Opština mora da uzme kredit da bi podmirila dugove prethodne uprave grada

Kusovac i Novosel napravili štetu od 800.000 eura

Tivat mora da plati odštetu mještanima Krtola za imovinu oduzetu zbog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

28091 pregleda 21 reakcija 21 komentar(a)
Stjepčević i Novosel tokom obilaska postrojenja, Foto: Siniša Luković
Stjepčević i Novosel tokom obilaska postrojenja, Foto: Siniša Luković

Opština Tivat odustala je od ulaganja žalbe na još četiri prvostepene presude osnovnih sudova u Kotoru i na Cetinju, koji su presudili u korist mještana Krtola u sporovima, koje su građani pokrenuli protiv lokalne uprave zbog faktičke eksproprijacije njihove imovine na Klačini radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Prema tim odlukama, na koje su saglasnost dali odbornici na posljednjoj sjednici lokalnog pralamenta, Opština Tivat će mještanima koji su je tužili i dobili sporove, platiti ukupno skoro 430 hiljada eura na ime oduzeog zemljišta i sudskih troškova, dok su tužioci pristali da se odreknu većeg dijela zatezne kamate i prihvate da im se ova potraživanja izmire u roku od 12 mjeseci od dobijanja kredita koji Opština mora uzeti da bi podmirila ove i dio drugih dugova koje joj je ostavila prethodna DPS-SD-GI uprava grada.

Aktuelni tivatski sekretar za finansije Jovan Brinić (NP) istakao je da će zbog toga ukupna šteta koju će Opština pretrpjeti zbog ovakvog postupanja bivšeg gradskog rukovodstva u svih ukupno devet parnica koje su se bespotrebno vodile sa Krtoljanima, preći iznos od čak 800 hiljada eura.

Koalicija građanskih listi NP-BF-GB koja Tivat vodi nakon izbora 30. avgusta, već je odlučila da Opština uzme kredit od tri miliona eura sa rokom vraćanja od šest godina kod CKB-a, i da sa tim sredstvima izmiri kako obaveze za uzurpiranu privatnu imovinu Krtoljana na Klačini, tako i brojne druge neplaćene obaveze koje joj je ostavila u nasljeđe administracija bivšeg gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS).

Opština Tivat već je sredinom decembra uz saglasnost lokalnog parlamenta, odlučila da odustane od ulaganja revizije za još tri slična predmeta koja se odnose na Klačinu, a koja je lokalna uprava već izgubila i na drugotspenom sudu, pa će po tom osnovu mještanima koji su je tužili u ta tri predmeta, isplatiti nešto preko 475 hijada eura sa troškovima postupaka.

Brinić je tada kazao da je samo u ova tri predmeta, kroz uporno insistiranje Kusovca i bivše uprave grada da nastave parnicu sa Krtoljanima iako su znali da je ne mogu dobiti, Opštini pričinjena šteta od preko 131 hiljadu eura.

PPOV sa pristupnim putem sagrađeno je 2015. na zemljištu površine ukupno 43.700 kvadrata koja se formalno vodilo na Vladu, iako su svi znali da je riječ o privatnoj imovini Krtoljana koja je kao neobilježena, na državu neosnovano upisana nakon izrade novog katastra 1995. godine.

Vlada tadašnjeg premijera Mila Đukanovića je prije šest godina ovu zemlju prenijela na Opštinu kao suinvestitora gradnje PPOV i obavezala lokalnu upravu da naknadno o svom trošku, rješava sva sporna imovinsko-pravna pitanja u vezi tih nekretnina nekretninama.

Vrlo mali broj mještana Krtola koji su se odmah potom javili tražeći da ih Opština obešteti za praktično im ekspropisanu imovinu, pristalo je na to da im lokalna uprava isplati zemljište po cijeni od samo 20 eura za kvadrat na koliko ga je tada procijenila Uprava za nekretnine, dok je veći broj građana tužio Opštinu. Bivša tivatska vlast je decembra 2018. bila pripremila ukupno deset odluka o prihvatanju sudskog poravnanja sa Krtoljanima i plaćanju odštete za uzurpirano privatno zemljište, ali ih je iznenada povukla sa dnevnog reda sjednice SO koja je na njih formalno trebala da da saglasnost.

Po tim odlukama, Opština Tivat je građanima trebala da za uzurpiranu zemlju plati 1.213.067 eura, plus zakonske kamate i troškovi sudskih postupaka. Taj iznos Opština je po odredbama og poravnanja, građanima morala da plati u roku od 30 dana, a tada je grad imao dovoljno novca da podmiri ove izdatke jer je još na raspolaganju imao skoro 1,9 miliona eura na svom računu u Atlas banci.

Kusovac je međutim, decembra 2018, blokirao već postignuti sporazum sa Krtoljanima, a u međuvremenu je izgubio opštinski novac u Atlas banci u kojoj je pokrenut stečaj. Sa mještanima koji su je tužili, Opština se inače, tada bila nagodila da metar kvadratni njihove zemlje na Klačini, plati u prosjeku po cijeni od 88 eura za kvadrat, dok su procjene vještaka koji su bili angažovani tokom trajanja suđenja, išle od 70 do čak 250 eura po kvadratu.

Siniša Kusovac
foto: Siniša Luković

Kusovac je potom nastavio da se sudi sa Krtoljanima, iako je bio svjestan da Opština ne može dobiti te sporove. Stoga je bivši gradonačelnik u međuvremenu samo nabio bespotrebne sudske troškove i podigao cijenu zemlje jer su nove procjene vještaka bile znatno veće od cijene od 88 eura za kvadrat po kojoj je decembra 2018. bio napravljen nesuđeni sporazum o vansudskom poravnanju sa Krtoljanima i sada se cijene kreću od 100 do 145 eura za kvadrat.

Uz Kusovca, direktan krivac za ovakvu štetu je i bivši gradonačelnik i donedavni presednik lokalnog parlamenta Ivan Novosel (DPS). Tivat je naime, u projekat izgradnje PPOV zvanično ušao 15. avgusta 2015. na osnovu Novoselove Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa, kojom se dalo zeleno svjetlo za zajednički PPOV sa Kotorom na tivatskoj teritoriji.

Novosel je kao tadašnji gradonačelnik pripremio i predložio i ostale propratne akte na koje je onda saglasnost dala tadašnja većina u SO Tivat, a koju su tada činili DPS i SDP.

PPOV vrijedno 10,25 miliona eura, izgrađeno je na lokalitetu Klačina na zemljištu na kojem je Vlada, shodno ugovoru koji su 2014. godine potpisali tadašnji gradonačelnik Novosel i ministar finansija Radoje Žugić (DPS), prenijela pravo raspolaganja. Riječ je o ukupno oko 43.700 kvadrata zemlje na kojoj je Vlada formalno bila upisana kao vlasnik, iako je zapravo riječ o privatnoj imovini mještana Krtola koju je država neosnovano upisala na sebe prilikom izrade aktuelnog katastra.

Tivatska vlast je već odlučila da Opština uzme kredit od tri miliona eura sa rokom vraćanja od šest godina kod CKB-a, i da sa tim sredstvima izmiri kako obaveze za uzurpiranu privatnu imovinu Krtoljana na Klačini, tako i brojne druge neplaćene obaveze koje joj je ostavila u nasljeđe administracija bivšeg gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS). Opština Tivat već je sredinom decembra uz saglasnost lokalnog parlamenta, odlučila da odustane od ulaganja revizije za još tri slična premeta koja se odnose na Klačinu, koja je lokalna uprava već izgubila i na drugostepenom sudu

U tom ugovoru, Novosel je u ime Opštine prihvatio i “obavezu Opštine Tivat da po zaključenju ugovora o ustupanju prava raspolaganja, preuzme rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na istoj, kao i sve troškove koji nastanu po osnovu odluka nadležnih državnih organa”.

Novosel je, dakle, unaprijed prihvatio da Tivat plati i svaku štetu nastalu iz odluke “nadležnog državnog organa” - suda da je ta zemlja zapravo privatna i da njenim vlasnicima treba platiti eksproprijaciju.

Novosel je kasnije sa bivšim gradonačelnikom Kotora Aleksandrom Stjepčevićem (DPS) sačinio i Sporazuma o zajedničkog izgradnji i korišćenju PPOV kojim je pristao da Tivat, osim što daje plac za izgradnju postrojenja i snosi sve troškove ekspropijacije tog zemljišta, podmiri i većinu troškova za izgradnju tog objekta.

Na primjedbe tadašnje opozicije da je sklopio loše poslove za grad i da će Tivat naknadno trpjeti veliku štetu zbog uzurpirane privatne zemlje na Klačini, Novosel se branio time da je Uprava za nekretnine (UZN) tada zemljište procijenila na samo 20 eura za kvadrat i da je Opština tada već oko 6.000 kvadrata isplatila građanima za ukupno samo oko 120 hiljada eura.

Preporučujemo za Vas