Univerzitet plaća skoro 20.000 eura kazni

Nova inicijativa za razrješenje Nikolića

Članovi Upravnog odbora UCG koje je imenovala Vlada, tražiće se to upravljačko tijelo odredi prema zahtjevima za razrješenje

33073 pregleda 129 reakcija 15 komentar(a)
Nikolić, Foto: Savo Prelević
Nikolić, Foto: Savo Prelević

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspravljaće na sjutrašnjoj sjednici o dva zahtjeva za razrješenje rektora Danila Nikolića, a Centar za građansko obrazovanje podnio je juče još jedan zahtjev za njegovo razrješenje, ponovo zbog neizvršavanja sudske presude, što je do sad, prema tvrdnjama te NVO, Univerzitet koštalo blizu 20.000 eura.

Zbog toga će, tvrde izvori „Vijesti“, članovi Upravnog odbora UCG koje je imenovala Vlada, tražiti da se to upravljačko tijelo odredi prema zahtjevima za razrješenje.

Iz Rektorata su ponovili da nevladine organizacije, shodno važećoj pravnoj regulativi, ne mogu tražiti rezrješenje rektora.

Odgovarajući na pitanja „Vijesti“, obrazlažu da, kao i u slučaju izbora u zvanje na Biotehničkom fakultetu za koji je sud pravosnažno utvrdio da je bio nezakonit, greške prethodnih, dolaze na naplatu aktuelnoj upravi UCG. Priznaju da su zbog kašnjenja u izvršavanju sudske presude, platili kazne - prinudnom naplatom naplaćene su novčane kazne i takse u 2019. godini 2.000 eura, dok je UCG uplatio 500 eura, a u 2020. godini 11.000 eura.

Direktna finansijska šteta i povreda funkcije rektora

Prema zahtjevu koji je CGO dostavio UO UCG, rektor Nikolić već dvije godine ne izvršava pravosnažnu sudsku presudu prema kojoj univerzitetski stan treba da bude uknjižen na ime profesorice Jelice Stojanović.

„Ovo je druga sudska presuda koju rektor ne izvršava, a za koju CGO ima obimnu dokumentaciju, i to još direktnije kršeći zakon i nanoseći štetu UCG. To može ukazati i na njegov sistemski pristup zloupotrebi službenog položaja na štetu UCG i javnog interesa. Time što nije, shodno svojim nadležnostima, izvršio pravosnažnu presudu, rektor je demonstrirao nepoštovanje države i njenog pravnog poretka, a nanio je i materijalnu štetu budžetu UCG... Od presudne je važnosti da UO zaustavi dalje ovakvo postupanja rektora kroz razrješenje, jer u protivnom i članovi i članice UO mogu postati saučesnici u nezakonitom postupanju rektora Nikolića“, poručili su iz CGO.

Iz te NVO napominju da je članovima UO dobro poznat slučaj profesorice Jelice Stojanović.

“Koja je kroz sudski postupak dokazala nezakonitosti koje su nastupile u raspodjeli stanova po oglasu UCG, objavljenom u Biltenu UCG br. 255 od 28.05.2010. Sud je naložio 7. februara 2018. izvršenje presude u njenu korist, a što je moralo uključiti ponovnu raspodjela stanova po navedenom oglasu. Rektor UCG nije postupio po zakonu, odnosno nije izvršio pravosnažnu sudsku presudu P.br.7091/15 od 07.04.2017. godine, nakon čega su uslijedile brojne sankcije u vidu određivanja rastućih novčanih kazni UCG zbog neizvršenja ove presude i to po sljedećim izvršnim rješenjima - I br. 69/19 od 14.03.2019; I br. 69/19 od 23.05.2019; I br. 69/19 od 19.11.2019; I br. 69/19 od 31.01.2020. Time je rektor ugrozio javni interes jer osim što nije presudu izvršio, dopustio je da se gomila dug UCG po izvršnim rješenjima... Time je on nanio štetu UCG i povrijedio ugled funkcije koju vrši, ali i ugrozio javni interes“, tvrde iz CGO.

