UMHNK: Pažnju posvetiti disleksiji

„Diskusija je omogućila razmjenu znanja, iskustva i dobrih praksi u procesu inkluzivnog obrazovanja, a govorilo se i o primjerima pozitivne prakse u saradnji na institucionalnom, međusektorskom i lokalnom nivou na polju informisanja unapređenja znanja i stavova u ovoj izuzetno osjetljivoj oblasti za unapređenje okruženja za učenje, roditelja šire društvene zajednice na putu izgradnje inkluzivnog društva u opštini“, stoji u saopštenju za javnost

2223 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shuttrestock
Ilustracija, Foto: Shuttrestock

Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (UMHNK) organizovalo je okrugli sto o pozitivnim iskustvima ali i nedostacima primjene inkluzivnog modela obrazovanja u osnovnim školama u Nikšiću, važnosti nediskriminacije i težini beskonačne i trajne borbe za jednakost sve djece. U cilju smanjenja mogućnosti širenja epidemije korona virusa radilo se posebno sa tri manje grupe učesnika.

„Diskusija je omogućila razmjenu znanja, iskustva i dobrih praksi u procesu inkluzivnog obrazovanja, a govorilo se i o primjerima pozitivne prakse u saradnji na institucionalnom, međusektorskom i lokalnom nivou na polju informisanja unapređenja znanja i stavova u ovoj izuzetno osjetljivoj oblasti za unapređenje okruženja za učenje, roditelja šire društvene zajednice na putu izgradnje inkluzivnog društva u opštini“, stoji u saopštenju za javnost.

Predstavnici Udruženja mladih istakli su da je od velike važnosti raditi na izgradnji kapaciteta svih aktera, a najviše onih koji su u direktnom kontaktu sa djecom i mladima na temu prepoznavanja i borbe protiv netolerancije i predrasuda.

„Zaključci prisutnih učesnika su bili da se mora aktivno raditi na temi teškoća u učenju kod djece i da se trebaju preduzimati preventivne mjere kako bi se na vrijeme otkrilo ukoliko dijete ima nekih problema u učenju i pravovremno reagovalo. Mišljenje smo i da mnogi ne pridaju dovoljno značaja ovom problemu koji se javlja u ranom uzrasta, a može imati veliki uticaj na dalji obrazovni process djeteta djeteta. Posebna pažnja mora se posvetiti daljem razvoju i praćenju do sada definisanog strateškog pravca razvoja obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama i osnaživanju svih uključenih u ovaj proces – roditelja, nastavnog kadra, djece“, navodi se u saopštenju.

Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta “Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću”, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj projekta “Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću” je da doprinese unapređenju prava i položaja u društvu lica sa rijetkim bolestima i disleksijom. Sprovode ga UMHNK i Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore.

„Ono što se želi postići jeste olakšan pristup kvalitetnim i provjerenim informacijama o rijetkim bolestima i disleksiji, podizanje nivoa svjesti o učešću sve djece bez obzira na pol, fizičke, intelektualne, kulturne ili druge osobenosti u pocesu obrazovne inkluzije u skladu sa individualnim mogućnostima kako bi kontinurano i kvalitetno ovladali kompetencijama za efikasno životno funkcionisanje; kao i unapređenje i razmjena znanja i iskustva između okruženja za učenje, roditelja i šire društvene zajednice na putu ka inklutzivnom društvu u opštini Nikšić“, zaključuju u saopštenju Udruženja mladih.