosu na zaključke sa sastanka, a u cilju kontrole rada ovog ministarstva, Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave upućena je inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora u odnosu na okolnosti poništavanja rješenja Direktorata glavnog državnog arhitekte.

Takođe, izdat je nalog urbanističko-građevinskom inspektoru da izvrši vanredni inspekcijski pregled tehničke dokumentacije koju posjeduje inspekcija i smjernica DUP-a „Bečići“ za faznu izgradnju turističkog objekta-apartmani u bloku 68A, na UP-68.2 u okviru DUP-a Bečići – o čemu je sačinjeno Izjašnjenje od 27.10.2020. godine. U skladu sa navedenim izjašnjenjem, generalni direktor Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje je, dana 28.10.2020. godine, dao nalog inspektoru da preduzme dalje radnje i mjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. U odnosu na dalje postupanje nadležnog inspektora sprovode se sve neophodne aktivnosti.

Ove, i detaljnije podatke posjeduju i gospoda Nenad i Božidar Vujičić, kao i nadležni organi sa kojima sarađujemo na ovom predmetu. Ono što je sigurno jeste da ne vidim svrhu, rekao bih, tendencioznih natpisa, što svakako ne može da utiče na budući rad i na trasiranje postupanja urbanističko-građevinske inspekcije. Sva postupanja moraju biti u potpunosti utemeljena na zakonu, na čemu ću insistirati dok god obavljam ovu funkciju. Ovime završavam dalju komunikaciju povodom ovog predmeta preko medija", navodi Dajković u reagovanju.

Preporučujemo za Vas