ŠEF AGENCIJE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST za "VIJESTI"

INTERVJU Vukšić: Mnogi zadužili isprave ANB, znaće se imena prisluškivanih

Prvi čovjek ANB poručio da postoje indicije da se određeni broj legitimacija te tajne službe nalazi kod osoba koje nisu njeni zaposleni, zbog čega planiraju izradu novih isprava. Najavio i da će, nakon skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, i javnost upoznati sa imenima onih koji su nezakonito praćeni i prisluškivani

72793 pregleda 1064 reakcija 149 komentar(a)
Niko neće uticati na moje odluke, Foto: Bojana Ćupić
Niko neće uticati na moje odluke, Foto: Bojana Ćupić

Prvi čovjek Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Vukšić, kazao je Vijestima da postoje indicije da se određeni broj legitimacija te tajne službe nalazi kod osoba koje nisu njeni zaposleni, zbog čega planiraju izradu novih isprava, ali i oduzimanje oružja ANB-a od strane lica koja za to nemaju uporište u zakonu.

U intervjuu "Vijestima", rekao je da nikada nikome, po cijenu života, neće dozvoliti da se umiješa u zakonitost rada Agencije i njegove odluke i da će u tom kontekstu ANB postati institucija u kojoj će građani Crne Gore vidjeti svoju zaštitu, a ne prijetnju po njihove osnovne ljudske slobode.

Vršilac dužnosti i kandidat Vlade za direktora Agencije, najavio je i da će, nakon skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, i javnost upoznati sa imenima onih koji su nezakonito praćeni i prisluškivani.

“Otkrivanje počinilaca, a posebno nalogodavaca napada (bilo koje vrste) na političke neistomišljenike i novinare, uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala u ovom trenutku su mi prioriteti broj 1”, rekao je on.

Potvrdili ste pisanje Vijesti - da su građani nezakonito prisluškivani i praćeni, te da je ta dokumentacija dijelom uništena. Imate li podatke koji ukazuju na osnovu čijeg naloga je to rađeno i koliko službenika u tome je učestvovalo?

U Agenciji za nacionalnu bezbjednost rade službenici koji su samostalni u svome radu i za svoj rad lično odgovorni. Međutim, službenici postupaju po instrukcijama direktora agencije i po njegovom nalogu za rad. Tako da za sve nezakonitosti koje se utvrde da su učinjene po nalogu direktora isti treba za to da snosi punu odogovornost i da objasni motive davanja takvih naloga. U konkretnom slučaju posjedujem dokaze koji ukazuju na osnovu čijeg naloga je postupano u radnjama koje ocjenjujem kao nezakonite.

Kada javnost može očekivati da sazna punu istinu - koja su sve to dokumenta, o čemu, u kojoj formi? Da li je generalna inspektorka zbog toga smijenjena? Ako nije, zbog čega je smijenjena?

Informacije i dokaze koje sam prikupio do sada biće predati na prvoj zakazanoj sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, uz napomenu da konstantno prikupljam i nove informacije koje ukazuju na nezakonitost postupanja u radu. Što se tiče generalne inspektorke i njene smjene, isto nije u nadležnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost već Vlade, tako da je to adresa za dobijanje odgovora na postavljeno pitanje.

Hoćete li objaviti imena nezakonito praćenih i prisluškivanih građana? Oni imajuj pravo da pokrenu tužbe protiv države za nadoknadu štete...

Nakon predaje dokumentacije skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu javnost će biti obaviještena o kojim licima se radi.

Da li Vas je tim povodom kontaktirao neko od državnih tužilaca?

Do danas me niko nije kontaktirao od državnih tužilaca.

Šta ste zatekli kadrovski u ANB - je li to nacionalna ili politička agencija? Koliko je u agenciji profesionalaca?

