Raspisan javni poziv za izradu idejnog rješenja za revitalizaciju Pržna

Na osnovu smjernica iz Bazne studije, geodetskim i batimetrijskim snimanjem, kako su naglasili, treba utvrditi eventualne promjene stanja plaže i dna mora i definisati srednji nivo mora koji će biti referentan za projektovanje u odnosu na Studiju

8440 pregleda 0 komentar(a)
Pržno, Foto: Čitalac reporter
Pržno, Foto: Čitalac reporter

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je raspisalo javni poziv za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno, te rekonstrukcije obale u Pržnu.

Javnim pozivom je predviđena i izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

“Projektni zadatak je dat na osnovu „Bazne studije i idejnog rješenja revitalizacije plaže u Pržnu“ urađene od strane Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, a koja obuhvata izgradnju podvodnih pragova i tehnološko rješenje za nasipanje/ prihranjivanje i oblikovanje plaže prema Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva. Projektna dokumentacija treba da se radi fazno i to: Elaborat geodetskog snimanja plaže (kopna) i Elaborat batimetrijskog snimanja dna akvatorijuma sa usklađivanjem referentne kote „srednjeg nivoa mora“; Elaborat geomehaničkih ispitivanja – bušotine za pragove; Idejno rješenje; Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i Glavni Projekat”, saopštili su iz Javnog preduzeća.

Na osnovu smjernica iz Bazne studije, geodetskim i batimetrijskim snimanjem, kako su naglasili, treba utvrditi eventualne promjene stanja plaže i dna mora i definisati srednji nivo mora koji će biti referentan za projektovanje u odnosu na Studiju.

“Takođe, ukoliko postoje novi podaci o visini talasa, potrebno je ocijeniti njihov uticaj na predložena idejna rješenja iz Studije. Projektnom dokumentacijom će se definisati precizne mikrolokacije, količine kamenog materijala i ostali fizički parametri objekata (pragova). Projektom će se utvrditi i lokacije, količine i granulacija materijala (pijeska) za prihranjivanje plaže i odrediti način i vrijeme prihranjivanja (nasipanja) i oblikovanja plaže u odnosu na potrebu korišćenja kupališta. Studijom je definisana isključivo upotreba prirodnih materijala”, isitiču iz Morskog dobra.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 22. januar, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izdvaja 30.000 eura za projektovanje.

Bonus video: