„Preoblikovanje izborne kampanje korištenjem društvenih medija u Crnoj Gori“

CeMI: Upotreba društvenih medija u političke svrhe trend u Crnoj Gori

"Koordinisano neautentično ponašanje je definisano kao „grupa stranica ili ljudi koji rade zajedno kako bi zavarali druge o tome ko su ili šta rade“, navela je Zrnović, prenosi PR centar

5014 pregleda 0 komentar(a)
Zrnović i Gilić, Foto: PR Centar
Zrnović i Gilić, Foto: PR Centar

U Crnoj Gori u porastu je kreiranje i upotreba različitih stranica, grupa i mim naloga na društvenim mrežama kako bi se došlo do što većeg broja birača, saopšteno je na konferenciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Oni su danas predstavili finalni izvještaja „Preoblikovanje izborne kampanje korištenjem društvenih medija u Crnoj Gori“.

Analitičarka medija u CeMI-ju Milica Zrnović kazala je da je monitoring sproveden na najčešće korištenoj platformi društvenih medija u Crnoj Gori Fejsbuk od marta do avgusta, a da je za njega korištena platforma Crowd Tangle.

Ona je rekla da je taj izvještaj prvi ove vrste objavljen u Crnoj Gori u vezi sa koordinisanim neautentičnim ponašanjem i prikupljanjem dokaza o zloupotrebama državnih resursa na internetu i van njega.

"Koordinisano neautentično ponašanje je definisano kao „grupa stranica ili ljudi koji rade zajedno kako bi zavarali druge o tome ko su ili šta rade“, navela je Zrnović, prenosi PR centar.

Ona je pojasnila da se obim istraživanja fokusirao prvenstveno na analizi ponašanja različitih entiteta na Fejsbuku tokom izbornog perioda 2020. godine i da li je to bilo u skladu sa standardima Fejsbuk zajednice.

„Aktivnosti su obuhvatile monitoring ponašanja javnih naloga na Fejsbuku, odnosno stranica grupe i mim stranice i profile. S tim u vezi, CeMI je obavio monitoring 135 javnih naloga i 153,6 hiljada sadržaja podijeljenih tokom trajanja projekta“, navela je Zrnović.

Govoreći o monitoringu koordinisanog neauten¬tičnog ponašanja, kako je kazala, CeMI je obavio monitoring 51 javnog naloga i 134,6 hiljada sadržaja podijeljenih od marta do avgusta.

„U vezi sa zloupotrebom državnih resursa, CeMI je obavio monitoring 59 javnih stranica i naloga i 18.999 sadržaja podijeljenih tokom perioda od šest mjeseci", rekla je Zrnović.

Kako je navela, pored toga, u oba slučaja obavljen je monitoring 25 medija, prilikom analize ponašanja koje bi moglo sugerisati postojanje koordinisanog ponašanja i zloupotrebe državnih resursa na društvenim mrežama.

Ona je kazala da podaci ukazuju da je upotreba tehnologija, posebno društvenih medija u političke svrhe, trend u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, evidentan je porast upotrebe različitih alata dostupnih na internetu kako bi se došlo do što većeg broja građana, odnosno birača.

"Jedan od popularnih alata je kreiranje i upotreba različitih stranica, grupa i mim naloga na društvenim mrežama koji, ne otkrivajući svoje autentične ciljeve, dijele sadržaje putem kojih promovišu određeni politički narativ“, rekla je Zrnović.

Sve to, kako je upozorila, može imati negativne posljedice na izborni proces, „jer politički subjekti na taj način utiču na političko mišljenje građana, a time i ugrožavaju pravo glasa na slobodan i informisan izbor.

„Ostavlja se i prostor za manipulacije na internetu poput stvaranja iluzije masovne podrške ili popularnosti određenih subjekata kako bi se ostvarila istinska podrška, te širenje dezinformacija", navela je Zrnović.

Ona je rekla da tehnologije stvaraju mogućnost da se međunarodni akteri umiješaju u nacionalne izborne procese.

Podaci iz istraživanja, kako je kazala, pokazuju da državne institucije nisu bile aktivne koliko i političke partije na društvenim mrežama tokom izbornog perioda.

„Ono što najviše zabrinjava je povećan broj investicija tokom izbornog perioda koji su instrument koristili kako vladajuća, tako i opozicione partije", rekla je Zrnović.

Ona je navela da ti podaci pokazuju da crnogorske političke partije još pronalaze način da ne poštuju antikorupcijske standarde, na lokalnom i na nacionalnom nivou.

Prema njenim riječima, posljedica bi mogla rezultirati kršenjem pravila kampanje i zloupotrebom državnih resursa koji nisu sankcionisani, što bi, kako je navela, negativno uticalo na ukupni integritet izbornog procesa, kao i na povjerenje građana u fer i slobodne izbore.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Teodora Gilić, kazala je da ta organizacija u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES) i Fejsbukom sprovodi pilot projekat.

Ona je navela da projekat ima za cilj unaprjeđenje integriteta izbornog procesa u Crnoj Gori, zaštitu prava na slobodu izražavanja u digitalnom prostoru, uz poštovanje ustanovljenih pravila političkog oglašavanja tokom izborne kampanje, kao i drugih standarda i pravila Fejsbuka.

Ona je pojasnila da je fokus projekta bio na monitoringu društvenih mreža uoči parlamentarnih izbora održanih ove godine. „Važno je naglasiti da društveni mediji nisu regulisani crnogorskim zakonodavstvom pa je cilj monitoringa bila procjena načina i stope upotrebe društvenih medija tokom političke kampanje u Crnoj Gori odnosno procjena da li je došlo do kršenja standarda Fejsbuk zajednice“, rekla je Gilić.