U budžetu Opštine Ulcinj na red došli dugovi, odlažu investicije

Ulcinjski parlament usvaja rebalans, budžet kraći za skoro pet miliona eura, manji izdaci za zarade

5229 pregleda 3 komentar(a)
Opština Ulcinj, Foto: Samir Adrović
Opština Ulcinj, Foto: Samir Adrović

Rebalans budžeta Opštine Ulcinj planiran je na iznos 9,28 miliona eura, što je za 4,73 miliona manje od prvobinog plana prihoda i rashoda za ovu godinu.

U obrazloženju predloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu za 2020, koji će se pred odbornicima naći na decembarskom zasjedanju lokalnog parlamenta, kao osnovni razlog za umanjenje navodi se slabije ostvarenje kako sopstvenih tako i ustupljenih prihoda usljed okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa.

Rebalansom tekući izdaci su planirani na iznos od 3,27 miliona eura i niži su za 1,26 miliona u odnosu na plan. Najveće umanjenje odnosi se na transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, dok su izdaci za bruto zarade i doprinose manji za skoro 10 odsto.

Kapitalni izdaci manji su za 3,93 miliona eura i izmjenama i dopunama plana, sa projektovanih 6,32 miliona eura svedeni su na 2,39 miliona eura. U obrazloženju se ističe da je zbog novonastalih okolnosti odložena izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica.

Navodi se i da sredstva od KFW banke za realizaciju projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, neće biti povučena u planiranom iznosu.

U obrazloženju predloga, koji je zavrijedio zeleno svjetlo Ministarstva finansija, konstatuje se da u planiranim primicima najveće učešće imaju transferi od Egalizacionog fonda, dok u strukturi planiranih izdataka dominiraju otplate dugova.

Osim toga, odbornici će na sjednici zakazanoj za 7. decembar raspravljati i o predlogu završnog računa za 2019, odlukama o javnim parkiralištima, o visini i načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO Ulcinj, kao i o predlogu odluke o donošenju strategije razvoja sporta za 2020-2021.