Jokić: Hapsite ili nas, ili Gvozdenovića

Nakon pauze dok je DPS vladao Kotorom, Katnić nastavio da istražuje postupke Opštine oko neusvajanja građevinskih dozvola u Kostanjici, gradonačelnik traži da Specijalno policijsko odjeljenje pokrene istragu

29133 pregleda 13 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić (Demokrate) pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da se u najkraćem roku izjasni da li u njegovim radnjama oko neizdavanja građevinskih dozvola za mamutsku izgradnju stambenih objekata u Kostanjici, koja bi Kotor izbacila sa liste UNESCO-a, ima krivičnog djela.

Jokić je od SDT-a, na čijem je čelu Milivoje Katnić zatražio da, ako smatraju da je on ili neko od njegovih saradnika počinio krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, preduzmu dalje mjere i uhapse ga, ili da SDT konačno pravdi privede bivšeg ministra uređenja prostora i visokog funkicionera DPS-a Branimira Gvozdenovića koji je direktan učesnik dešavanja sa donošenjm planske dokumnetacije za Kostanjicu iz 2009. i 2013. na koju se poziva kompanija “A-Y Montengro” tražeći da gradi čak tridesetak novih rezidencijalno-turističkih i pomoćnih objekata, ukupne površine skoro 9.600 kvadrata na tom području.

Ta kompanija, čiji je pravni zastupnik advokat Nikola Martinović, 2018. je podnijela krivičnu prijavu protiv Jokića, tadašnjeg kotorskog gradonačenika, jer je odbio da potpiše izdavanje građevinskih dozvola za gradnju na do tada neizgrađenom području naselja Kostanjica. SDT je odmah potom otvorio istragu i od kotorske Opštine zatražio svu dokumentaciju u vezi sa tim slučajem.

Katnić, međutim, tada nije obratio pažnju na Jokićeve tvrdnje da posjeduje “informacije iz prve ruke“ o ulozi bivšeg ministra Gvozdenovića u kontroverznom poslu ucrtavanja ogromne gradnje u Kostanjici i ličnoj Gvozdenovićevoj uključenosti u projekat koji u tom dijelu kotorskem opštine želi da sprovede “A-Y Montenegro”.

“Apelujem na Specijalno policijsko odjeljenje da preduzme sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi što hitnije utvrdilo da li u postupanju po ovoj krivičnoj prijavi ima elemenata krivičnog djela bilo kojeg lica, uključujući i mene, te da ukoliko istog ima nadležno tužilaštvo preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti. Istovremeno, ovaj akt smatrajte zahtjevom da Specijalno policijsko odjeljenje preduzme mjere i radnje protiv Branimira Gvozdenovića i drugih NN lica, a povodom nezakonitog davanja saglasnosti na predlog DUP-a Kostanjica 2009. godine, kao i njegovog nezakonitog produžavanja 2013. godine, kao i da se ispita porijeklo novca i kapitala privrednog društva ‘A-Y Montenegro’ DOO, kako bi se bez dileme utvrdilo da li iza osnivača ovog preduzeća, preduzeća „A-Y Kostanjica“ registrovanog na Džerzi Kanalskim ostrvima stoje legalna sredstva ili su ta sredstva stečena nekim krivičnim djelom, o čemu sam većinu informacija, saznanja, indicija i činjenica saopštio dajući izjavu u svojstvu građanina u februaru 2020. godine pred ovim organom”, navodi se u dopisu koji je Jokić prekjuče uputio načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Draganu Radonjiću, a u koji su “Vijesti” imale uvid.

On je Radonjiću poručio da će o svemu upoznati i vrh novoizabrane Vlade Crne Gore i podsjetio da je sa svim sumnjivim i nezakonitim aspektima slučaja Kostanjica, nelegalnog donošenja i dopunjavanja DUP-a za to područje, te ulozi Gvozdenovića u svemu tome, kao i zahtjevima “A-Y Montenegra” da im se izdaju dozvole za gradnju koja bi, da je realizovana, Kotor definitivno skinula sa liste UNESCO- zaštićenog područja svjetske prirodne i kulturne baštine, već upoznao predstavnike bivše Vlade premijera Duška Markovića (DPS), ali i organe Ujedinjenih nacija i druge međunarodne organizacije. SDT je, kada je u proljeće prošle godine Jokića sa mjesta predsjednika Opštine smijenila novoformirana skupštinska većina oko DPS-a sa presudnim glasom jedne dotadašnje odbornice SDP-a i u fotelju gradonačelnika Kotora sjeo Željko Aprcović, zastao sa istragom oko neizdavanja građevinskih dozvola “A-Y Montenegru”. Istragu je Katnić međutim, ponovno intenzivirao prije desetak dana, nakon što se Jokić vratio na mjesto predsjednika Opštine.

Radonjić traži dodatnu dokumentaciju i izjašnjenje

Tako je SPO koje djeluje pri SDT-u, Jokiću 7. decembra zatražilo dodatnu dokumentaciju i izjašnjenja o Kostanjici. Pored ostalog, od Jokića SPO traži izjašnjenje da li je sporni DUP Kostanjica i dalje na snazi, odnosno da li je Opština naplatila “A-Y Montenegru” komunalije za nove objekte. Jokić je Radonjića obavijestio da je Vlada u međuvremenu donijela novi Prostorno-urbanistički plan Kotora i njime van snage stavila DUP Kostanjica, kao i da je “A-Y Montenegro” izršilo avansnu uplatu u iznosu od 30 odsto po dva ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz februara i aprila 2017, “odnosno prije nego što su se stekli uslovi za izdavanje građevinske dozvole”.

“U trenutku kada je ovlašćeno lice ‘A-Y Montenegro’ DOO Kotor potpisalo navedeni ugovor, i kada je izvršena uplata, proces pred nadležnim organima za izdavanje građevinskih dozvola je bio u toku, a ishod pravnog postupka neizvjestan. Svjesni toga, ‘A-Y Montenegro’ je potpisujući ove ugovore na sebe, svjesno i voljno, preuzelo rizik da potpisuje ugovore vezane za buduću neizvjesnu pravnu činjenicu, posebno imajući u vidu donijete odluke o zabrani gradnje”, otpisao je Jokić načelniku SPO-a, podsjećajući Radonjića i na stav Upravnog suda iz 2019. “o tome da se građevinske dozvole ne smiju izdavati dok su na snazi Odluka o dopuni Odluke o izradi Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Odluka o dopuni Odluke o izradi Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor, te Odluka o izradi Prostornog plana Crne Gore iz 2017. i 2018. a kojima je propisana zabrana građenja na dijelu prostora u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog 1979. godine na Listu svjetske baštine UNESCO-a”.