uputili inicijative za razrješenje rektora

CGO: Autonomija UCG se brani poštovanjem zakona i pravnog poretka

Kažu da je sada jasnije zašto je podatke o sudskim troškovima UCG skrivao kada su ih tražili, a da javnost ima pravo da zna i kako je došlo do enormnih troškova i ko je za to odgovoran

7535 pregleda 8 komentar(a)
Snežana Kaluđerović, Foto: CGO
Snežana Kaluđerović, Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Upravnom odboru UCG dvije inicijative za razrješenje rektora, Danila Nikolića, zbog zloupotrijebe službenog položaja i nepoštovanja zakona, navodi se u saopštenju koje potpisuje Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica.

Oni smatraju da je zbog neizvršavanja pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda u ostavljenom roku za izvršenje u slučajevima Dušana Bugarina i Jelice Stojanović rektor nanio značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu UCG i licima čija su prava povrijeđena od strane UCG, a što je dokazano ovim presudama.

Podsjetili su da se autonomija UCG može jedino braniti dosljednom primjenom zakona i poštovanjem pravnog poretka države Crne Gore, a to obavezuje i na izvršavanje sudskih presuda i izvršnih rješenja, odnosno odgovornost u vidu smjene i procesuiranja nadležnih kada to izostane.

CGO je takođe podnio i dvije prijave Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) protiv rektora Nikolića, zbog ugrožavanja javnog interesa.

Naveli su u saopštenju da se prijave odnose na štetu nanešenu u slučajevima Dušana Bugarina i Jelice Stojanović, koji su u odvojenim postupcima, a zbog kršenja različitih prava, dobili sporove protiv UCG, a te presude rektor nije izvršavo.

"U jednoj od njih, konkretno u presudi u korist Jelice Stojanović, sud je obavezao UCG da plati novčane kazne od oko 20.000 eura zbog neizvršenja presude, a samog rektora, kao odgovorno lice, da plati oko 7.000 eura", kazala je Kaluđerović.

Ona smatra da je nesporno da su nadležni na UCG, a prije svega rektor, kao i predsjednik UO, bili upućeni u ove slučajeve i da su mogli spriječiti štete za UCG.

Iz CGO su napomenuli da se ne radi o izolovana dva slučaja i šteti koja je nastala u sudskim postupcima zbog nedomaćinskog i nestručnog, a moguće i koruptivnog, rukovođenja na UCG.

Oni smatraju da zbog propusta odgovornost treba da snosi i Duško Bjelica, koji je bio na čelu Upravnog odbora UCG. Naime, po dostupnim podacima, od 2015. do kraja 2019.godine, UCG je platio 524.290,89 eura za prinudne naplate i troškove sudskih postupake, kazni i kamata.

Kažu da je sada jasnije zašto je podatke o sudskim troškovima UCG skrivao kad ih je CGO tražio, a da javnost ima pravo da zna i kako je došlo do enormnih troškova i ko je za to odgovoran.

"Od presudne je važnosti da Upravni odbor zaustavi dalje ovakva postupanja rektora kroz razrješenje, jer u protivnom i članovi i članice Upravnog odbora mogu postati saučesnici u nezakonitom postupanju rektora Nikolića i indirektno predsjednika Upravnog odbora Bjelice", navodi se u saopštenju.

Takođe, iz CGO smatraju da je Bjelica morao znati, a da nije spriječio štetne posljedice i da je time i sam zloupotrebio službeni položaj.

"CGO će i nastaviti da se bavi analizom upravljanja UCG i da ukazuje na nezakonitosti na UCG, jer se radi o univerzitetu koji se finansira iz novca poreskih obveznika sa oko 20 miliona eura i samim tim ima i naglašenu odgovornost prema javnom interesu", zaključuje se u saopštenju Snežane Kaluđerović.