"Ako želimo profesionalni Javni servis, mora se mijenjati Zakon"

Ako se u januaru 2021. godine sprovede procedura izbora članova Savjeta po zakonu kojeg je donio DPS, onda će se samo uticaj doskorašnje vlasti zamijeniti uticajem nove vlasti, poručuju iz Media centra

10067 pregleda 11 komentar(a)
Goran Đurović, Foto: PR Centar
Goran Đurović, Foto: PR Centar

Media centar pozivao je Skupštinu da hitno zakaže vanrednu sjednicu u januaru naredne godine i izvrši izmjene Zakona o nacionalnom javnim emiteru Radio televizije Crne Gore.

Media centar predstavio je danas Predlog izmjena i dopuna Zakona o RTCG koji je dostavljen 22. decembra svim poslanicima, predsjedniku Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, predsjedniku Skupštine i ministarki javne uprave, digitalnog društva i medija.

“Očekujemo skori odgovor svih aktera koji mogu doprinijeti da se zakon izmijeni i osigiura samostalnost ključnog upravljačkog organa-Savjeta RTCG”, navodi se u saopštenju Media centra, na čijem je čelu Goran Đurović.

Smatraju da tek nakon izmjena zakona treba pristupiti izboru novih članova Savjeta koji će nakon imenovanja, birati generalnog direktora i izvršiti neohodne reforme u radu javnog medijskog servisa.

"Od donošenja Zakona o javnim radio-difuznim servisima Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore 16. septembra 2002, položaj Savjeta, kao ključnog upravljačkog organa u javnom medijskom servisu, se kontinuirano pogoršava. Savjet bira i razrješava generalnog direktora, koji kasnije bira direktore organizacionih jedinica, a svi zajedno staraju se o odgovornom poslovanju javnog servisa. Umjesto progresa u jačanju samostalnosti ovog tijela, od kojeg zavisi profesionalan rad javnog emitera i stepen ispunjenosti ciljeva utvrđenih zakonom, doskorašnja vladajuća politička elita u Crnoj Gori izabrala je regresiju kao osnov svog djelovanja pa je postepeno pogoršavala zakonska rješenja. U novom Zakonu o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (donijet 27. jula 2020. godine) i konačno je osujećena bilo kakva mogućnost samostalnog djelovanja Savjeta“, navodi se u saopštenju Media centra.

Iz te NVO ističu da je važeći Zakon, u pogledu načina izbora i razrješenja članova Savjeta RTCG, najnepovoljnji do sada jer dozvoljava da se članovi Savjeta suštinski biraju voljom većine poslanika u Administrativom odboru (a zatim potvrde na sjednici Skupštine), dok je razrješenje članova Savjeta moguće obaviti na osnovu drugih zakonskih propisa koji propisuju sankcije za javne funkcionere.

"Ako se u januaru 2021. godine sprovede procedura izbora članova Savjeta po zakonu kojeg je donio DPS, onda će se samo uticaj doskorašnje vlasti zamijeniti uticajem nove vlasti. To bi samo udaljilo RTCG od neophodne profesionalizacije jer bi se zamjenom vlasti u Skupštini mijenjao i uticaj na uređivačku politiku RTCG“, poručuju.

Media centar je predložio promjene Zakona kojima se jača samostalnost i funkcionalnost RTCG. Predložili smo da se umjesto sadašnjih devet, imenuje 13 članova Savjeta RTCG i tako osigura bolja zastupljenost i obuhvat javnog interesa u ovom tijelu.

"Predlažemo da se u strukturi Savjeta poveća broj predstavnika NVO i da ih bude 7 i to iz oblasti: kultura, zaštita ljudskih prava, osobe sa invaliditetom i socijlana zaštita, životna sredina, oblast medija, rodna ravnpravnost , zaštita potrošača. Predlažemo da član Savjeta bude i predstavnik Nacionalnih savjetia manjinskih naroda. Takođe, predažemo i da se naknade članovima Savjeta umanje za 50% u odnosu na važeće zakonsko rješenje (i da budu 50 odsto prosječne mjesečne zarade u RTCG) čime bi se iznos ukupnih sredstava za Savjet RTCG smanjio“.

Media centar predlaže da se propiše duži period “hlađenja” od partijskih funkcija (četiri godine), kako bi se smanjila mogućnost uticaja političkih stranaka.

"Takođe, predlažemo da se proširi opseg lica koja ne mogu biti nominovani za članove Savjeta i na kandidate za poslanike i odbornike (lica koja su bila na izbornim listama političkih subjekata). Media centar predlaže da se unaprijede kriterijumi za imenovanje predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu i omogući da samo NVO koje su u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za Savjet, imale realizovane projekte u iznosu od najmnaje 5.000 eura godišnje i to u oblasti u kojoj predlažu kandidata, mogu učestvovati u procesu imenovanja članova Savjeta“, navodi se u saopštenju.

Veća samostalnost Savjeta, smatraju u Media centru, mora se osigurati na način što će Administrativni odbor imati samo kontrolnu funkciju a ne arbitrarnu kao što to važeći Zakon propisuje.

"Ovlašćeni predlagači koji ispunjavaju precizne kriterijume treba sami da odluče o svojim predstavnicima a ne da o njima odlučuju partije u Administrativnom odboru. Media centra predlaže da isključivo Savjet može pokrenuti postupak razrješenja svog člana i to samo zbog razloga propisanih samim Zakonom o RTCG a ne kako je to propisano važećim zakonom da Skupština može razriješiti člana Savjeta na osnovu bilo kojeg propisa“.

Radi veće odgovornosti i boljeg ispunjavanja zadataka koje utvrđuje Savjet, navode iz Media centra, neophodno je podići stepen odgovornosti generalnog direktora RTCG koji je dužan da sprovodi odluke Savjeta.

"Media centar zato predlaže da se prošire mogućnosti za razrješenje generalnog direktora i na sutuacije koje se odnose na poslovanje javnog sevisa, odnosno da generalni direktor, osim nepoštovanja zakona i opštih akata RTCG i pričinjavanja veće štete, može biti razriješen i ukoliko ne realizuje godišnje programske planove koje donosi Savjet; ako ne realizuje finansijske i druge planove RTCG i ako ne ne sprovodi odluke i zaključke Savjeta“, pojašnjavaju iz te NVO.

Saopšteno je i da nova skupštinska većina i Vlada imaju priliku da odmah unaprijede stanje u oblasti informisanja javnosti na način što će doprinijeti profesionalizaciji RTCG i oslobađanju od uticaja pilitičkih partija.

"Time bi u Crnoj Gori bio uspostavljen demokratski standard koji bi teško mogao biti urušen bez obzira koji politički subjekti će u budućnosti vršiti vlast. Ukoliko nova većina u Skupštini bude izabrala članove Savjeta RTCG po aktuelnim zakonskim rješenjima, pokazaće da se ne razlikuje od vlasti DPS-a (koja je htjela punu kontrolu RTCG) a novi Savjet će biti pod pritiskom javnosti da je politički naklonjen novim vlastima. Zamjena uticaja DPS-a na RTCG uticajem nove većine neće doprinijeti jačanju ove institucije već, naprotiv, njenom daljem urušavanju“, zaključuje se u saopštenju Media centra.