Kaznili “Bemax”, rampa i za ostale

Tivatske opštinske službe krenule u akciju sprečavanja nelegalnog odlaganja građevinskog otpada

Protekih nekoliko dana kamioni “Bemaxa” intenzivno su vozili šut i iskope do gradilišta novog poslovno-stambenog kompleksa Boka Place u Porto Monteneru na te dvije lokacije gdje je do jedne, u te svrhe, čak probijen i novi manji put od ceste Tivat-Radovići do mjesta gdje je taj materijal istovaran.

5314 pregleda 5 komentar(a)
Dio zemlje i šuta na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković
Dio zemlje i šuta na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković

Komunalna inspekcija i Komunalna policija Opštine Tivat intenzivirale su kontrole kamiona na Jadranskoj magistrali kroz taj grad i lokalnom putu za Krtole, kako bi osujetili veoma izraženu pojavu divljeg deponovanja građevinskog otpada, šuta i iskopa na istočnom i južnom dijelu teritorije opštine.

Tako je prekjuče, nakon akcije inspektora, kompanija “Bemax” koja izvodi građevinske radove u Porto Montenegru, kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura, a odgovorno lice u toj kompaniji kaznom od 500 eura zbog nelegalnog odlaganja šuta i iskopa sa gradilišta u Portu, na prostoru nekadašnje fabrike “Račica“ i zelenoj površini između “Račice“ i zaštićenog rezervata prirode Solila.

Protekih nekoliko dana kamioni “Bemaxa” intenzivno su vozili šut i iskope do gradilišta novog poslovno-stambenog kompleksa Boka Place u Porto Monteneru na te dvije lokacije gdje je do jedne, u te svrhe, čak probijen i novi manji put od ceste Tivat-Radovići do mjesta gdje je taj materijal istovaran.

Prema nezvaničnim informacijama, iz “Bemaxa” je opštinskim vlastima u Tivtu objašnjavano da oni imaju ugovor o privremenom skladištenju tog materijala radi njegove selekcije na prostoru nekadašnje fabrike građevinksog materijala “Račica“, sa vlasnikom te firme, izvjesnim Mrvaljevićem sa Cetinja.

Predstavnicima “Bemaxa” i samom vlasniku “Račice“ koji se u Opštini Tivat pojavio nakon što su kamioni zaustavljeni, iz lokalne uprave je rečeno da se privremeno ili stalno deponovanje inertnog građevinskog otpada ne može vršiti na taj način. Zakon o upravljanu otpadom, naime, predviđa da se građevinski otpad smije odlagati samo na zvanično određenoj deponiji za tu vrstu otpada koja mora imati zvaničnog upravljača, biti ograđena i obezbijeđena, imati teretnu vagu i brojne druge propisane preduslove, kao i zvanično dobijenu dozvolu za rad od lokalne uprave i resornog ministarstva u Vladi.

 “Bemaxov” kamion vozi građevinski otpad iz Porta u “Račicu”
“Bemaxov” kamion vozi građevinski otpad iz Porta u “Račicu”foto: Siniša Luković

Trenutno, takav status nema nijedna lokacija na teritoriji opštine, koje su proteklih dana i mjeseci brojni nesavjesni građani i firme koristili za divlje deponovanje te vrste otpada.

Nakon što je njihovoj firmi Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor “odrezao“ novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.000 eura, kamioni “Bemaxa” juče su šut i iskope iz Porto Montenegra počeli da voze na deponiju u Baru.

Osim dvije lokacije kod “Račice” na kojima je materijal u proteklom peridu prosipao “Bemax”, na području Tivta trenutno su divljim deponovanjem zemlje i građevinskog šuta posebno ugrožene lokacije južno od trase puta za Radoviće, istočni dio uz nekadašnju i u međuvremenu zatvorenu deponiju smeća na Lovanji, kao i prostora nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo-Bokaprodukt, preko puta tivatskog aerodroma. Lokacije uz put prema Radovćima su u privatnom vlasništvu i one se već duže od godinu koriste kao divlje deponije za građevinski otpad.

Prethodno DPS rukovodstvo Komunalne inspekcije i Komunalne policije Opštine Tivat je njihovim vlasnicima tolerisalo da na taj način devastiraju svoja imanja, ali i prave veći ekološki problem široj zajednici, tvrdeći da oni imaju pravo da “nasipanjem nivelišu svoja imanja sa nivoom puta“.

Takva praksa dovela je do toga da su se stvorili nasipi sa stotinama hiljada kubika zemlje i šuta koji su zatrpali zemljište koje se prije nekoliko decenija koristilo za poljoprivredu, ali i potpuno devastirali i poremetili tokove površinskih voda na tom dijelu Krtolskog polja zbog čega je sve više problema sa plavljenjem puta Tivat-Radovići i dijela zaštićenog rezervata prirode Solila.

Regionalnom vodovodu, vjerovatno, krivične prijave

Nova tivatska vlast intenzivno radi i na internoj istrazi u vezi sa tim ko je ispred bivše administracije smijenjenog gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS) dozvolio JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje iz Budve i graditeljima koji za račun te firme već osam mjeseci u Tivtu grade nedostajući krak regionalnog vodovoda prema Herceg Novom, da sa oko 14 hiljada kubika iskopa i šuta sa tog gradilišta, devastiraju nekoliko hiljada kvadrata nekadašnjkih voćnjaka i oranica bivšeg državnog poljoprivrednog dobra preko puta aerodroma.

Iz Opštine su najavili da će Regionalni vodovod i njegov izvođač morati da odavde uklone bukvalno svaki kubik na divlje donesenog i prosutog materijala, jer je namjera tivatske uprave da ovaj prostor vrati poljoprivrednoj namjeni, kao i da veći dio te zemlje koji podliježe restituciji, vrati njenim pravim vlasnicima - mještanima Tivta i Krtola.

“Imamo indicija da su nakon Regionalnog vodovoda i njihovih graditelja, ovdje šut, kamenje i ostali sličan građevinski otpad dovozile i odlagale i neke tivatske firme čiji su vlasnici bliski bivšoj depeesovskoj upravi grada, kao i neki privilegovani pojedinci. Sve će se to ispitati i ovakav užasan odnos prema prirodi i prostoru, sigurno neće proći nekažnjeno“, kazao je sagovornik „Vijesti“ iz lokalne uprave Tivta, dodajući da slijede i krivične prijave za sve koji su na bilo koji način bili uključeni u ovaj nezakonit i iz ugla zaštite životne sredine, devastatorski posao na poljoprivrednom dobru.

Preporučujemo za Vas