Mladi Romi – Herceg Novi: Zenka da razmotri ili poništi Odluku o raspodjeli sredstava

"Imajući u vidu rad svih organizacija u Crnoj Gori koje se bave pitanjima romske i egipćanske populacije, a čiji rad pomno pratimo, iskazujemo utemeljenu sumnju da je donošenje ove Odluke praćeno priličnom netransparentnošću u odlučivanju, pristrasnošću, čime je prekršen zakon a što nam ukazuje na mogućnost postojanja određenih koruptivnih radnji tokom procesa donošenja ove Odluke"

3952 pregleda 1 komentar(a)
Zenka, Foto: Savo Prelević
Zenka, Foto: Savo Prelević

Nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi – Herceg Novi poručila je danas ministru za ljudska i manjinska prava Mehmedu Zenki da još jednom razmotri ili u krajnjem slučaju, poništi Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za 2020. godinu.

Oni su dodali da cijene da raspodjela sredstava tom Odlukom nije urađena u skladu sa zakonom i u javnom interesu.

"Imajući u vidu rad svih organizacija u Crnoj Gori koje se bave pitanjima romske i egipćanske populacije, a čiji rad pomno pratimo, iskazujemo utemeljenu sumnju da je donošenje ove Odluke praćeno priličnom netransparentnošću u odlučivanju, pristrasnošću, čime je prekršen zakon a što nam ukazuje na mogućnost postojanja određenih koruptivnih radnji tokom procesa donošenja ove Odluke. Uvidom u donešenu Odluku, kao i u ranije iz 2019. i 2018. godine konstatujemo da većina istih organizacija ili međusobno povezanih dobijaju projekte čiji rad nije transparentan, što dovodi u sumnju da sredstva nisu utrošena namjenski, te da rezultati podržanih projekata ne daju konkretan doprinos inkluziji Roma. Neke organizacije su prilično skoro osnovane, od kojih su dvije prethodne godine, pa je nejasno na osnovu kojih kriterijuma ste odredili njihove kapacitete za realizaciju projekata", ističe se u saopštenju NVO Mladi Romi – Herceg Novi koje potpisuje Samir Jaha, izvršni direktor.

U saopštenju se dodaje da ih posebno zabrinjava "činjenica da rad većine gore navedenih organizacija nije prepoznat među samom romskom i egipćanskom zajednicom, što još jednom dovodi u sumnju način realizacije ovih projekata".

"Na osnovu naših nalaza (o čemu Vas možemo vrlo detaljno informisati) većina organizacija svoj rad obavlja krajnje netransparentno. Osim informacije koju možemo pronaći na vašem sajtu da su dobile sredstva, ne postoji bilo koja druga javna informacija o realizovanim projektima navedenih organizacija. Na osnovu Javnog konkursa jedan od kriterijuma za raspodjelu je transparentnost, kvalitet projekta tj. programa kao i kapacitet rada nevladine organizacije, samim tim ovom odlukom gore navedeni kriterijumi nijesu ispoštovani kod većine organizacija koje su dobile sredstva poslednjom Odlukom Ministarstva. Zahtjevamo da obavijestite javnost koje su to projekte navedene organizacije, kako i na koji način realizovale u proteklom periodu, ali i u kojoj mjeri su ti projekti uticali na unapređenje položaja RE zajednice. Pružanjem ovih informacija otklonili biste svu moguću sumnju da je došlo do zloupotrebe javnih resursa i nenamjenskog trošenja sredstava iz budžeta Crne Gore. Napominjemo da je iz istog budžeta izdvojeno, u protekle tri godine, 482 000 eura za finansiranje projekata nevladinih organizacija", poručili su Zenki iz NVO Mladi Romi – Herceg Novi.

Oni navode i da su Ministarstvu za ljudska i manjinska prava poslali Zahtjev o slobodnom pristupu informacijama putem kojeg su tražili uvid u izvještaje (narativne i finansijske) realizovanih projekata za 2018. i 2019. godinu, jer kako tvrde, većina informacija o realizovanim projektima nijesu javno dostupna.

"Ovaj Zahtjev je odbijen uz obrazloženje da će na taj način dostaviti informacije koje nisu u interesu zaštite ličnih podataka, što je protivno samom Zakonu. S tim u vezi naša NVO je uputila žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da shodno članu 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 44/12 i 30/17) u kojem stoji da je organ vlasti dužan da omogući pristup informaciji dostavljanjem njene kopije podnosiocu zahtjeva, nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ograničen donese odluku da nam se nakon izvršene radnje brisanja spornih informacija dostave tražene informacije kako bi mogli ovu analizu dalje sprovesti do kraja i javnost obavijestili sa informacijama kako, kome i na koji način su sredstva iz budžeta u navedenim godinama potrošena za navedene aktivnosti. Ovim putem želimo da Vas obavijestimo i da je NVO Mladi Romi – Herceg Novi u poslednjem periodu detaljno analizirala rad svih NVO u Crnoj Gori, čiji su se projekti bavili pitanjima RE populacije. Način dobijanja projekata, kvalitet implementacije i sama opravdanost projekata finasiranih iz Budžeta Crne Gore je kod određenih organizacija vrlo upitna", zaključuje se u saopštenju NVO Mladi Romi – Herceg Novi.

Bonus video: