Vukićević: Sudije u komisiji za testiranje u sukobu interesa?

Vukićević je poručio da je biti biran na časnu i uzvišenu sudijsku funkciju u nezakonitoj proceduri porazno za sve kandidate koji drže do svog profesionalnog i moralnog integriteta

8436 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Iako sam kao kandidat povukao svoju prijavu na oglas za izbor sudija koji je objavljen 7.5.2019. godine, ta činjenica apsolutno ne znači da i kao građanin nisam zainteresovan da Sudski savjet zakonito sprovede proceduru izbora 10 kandidata za sudije osnovnih sudova, nakon što je prethodna odluka tog tijela poništena kao nezakonita od strane Upravnog suda Crne Gore po mojoj tužbi, poručio je danas Ivan Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Po tužbi Vukićevića, koji je bio kandidat za sudiju, Upravni sud je u decembru prošle godine poništio odluku Sudskog savjeta o izboru za kandidate za deset sudija osnovnih sudova od 12. jula prošle godine.

Povezani članci

21. Decembar 2020.

Upravni sud poništio odluku o izboru deset sudija

Vukićević je tom tužbom tražio da se poništi odluka Sudskog savjeta, na čijem čelu je Vesna Simović Zvicer, o izboru deset sudija osnovnih sudova, zbog, kako je naveo, povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, pisao je u decembru prošle godine dnevni list Dan.

Vukićević je danas na Fejsbuku napisao da, kako je sudijska funkcija stalna, to je od krucijalnog značaja da svaki izbor sudija protekne u potpuno legalnoj proceduri.

"Pravni je standard Evropskog suda za ljudska prava da sudovi (pa i Sudski savjet) moraju nadahnjivati povjerenje u javnosti, u demokratskom društvu. Ako je tačna informacija (zbog koje određeni kandidati izražavaju bojazan) da je član Sudskog savjeta i Komisije za testiranje Dragan Babović bio gost na svadbi kandidatkinje prijavljene na predmetni oglas za izbor sudija, a što upućuje na postojanje bliskog prijateljskog odnosa među njima, onda ta okolnost objektivno upućuje na legitimnu sumnju u nepristrasnost tog člana kod svakog objektivnog posmatrača. Pošto takva okolnost predstavlja razlog za izuzeće iz čl. 10 st. 1 alineja 6 Poslovnika Sudskog savjeta, opravdano se kandidati pitaju da li je o postojanju tog razloga za izuzeće sudija Dragan Babović obavijestio Sudski savjet u pisanoj formi ili usmeno na sjednici, a što bi u tom slučaju moralo biti zapisnički konstatovano ili je tu eventualnu činjenicu prećutao na isti način kao što je to učinila Vesna Medenica kada je učestvovala u izboru kćerke svoje kume. Ako je tačna informacija da članica Sudskog saveta i Komisije za testiranje Verica Sekulić ispunjava uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, onda ta okolnost predstavlja razlog za prestanak njene sudijske funkcije shodno čl. 121 st. 2 Ustava Crne Gore, a time po sili zakona i prestanak mandata u Sudskom savjetu shodno čl. 19 st. 1 tač. 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, pa se opravdano kandidati pitaju da li ih bira neko ko nema mandat da to čini. Prema sadašnjem stanju stvari, testiranje kandidata obaviće se u ponedeljak i utorak (25. i 26. januara 2021. godine) preko tročlane Komisije za testiranje čiji su članovi, pored Dobrice Šljivančanina, upravo sudije Dragan Babović i Verica Sekulić", napisao je Vukićević na Fejsbuku.

Akcija za ljudska prava (HRA) juče je pozvala Sudski savjet da odloži testiranje kandidata za sudije zakazano za 25. i 26. januar dok se ne izmijeni postupak tog testiranja tako da se rizik od zloupotreba isključi ili bar znatno smanji.

Povezani članci

22. Januar 2021.

HRA: Odložiti pisano testiranje kandidata za sudije

Vukićević je poručio i da je biti biran na časnu i uzvišenu sudijsku funkciju u nezakonitoj proceduri porazno za sve kandidate koji drže do svog profesionalnog i moralnog integriteta.

"Pa apsolutno razumijem sve kandidate koji se ne mire da svoje ime uprljaju kroz bilo koji postupak Sudskog savjeta koji ostavlja prostor za sumnju da je suprotan pozitivno-pravnim propisima. Predsjednica Sudskog savjeta građanima Crne Gore duguje objašnjenje", zaključio je on.

Bonus video: