Budva ostaje bez gradskog arhitekte?

Ministarstvo javne uprave utvrdilo nepravilnosti oko imenovanja Vladana Stevovića. I bivša glavna gradska arhitektica pokrenula postupak preispitivanja rješenja o njenom razrješenju

17449 pregleda 28 reakcija 14 komentar(a)
Vladan Stevović, Foto: Arhiva Vijesti
Vladan Stevović, Foto: Arhiva Vijesti

Upravna inspektorka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija ukazala je gradonačelniku Marku Batu Careviću da vršilac dužnosti glavnog gradskog arhitekte Vladan Stevović ne ispunjava uslove za to radno mjesto. To piše u zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru, koji je prije sedam dana upravna inspektorka mr Jovana Nišavić dostavila Opštini Budva, a u koji su “Vijesti“ imale uvid.

Careviću je ostavljeno sedam dana da otkloni nepravilnosti, odnosno da Stevoviću ne dozvoli da obavlja tu dužnost, ili će u suprotnom, kako je navela upravna inspektorka resora na čijem se čelu nalazi nova ministarka Tamara Srzentić, “donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje nepravilnosti i zabraniti vršenje poslova vođenja upravnog postupka i donošenja upravnog akta Vladanu Stevoviću, kao licu koje ne ispunjava uslove za obavljanje poslova radnog mjesta“.

Carević je Stevovića imenovao za vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekte nakon što je 25. septembra prošle godine smijenio Mladena Ivanovića, koga je imenovala bivša gradska administracija kojom je rukovodio DPS.

Upravna inspektorka, nakon što je pročešljala dokumentaciju oko imenovanja Stevovića i razrješenja Ivanovića, konstatovala je nepravilnosti.

“Stevović nema deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da se u nivou 1 razvrstava i zvanja glavni gradski arhitekta - VII 1 nivoa kvalifikacije obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse. Stevović nije lokalni službenik zaposlen u Službi glavnog gradskog arhitekte u smislu člana 124 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da će se za vršioca dužnosti odrediti lokalni službenik iz organa lokalne samouprave, stručne službe, odnosno posebne službe u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje“, nepravilnost je koju je utvrdila upravna inspektorka.

Ona je navela i da “Stevović nije lice van tog organa koji ispunjava uslove za vršioca dužnosti u smislu člana 124 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da ako u organu loklane uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi ne postoji lokalni službenik koji ispunjava uslove za vršioca dužnosti, odrediće se lice van tog organa, odnosno službe, koje ispunjava uslove propisane za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje”.

“Vladan Stevović nema položen stručni ispit za rad u državnim organima u skladu sa odredbama člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima“, ukazala je inspektorka, te zatražila da joj pismeno odgovore o preduzetim mjerama.

Carević je u prošlom mandatu, krajem aprila 2020, smijenio tadašnju glavnu gradsku arhitekticu Anu Samardžić i na njeno mjesto početkom maja imenovao Vladana Stevovića za vršioca dužnosti.

Samardžićka je pokrenula postupak preispitivanja rješenja o njenom razrješenju i imenovanja Stevovića. Nakon što je početkom juna nova skupštinska većina predvođena DPS-om preuzela rukovođenje gradom, novopostavljeni prvi čovjek Budve Nikola Divanović je 21. jula imenovao Mladena Ivanovića za v.d. glavnog gradskog arhitekte, pozivajući se na rješenje upravne inspekcije da je imenovanje Stevovića nije bilo zakonito, jer nije ispunjavao uslove

Najnoviji nalaz inspekcije dovodi u pitanje i odluke koje je Stevović donio u proteklom periodu. Nakon što je imenovan za vršioca dužnosti, Stevović, pozivajući se na skupštinsku odluku nove opštinske vlasti, poništio je sva rješenja o saglasnosti na idejna rješenja stambenih zgrada, vila, šoping centra... koje je Ivanović donio od 21. jula do 25. septembra prošle godine. Time se otvara mogućnost investitorima da mogu tražiti da ukinuta rješenja sada budu validna, odnosno da mogu započeti gradnju.

Vladina komisija poništila rješenje o smjeni Ivanovića

Nalaz Upravne inspektorke poklopio se i sa odlukom Komisije za žalbe Vlade Crne Gore koja je poništila rješenje Carevića od 25. septembra, kada je razriješio Mladena Ivanovića sa mjesta vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekte.

Vladina Komisija usvojila je žalbu Ivanovića na Carevićevo rješenje i, kako se navodi, predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak. Slične odluke su donijete i u slučajevima još nekoliko opštinskih funkcionera koje je Carević smijenio, a koji se pozvao na skupštinsku odluku kojom su poništene sve odluke bivše vlasti.