Jaćimoviću priznanje za doprinos međunarodnom pozicioniranju UCG

"Osim toga, dio dobijenih rezultata publikovao je u časopisima međunarodnog karaktera, konferencijama u vidu radova štampanih u cjelini i izvoda radova od kojih je značajan broj na evropskim i svjetskim kristalografskim i hemijskim kongresima”, naveli su iz UCg.

3536 pregleda 0 komentar(a)
Željko Jaćimović, Foto: UCG
Željko Jaćimović, Foto: UCG

Profesor Metalurško-tehnološkog fakuleta Željko Jaćimović dobitnik je priznanja za doprinos u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore (UCG).

Iz UCG su kazali da je Jaćimović u knjizi renomiranog izdavača Springer International Publishing prikazan kao jedan od 350 vodećih naučnika iz oblasti termičke analize i kalorimetrije.

On je, kako je saopšteno, publikovao 57 naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste.

"Osim toga, dio dobijenih rezultata publikovao je u časopisima međunarodnog karaktera, konferencijama u vidu radova štampanih u cjelini i izvoda radova od kojih je značajan broj na evropskim i svjetskim kristalografskim i hemijskim kongresima”, naveli su iz UCG.

Jaćimović je, kako su dodali, kao rukovodilac ili član tima, učestvovao u realizaciji značajnih istraživačkih i razvojnih projekata i bilateralnih projekata.

„Svaki dobar rezultat dobijen u našoj skromnoj, po opremi, laboratoriji i publikovan u renomiranim časopisima me iznova obraduje, a ove godine ih je bilo pet“, kazao je Jaćimović, govoreći o uspjesima u prošloj godini.

Jedan od njih je, kako se navodi, naučnoistraživački projekat dobijen kroz finansijski program Eureka.

„On će omogućiti da se laboratorija dodatno opremi, a dobijeni rezultati nađu praktičnu primjenu u medicini - razvoj dijagnostičkih test tračica na bazi elektrohemijskih (bio)senzora za praćenje koncentracija različitih biomarkera bolesti i ranu prevenciju“, objasnio je Jaćimović.

Kao poseban uspjeh, svoj i njegovih kolega sa Metalurško-tehnološkog fakulteta u saradnji sa kolegama Biotehničkog fakulteta, Jaćimović je izdvojio „patentiranje dobijenih novosintetizovanih jedinjenja koja su efikasni fungicidi, za suzbijanje gljive Phomopsis viticola Sacc. izazivača bolesti vinove loze poznate pod nazivom crna pjegavost“.

„Dodatno opremanje laboratorije, učešće u nacionalnim i međunarodnim projektima osnažiće istraživačke kapacitete tima i doprijenijeti novim i još boljim istraživačkim rezultatima na dobrobit Metalurško-tehnološkog fakulteta i UCG", naveo je Jaćimović.

On je rekao da nagrade svakako znače potvrdu predanog rada i podsticaj, ne samo njemu, već i njegovim saradnicima i studentima da se bave naučnoistraživačkim radom kao esencijalno važnom dijelu jedne prirodne nauke kakva je hemija.

Bonus video: