sastanak povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasija nad ženama

Nasilje u porodici ne može da čeka redovni postupak

Sastanku, koji je CRI organizovao u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu FAIR III“, prisustvovali su predstavnici Centra bezbjednosti Nikšić, Centra za socijalni rada i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

2269 pregleda 28 reakcija 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Svetlana Mandić
Sa sastanka, Foto: Svetlana Mandić

„Nasilje ne smije da se računa kao privatna stvar, već je nasilje društveni problem“, kazala je Fana Delija, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative (CRI), na sastanku koji je orgnizovan povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasija nad ženama.

Prema njenim riječima, CRI je u maju prošle godine krenuo sa mini akcionim planom koji je povezao sve relevantne institucije, kako bi pružili adekvatan odgovor da se suzbije nasilje u porodici sa fokusom na pripadnice RE populacije, ali i osnaže, prije svega, Romkinje i Egipćanke da nasilje moraju da prijave. Cilj im je bio i da se uspostavi povjerenje između predstavnika civilnog društva i institucija koje se bave ovim društvenim problemom.

„Pripadnice romske i egipćanske nacionalnosti su višestruko diskriminisane i mali broj Romkinja prijavljuje nasilje, iako znamo da skoro svaka pripadnica RE zajednice je doživjela neki oblik nasilja. Naša aktivnost je već dala rezultat, jer smo tokom 2017.godine imali da je njih sedam prijavilo nasilje u porodici, a od maja prošle godine do novembra ove, 29 žena je prijavilo nasilje“, kazala je Delija.

Delija
Delijafoto: Svetlana Mandić

Prema njenim riječima identifikovano je 18 slučajeva trgovine ljudima, a šest lica je dobilo status žrtve trgovine ljudima.

Delija je kazala da su tokom informativne kampanje, koja je obuhvatala kako radionice, tako i razgovore po principu „od kuće do kuće“, 160 pripadnica RE populacije upoznato sa pružaocima usluga, kada je nasilje u porodici u pitanju, kao i na koji način i kome mogu da prijave nasilje. Kampanju je Centar za romske inicijative sproveo u saradnji sa SOS telefonom i CB Nikšić.

„Zajednica je jako zatvorena i nasilje u porodice je još uvijek je tabu tema, a nažalost i same žene smatraju da je šamar normalna stvar, i da je normalno da trpe psihičko i fizičko nasilje. Imali smo i dva maloljetna dječaka koji su prijavili nasilje. Obojica su iz Nikšića – jedan je trpio nasilje od vršnjaka, a drugi od punoljetne osobe“, kazala je izvršna kordinatorka CRI.

Istakla je da nadležne institucije, kada je nasilje u porodici u pitanju, treba i moraju da reaguju pravovremeno i odmah, jer, kako je kazala, nasilje ne može da čeka redovni postupak.

Sastanku, koji je CRI organizovao u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu FAIR III“, prisustvovali su predstavnici Centra bezbjednosti Nikšić, Centra za socijalni rada i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Projekat je partnerski podržan od strane CARE International Balkans, a finansijski od strane Austrijske razvojne kooperacije.