Rektorat, Rektorat UCG
foto: Arhiva Vijesti

Dvije godine slali urgencije Šehoviću

Iz Rektorata su „Vijestima“ odgovorili da je profesorica Stojanović konkurisala za rješavanje stambenih potreba 2005, kada je i zaključen predugovor o dodjeli stana u susvojini sa njom, a ona uplatila iznos suvlasničkog dijela.

„Stan koji joj je dodijeljen je u tom trenutku bio u vlasništvu tadašnjeg Ministarstva prosvjete i kao takav dodijeljen Filozofskom fakultetu u Nikšiću na korišćenje po osnovu zakupa sa pravom kupovine pod povoljnijim uslovima. Napominjemo da profesorica Stojanović u tom stanu živi od zaključenja predugovora. Profesorica Stojanović je ponovo 2010. konkurisala za dodjelu stana. Međutim, i prvostepena i dugostepena stambena komisija Univerziteta odbile su njen zahtjev kao neosnovan, obrazlažući ovakav stav činjenicom da ima riješeno stambeno pitanje u smislu člana 10 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba kadrova na UCG. Protiv navedenih odluka stambenih komisija UCG, profesorica Stojanović je pokrenula sudski spor 2014. koji je završen pravosnažnom sudskom presudom od 29. 01. 2018. godine kojom je naloženo UCG da izvrši ponovnu raspodjelu po oglasu iz 2010... Dakle, navedene odluke donošene su u toku mandata prethodnih uprava UCG, a pravosnažnost presude je nastupila u mandatu sadašnje“, poručuju iz Rektorata.

Tvrde i da je rektor po pravosnažnosti presude formirao Komisiju za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na UCG, sa zadatkom da izvrši ponovnu raspodjelu po tom oglasu, poštujući pravosnažnu presudu.

„Formirana stambena komisija je donijela odluku da se stambeno pitanje imenovane riješi sprovođenjem neophodnih radnji da se stan u kojem je profesorica Stojanović uknjiži na njeno ime. S tim u vezi, UCG je uputio dopis tadašnjem Ministarstvu prosvjete da se omogući prenos prava svojine sa Vlade na Univerzitet. Pored navedenog, rektor je uputio nekoliko urgencija tokom 2019. i 2020. godine resornom ministru Damiru Šehoviću sa molbom da se u što kraćem roku, a imajući u vidu činjenicu da UCG plaća penale zbog neizvršenja sudske presude, preduzme mjere u cilju rješavanja navedene situacije na način kojim će se konačno riješiti stambeno pitanje prof. dr Jelici Stojanović koje datira iz 2005“, kažu iz Rektorata.

Vlada je, navodi se u odgovorima iz Rektorata, krajem maja 2020. donijela zaključak na način što je dala saglasnost za prenos svojine UCG, a početkom novembra ovlastila lice koje će u ime Vlade potpisati ugovor o prenosu stana. Na osnovu ugovora o prenosu prava svojine, Uprava za nekretnine je donijela rješenje u decembru, kojim se vrši promjena uknjižbe prava na nepokretnosti i stan upisuje na UCG.

„Odmah nakon toga, rektor je, po predlogu Pravne službe Rektorata UCG, formirao novu komisiju koja je postupila na osnovu pravosnažne izvršne presude i koja je izvršila ponovno rangiranje i dodijelila stan prof. dr Stojanović u kojem se ona i nalazi od 2005“, zaključili su iz Rektorata.

Svako može slati inicijative UO

Iz CGO su poručili i da svako može slati inicijative UO UCG. “A na UO UCG je da procijeni argumentovanost tih inicijativa i da shodno po njima postupa. U tom kontekstu, CGO izražava nadu da će Upravni odbor pozitivno uticati i na PR službu Rektorata UCG da svoj posao radi profesionalno, a posebno vodeći računa da te objave budu činjenično utemeljene, a bez sadržaja i tona koji nije primjeren akademskoj instituciji i koji je lako demantovati, čime se nanosi šteta UCG”, navode iz te NVO.