Iako lično nikada nisam pridavao na značaju pitanje nacionalne pripadnosti, kao legalista moram da vodim računa o imperativnoj zakonskoj odredbi člana 28b Zakona o ANB-u koji propisuje da prilikom popune radnih mjesta službenika Agencije mora se osigurati i srazmjerna zastupljenost pripadnicima manjinskih naroda i nacionalnih zajednica... Ako ovu zakonsku odredbu želimo da realizujemo u punom smislu riječi, ne mogu a da ne primijetim da u Agenciji skoro da nisam zatekao službenike srpske nacionalnosti kojoj i ja pripadam. Dozvoljavam da ovu informaciju treba dodatno provjeriti…Takođe, na osnovu prikupljenje dokumentacije (koju ću dakle prezentirati navedenom skupštinskom radnom tijelu) stekao sam nepokolebljiv zaključak da je Agencija postupala u cilju interesa određene političke strukture. Sa druge strane raduje me da Agenciju čine ogroman broj pravih “čistih” profesionalaca koji će biti “osvježeni” novim snagama sa ciljem vraćanja ugleda Agencije i bez kojih profesionalaca ja nikada ne bih, ili bih teško došao do bilo kakve informacije ili dokaza o pomenutim nezakonitim radnjama, te ću stati u zaštitu i pružiti punu podršku svim profesionalcima koji potpomognu razotkrivanju nezakonitosti u radu Agencije u prethodnom periodu.

Da li ste naišli na opstrukcije u radu, ako jeste - kakve i od kog procenta zaposlenih?

Prilikom stupanja na dužnost naišao sam na tzv. pasivnu opstrukciju pojedinih službenika. Očekujem da će isti u narednom periodu morati to da objasne. Ali ponavljam, ogormna većina službenika čine poštene profesionalace koji su cijeli svoj život posvetili ovoj profesiji.

Utisak javnosti je da je ANB tri decenije pod jakim uticajem, odnosno kontrolom, ne samo vladajuće stranke, već i biznismena i kriminalaca. Čime garantujete da se ta praksa neće nastaviti?

Koliko god ovo zvučalo patetitčno, kao rukovodilac ANB-a neću dozvoliti nikada ni po cijenu života da se bilo ko može umiješati u zakonitost rada Agencije i u moje odluke. Za svoje odluke snosiću odgovornost u punom obimu. Ili će Agencija za nacionalnu bezbjednost funkcionisati u potpunosti u skladu sa zakonom na ponos cijele države, a što će građani i sami vrlo brzo osjetiti, ili ja neću biti direktor te Agencije. Ne postoji treća varijanta, ma šta ko mislio.

Da li je tačno da postoje osobe koje nisu štićena lica po zakonu, a čije obezbjeđenje posjeduje službene legitimacije i revolvere ANB-a?

Za ovih otprilike 20-ak radnih dana koliko sam u Agenciji, nažalost gotovo svakodnevno saznajem za eventualno postojanje većih ili manjih nezakonitosti, o čemu sve vodim evidenciju i sprovodim kontrolu. Jedna od eventualnih nezakonitosti je i postojanje službenih legitimacija i oružja ANB-a od strane lica koja za to nemaju uporište u zakonu. U tom smislu potvrđujem da svo oružje koje posjeduju lica bez dozvole Agencije će biti oduzeto, a planira se i izrada novih službenih legitimacija koje će izgledati potpuno drugačije od postojećih, jer postoje indicije da se određeni broj legitimacija nalaze i kod lica koja nisu službenici Agencije što ukazuje na mogućnost zloupotrebe. Naravno da se planiraju i druge aktivnosti za koje će javnost biti obaviještena kada budu realizovane. U svakom slučaju, nemam nikakvu dilemu da će ANB postati institucija u kojoj će građani Crne Gore vidjeti svoju zaštitu, a ne prijetnju po njihove osnovne ljudske slobode.

Vukšić
Vukšićfoto: Bojana Ćupić

Kako vidite ulogu Agencije i obaveze prema međunarodnim organizacijama za bezbjednost, prije svega prema NATO?

Crna Gora je opredijelila svoj put i preuzela svoje međunarodne obaveze koje će i ispuniti. O tome ne treba trošiti riječi. Lično mi vrijeđa inteligenciju konstatacije pojedinih “aktivista” koji su moje imenovanje uvezali sa eventualnim usporavanjem evroatlantskih integracija. Naime, kroz svoju dugogodišnju saradnju sa klijentima “sa zapada”, odavno sam naučio da je ključ svake saradnje međusobno povjerenje…a ono se stiče na jednostavan način - držanjem riječi. U tom smislu Agencija će ispuniti sve obaveze prema međunarodnim organizacijama za bezbjednost, prije svega prema NATO-u, ali isto tako očekujem da će i recipročno iste organizacije jednako tako ispuniti obaveze prema Crnoj Gori i pružiti punu bezrezervnu podršku kakva je nama kao Agenciji neophodna.

Kakva je saradnja sa međunarodnim partnerskim službama, a kakva sa ostalim državnim organima?

Za ovo kratko vrijeme Agencija i ja kao v.d. direktora smo dobili punu podršku od međunarodnih partnerskih službi i već sa pojedinima napravili koncept buduće saradnje i djelovanja. Što se tiče saradnje Agencije sa ostalim državnim organima ona će biti bolja kada isti organi budu depolitizovani.

Da li ćete istražiti šta se desilo sa vojnom opremom za prisluškivanje (jaguar?) koja je nestala nakon povlačenja bivše vojne službe?

To je tema koja zavređuje posebnu pažnju… Ukoliko danas u Crnoj Gori postoji bilo kakva paralelna oprema, ista će biće neutralisana, posjedinci procesuirani i javnost o tome upoznata.

Šta ćete uraditi na otkrivanju počinilaca i nalogodavaca napada na novinare? ANB je dobila zadatak da se uključi u te istrage u sklopu svojih nadležnosti.

Iskreno, otkrivanje počinilaca, a posebno nalogodavaca napada (bilo koje vrste) na političke neistomišljenike i novinare, uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala u ovom trenutku su mi prioriteti broj 1.

Ni prijateljski, ni poslovni odnos sa bilo kojom osobom bliskoj kavačkom klanu

Prije nekoliko godina ste se predstavili kao punomoćnik porodice koja je povezivana sa kavačkim klanom, a potom ste Televiziji Vijesti rekli da niste nikada bili njihohv advokat. Šta je istina?

Žao mi je što u Crnoj Gori nema istraživačkog novinarstva, jer da ima ova tema se ne bi “provlačila” kroz medije od 17. decembra. Naime, ljeta 2016. godine, u moju kancelariju je došao član porodice lica (oca i sina) koje su novinari Vašeg lista označili pripadnicima kavačkog klana. Isti član porodice je tražio advokatsku uslugu da u ime navedenih lica napišem demanti u smislu da isti nisu članovi kavačkog klana, uz upozorenje pokretanja tužbe protiv Vašeg lista za naknadu štete ukoliko ih u tom kontekstu ponovo prozovete. Nakon toga pisma, Vaš list je više puta od moga demantija pravio novinarsku “priču”, čak je pisano da je traženo da tadašnji ministar policije pokrene istragu ko je meni davao neke podatke, a za što sam ja sve saznavao samo i isključivo preko novina. Odlučio sam tada, kao i sada, da uopšte ne odgovaram na dalje novinske članke. I to je cijela priča i moja cjelokupna uloga. Dakle, bez obzira što je moj posao bio da zastupam optužena lica, kao što je i posao ljekara da liječi bolesne osobe bez obzira ko je u pitanju, ponavljam da nisam zastupao navedene ni bilo koja druga lica koja su povezana sa kavačkim klanom u bilo kom sudskom postupku za organizovani kriminal, što se najjednostavnije može provjeriti uvidom u spise predmeta koji su vođeni pred sudovima u Crnoj Gori. To dalje znači da nikada nisam dobio, dao, razmijenio bilo kakvu informaciju, niti imam prijateljski ili poslovni odnos, obavezu i sl. sa bilo kojim licem koje se smatra bliskim navedenom klanu u smislu postupaka organizovanog kriminala, a što bi moglo da optereti moj rad u ANB-u.

Moja uloga nije bila politička, već revolucionarna i rodoljubiva

Bili ste politički aktivni do izbora na čelo ANB. Neki poslanici kažu da ste “pratili ruske investicije”. Da li ste ikada prije imenovanja bili u kontaktu, radili ili sarađivali sa bilo kim u ANB ili bilo kojom drugom tajnom službom?

Uopšte ne smatram da sam bio politički aktivan kao nosilac liste “Za budućnost Kotora”. Ja nisam političar i nisam član bilo koje političke stranke. Stao sam na čelu ujedinjene opozicije kao nestranačka ličnost radi svrgavanja režima diktature. To nisu bili politički izbori već borba za opstanak. U momentu kada sam stao na čelo liste, nije me ni zanimalo koje su sve političke partije koje su činile blok koji predvodim, uslov je bio da to nisu režimske partije. Ovdje nije bilo pitanje politike i bilo kakvog sebičnog interesa, već samo i isključivo entuzijazam, ljubav prema Crnoj Gori i ideja za promjenom. Nikada neću prihvatiti da je moja uloga bila politička. Ona je bila revolucionarna i rodoljubiva. Što se tiče konstatacije jednog poslanika - da sam pratio “ruske investicije”, iskreno očekujem da će mi se taj poslanik zbog te rečenice prijateljski izviniti, jer i sam zna da je to rekao ne misleći tako. Ja mu to nisam zamjerio. Znam da je ta osoba (kao i mnogi drugi) trpio torturu 30 godina i nakon svega toga ne može se očekivati od tih ljudi da budu besprekorni. Nepovjerenje je preveliko, a želja za pozitivnim promjenama ogromna. Dakle, nikada nisam “pratio ruske investicije” šta god ta rečenica značila. Takođe, prije imenovanja nisam bio u kontaktu, radio ili sarađivao sa bilo kim u ANB-u ili bilo kojom drugom tajnom službom. Naprotiv, iako mi ova rečenica neće biti preporuka za nešto drugo, priznajem da do momenta do kada se nije otvorilo pitanje preuzimanja funkcije direktora ANB-a, nije me zanimalo ni gdje se nalazi zgrada Agencije.

“Relacije” sa Carevićem i MCP ne mogu opteretiti moj rad u ANB

Javnost je imala prilike da vidi vaše fotografije sa biznismenom Miodragom Davidovićem, zastupali ste predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića, kao i Srpsku pravoslavnu crkvu. Koja je priroda Vaših relacija sa tim ljudima i organizacijama i da li smatrate da mogu da opterete Vaš rad u ANB?

Kao nosilac liste “Za budućnost Kotora”, zajedno sa Majom Mršuljom (druga na listi) i Kovačević Sinišom (treći na listi) sreli smo se sa g-dinom Davidovićem neposredno prije izbora u Kotoru u manastiru Podlastva i zajedno otišli da upalimo svijeću u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu. G-din Davidović mi je predstavljen kao nestranačka ličnost koji je ktitor i dobrotvor SPC i podržava promjene u Crnoj Gori, o čemu su sačinjenje zajedničke fotografije i objavljenje na Facebook stranici koalicije. To je bio prvi i posljednji put da sam se sa istim sreo. Ovo ne govorim zato što mislim nešto loše o g-dinu Davidoviću, već zato što je to istina koja se lako može provjeriti. Što se tiče Marka Bata Carevića, do stupanja na funkciju v.d. direktora ANB-a bio sam dugogodišnji zastupnik te porodice prvenstveno, njegovog brata Nebojše Carevića u postupcima protiv JPMD i firme “KPM” Limited vlasništvo Olega Deripsake, a po pitanju plaže Ploče. U tim predmetima sam, pored ostalog, u ime klijenta podnio krivične prijave protiv službenika Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom zbog osnovane sumnje da su svojim nezakonitim radnjama izvršili krivična djela na štetu Nebojše Carevića i države Crne Gore koji su pretrpjeli i trpe ogromnu štetu. Takođe sam zastupao i Mitropoliju crnogorsko primorsku u više predmeta. Dakle, navedene “relacije” sa imenovanim i svim drugim licima - fizičkim ili pravnim, niti hoće niti mogu opteretiti moj rad u ANB. Ako se ikada pojavi smetnja da moj rad bude opterećen bilo kakvim spoljašnjim Ili unutrašnjim uticajem, pritiskom, spoznajom, činjenicom… itd. sa kojom ja neću moći da se nosim, obećavam cjelokupnoj crnogorskoj javnosti da ću se odmah povući sa ove funkcije i javno dati razloge za to. Dakle, dok god budem obavljao ovu funkciju, privilegovanih neće biti. I samim tim, moj rad će biti potpuno rasterećen.