predstavljAnjE studije „Dug put do jednakosti OSI“

CGO: Crna Gora u oblasti prava OSI sporo i nedopustivo malo napreduje

„Osobe sa invaliditetom se u Crnoj Gori suočavaju sa brojnim predrasudama, stereotipima, naučenim i ustaljenim stavovima prema ovoj grupaciji koja se nerijetko percipira kao opterećenje za društvo zanemarujući potencijal i sposobnosti koje OSI imaju, pa te osobe ostaju na marginama društva,“ navela je Ćetković

2323 pregleda 1 komentar(a)
Ćetković i Radulović, Foto: CGO
Ćetković i Radulović, Foto: CGO

Crna Gora u oblasti prava osoba sa invaliditetom (OSI) sporo i nedopustivo malo napreduje, a te osobe ostaju u vrhu onih koje se prepoznaju kao grupa koja je u najvećoj mjeri izložena diskriminaciji, zaključeno je na predstavljenju studije „Dug put do jednakosti OSI“, koju je uradio Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO je saopšteno da je zaključeno i da su stoga potrebni sistematičniji i učinkovitiji pristupi kako bi se unaprijedio kvalitet života te grupacije, ali i povećala njihova društvena inkluzija od čega i samo društvo može imati velike koristi.

CGO je studiju „Dug put do jednakosti OSI“, uradio u okviru projekta,"Za jednakost OSI", uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u i glavna autorka studije Željka Ćetković, podsjetila je na ključne nalaze istraživanja te NVO koji pokazuju da su OSI percipirane i od šire javnost kao grupacija koja je, poslije Roma, najviše izložena diskriminaciji i da se ne uočava napredak u njihovom položaju u proteklih pet godina.

„Osobe sa invaliditetom se u Crnoj Gori suočavaju sa brojnim predrasudama, stereotipima, naučenim i ustaljenim stavovima prema ovoj grupaciji koja se nerijetko percipira kao opterećenje za društvo zanemarujući potencijal i sposobnosti koje OSI imaju, pa te osobe ostaju na marginama društva,“ navela je Ćetković.

Ona je ukazala i da „crnogorsko društvo nije dovoljno informisano o istinskom položaju osoba sa invaliditetom kad su u pitanju njihovi problemi u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i pristupačnosti.

Ćetković je kazao da crnogorsko društvo nije upoznato ni o sposobnostima koje OSI, uprkos invaliditetu, imaju a koje mogu biti odgovarajuće iskorišćene čime bi se povećala socijalna uključenosti ovih osoba“.

Saradnik na programima i jedan od koautora studije Vasilije Radulović, ukazao je na značaj obrazovanja kako u dijelu dostupnosti tog važnog segmenta osobama sa invaliditetom, tako i u dijelu značaja obrazovanja u olakšavanju socijalne inkluzije OSI.

Radulović je podsjetio da "čak 77 odsto građana Crne Gore smatra da djeca sa invaliditetom ne bi trebala miješati sa ostalom djecom što indicira visok stepen socijalne distance prema osobama sa invaliditetom“.

Cilj studije „Dug put do jednakosti OSI“ je podizanje nivoa informisanosti, promocija unaprijeđenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i doprinos razbijanju predrasuda i stereotipa koje dodatno otežavaju položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas