zemlja i šut se odlažu na prostoru bivšeg poljoprivrednog dobra

Nekadašnje povrtnjake zatrpali otpadom

Ekološki skandal tokom gradnje kraka regionalnog vodovoda za Herceg Novi kroz teritoriju Opštine Tivat

8645 pregleda 9 komentar(a)
Dio zemlje i šuta na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković
Dio zemlje i šuta na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković

Gradnja kraka regionalnog vodovoda za Herceg Novi, a koja se već sedam mjeseci obavlja na teriroriji Tivta, osim što drastično kasni i košta nerava i novca veliki broj Tivćana zbog raskopane Jadranske magistrale, pretvorila se i u svojevrsni ekološki skandal. Izvođači radova iz konzorcijuma crnogorskih građevinskih firmi “Indel Inženjering-Ramel-Civil Engineer” bukvalno su zatrpali dio nekadašnjih povrtnjaka i vinograda na prostoru bivšeg poljoprivrednog dobra “Montepranzo-Bokaprodukt”, koji se nalazi preko puta tivatskog aerdroma, sa hiljadama kubika zemlje iz iskopa za rovove u koje se polažu vodovodne cijevi, sastruganog asftalta i drugog građevinskog otpada.

Sve to urađeno je mimo važećih propisa koji za odlaganje i manje količine materijala predviđaju da mora postojati plan odlaganja, kao i dozvola i odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave. Takav materijal se može odlagati samo na lokaciju koja je zvanično određenja, opremljena i uređena za deponiju građevinskog otpada, a koja mora imati i svog zvaničnog upravljača. Odlagalište na prostoru nekadašnjeg poljoprivrednog dobra je divlje i ne ispunjava ni miminum zakonskih uslova za deponovanje više od 12 hiljada kubika zemlje i još nekoliko hiljada kubika sastruganog asftalta i drugog šuta, što već duže vrijeme rade izvođači posla na izgradnji nedostajućih 3,2 kilometra regionalnog vodovoda za Herceg Novi.

Iz kompanije Regionalni vodovod Crnogorsko primorje iz Budve koja je investitor posla vrijednog 1,8 miliona eura, nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” na osnovu čije dozvole nekadašnje poljoprivredno dobro koje je u vlasništvu propale državne firme “Montepranzo-Bokaprodukt” iz Tivta uništavaju deponovanjem građevinskog otpada.

More u Donjoj Lastvi u subotu
More u Donjoj Lastvi u subotufoto: Siniša Luković

Zemljište sada ima status građevinskog jer je na njemu, izmjenama planske dokumentacije od prije petnaestak godina, predviđena izgradnja golf terena. U Tivtu se godinama vodi i akcija za restituciju tog nekada skoro u potpunosti privatnog zemljišta njegovim originalnim vlasnicima, jer mu je promijenjena namjena u odnosu na onu zbog koje su ta imanja pedesetih godina prošlog vijeka od lokalnog stanovništva oduzimana po simboličnim cijenama.

Nova tivatska lokalna vlast koalicije građanskih listi NP-BF-GB najavila je da podržava zahtjeve za restituciju zemlje i da će zatražiti da se u planovim izbrišu golf tereni i kompleks ponovno vrati korišćenju u poljoprivrednoj proizvodnji.

Iz Regionalnog vodovoda, odnosno kompanija koje obavljaju radove za tu firmu u Tivtu i kompanije koja vrši nadzor, nije odgovovoreno zašto su sav šut i otpad deponovali na nekadašnjem poljoprivrednom dobru, te ko im je i kada iz Opštine Tivat tako nešto dozvolio. Nije odgovoreno ni da li je tenderom bila predviđena obaveza izvođača da taj materijal odveze na propisnu deponiju i koja je deponija ugovorena.

Na području opština Tivat i Kotor trenutno ne postoje legalne deponije za građevinski otpad u koji spada i zemlja iz iskopa i sastrugani asflat, pa bi izvođači to morali da odvoze bar do Budve ili Cetinja.

U tenderskoj dokumentaciji koju je Regionalni vodovod objavio na sajtu Uprave za javne nabavke, stoji da je za ovaj posao u Tivtu predviđen i “utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala iz iskopa na deponiji udaljenosti do 20 km od gradilišta“, te da ukupni iskopi iznose 14.683,09 kubika. Većina tog materijala je već iskopana i odložena na nekadašnjim povrtnjacima i vinogradima kod aerodroma, uz više stotina kubika sastruganog asfalta i drugog šuta od razbijenih trotoara i kolovozne konstrukcije, a koje je, prema tenderu, takođe trebalo odnijeti na neimenovanu deponiju “udaljenosti do 20 km od gradilišta”.

Mjesto na kome su izvođači odbacili materijal od gradilišta je udaljeno nepunih pet kilometara, i to besplatno.

Iz Regionalnog vodovoda nije odgovoreno ni na pitanje “Vijesti” koje su ponuđene, odnosno ugovorene cijene za transport materijala iz iskopa, odnosno materijala od struganja habajućeg sloja asftalta sa kolovoza i njegovog deponovanja na legalnoj deponiji, pa je zasada nepoznato kolika je “ušteda” ostvarena nelegalnim i devastatorskim postupkom na bivšem poljoprivrednom dobru, te da li je možda neko razliku do ugovorene cijene, stavio u džep.

Radovi na gradnji cjevovoda, uz medijsku pompu, počeli su krajem maja ove godine, kada su se direktor Regionalnog vodovoda Goran Jevrić (DPS) i tadašnji gradonačelnik Tivta Siniša Kusovac (DPS) pohvalili međusobnom saradnjom i obećali da će posao biti završen u planiranom roku - do kraja oktobra.

To se, međutim, nije desilo, a najveći dio Jadranske magistrale od Opatova do glavnog ulaza u Porto Montenegro i dalje je prekopan, iako je sredinom novembra iz Regionalnog vodovoda obećano da će se sve završiti najkasnije do 20. decembra.

Tivćani i dalje imaju prekopanu magistralu i čak tri mjesta na manje od četiri kilometra dužine te saobraćajnice do Lepetana, na kojima se zbog radova saobraća jednom trakom, uz zastoje izazvane lošom saobraćajnom signalizacijom.

Radovi su loše organizovani, o čemu svjedoči i činjenica da semafori na dijelu gradilišta na Opatovu prije dva dana nisu funkcionisali, pa je morala intervenisati Komunalna inspekcija Opštine Tivat i saobraćajna policija, koje su konstatovale da izvođači nisu na vrijeme promijenili akumulatore u mobilnim semaforima.

Budući da je juče istekao i novi rok za zavšetak posla, sjutra će, kako nezvanično saznajemo, trasu na kojoj se radi obići i čelnici Tivta koji su zatražili da ih tamo sačekaju Jevrić i izvođači, kako bi se vidjelo pravo stanje stvari i preduzele mjere koje će investitora i izvođače natjerati da konačno ozbiljno prionu poslu.

More nalik bari zbog blata i mulja

​Iako ih je Komunalna inspekcija i ranije kažnjavala, izvođači radova nastavljaju praksu ispumpavanja blata i mulja iz rova za polaganje cijevi direktno u more, koje je i prije dva dana pred Donjom Lastvom bilo više nalik na baru, nego na morsku površinu.

Izvođači nisu sanirali ni kolovoz ni trotoare na mjestima gdje su završili polaganje cijevi u trup magistrale, dok se na Opatovu već danima događaju scene kao iz humorističkih filmova jer se ponovno, ponegdje čak po treći put, prekopavaju ranije raskopani pa sanirani djelovi magistrale u koje su položene cijevi, ali ne i optički kabl koji je po projektu takođe trebalo da bude položen.

Preporučujemo za Vas