CGO: Programi i udžbenici za srednje škole šturo obrađuju LGBT teme

Cilj ovog projekta je, kako su naveli, da doprinese unaprijeđenju položaja LGBTIQ osoba u crnogorskom društvu, smanjenju štetnih posljedica diskriminacije i nasilja prema LGBTI osobama kao i da stimuliše obrazovni sistem i njegovo pozicioniranje kao jedne od brana diskriminaciji i nasilju prema LGBTIQ osobama.

2117 pregleda 5 komentar(a)
Sa konferencije za medije, Foto: CGO
Sa konferencije za medije, Foto: CGO

Programi i udžbenici za srednje škole šturo obrađuju LGBT teme, saopšteno je danas iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

U saopštenju te nevladine organizacije (NVO) se navodi da su u okviru projekta „LGBTIQ – svako je neko slovo“ u organizaciji CGO uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava predstavljeni nalazi istraživanja o zastupljenosti LGBT tema u aktuelnim školskim temama.

Kako se navodi u saopštenju CGO, istraživanje školskih programa i udžbenika za gimnazije i stručne škole urađeno je od 1. novembra 2020. do 25. januara 2021. od strane šest istraživača CGO-a, a analizirano je ukupno 18 predmeta za srednje škole, odnosno 24 udžbenika u kojima je bilo za očekivati da se nađu LGBTIQ pojmovi.

"Sama pretraga je u osnovi imala 118 ključnih riječi i fraza koje se odnose na LGBTIQ tematiku. Takođe, identifikovana su mjesta u školskim programima i udžbenicima u kojima je bilo prostora da se obrade i LGBTIQ pitanja, a gdje je ta obrada izostala", kazala je Maja Marinović, saradnica na programima u CGO-u.

LGBT
foto: CGO

Istraživanje je pokazalo da se ubjedljivo najviše sadržaja o LGBTIQ osobama i pravima ove grupe našlo u okviru predmeta Zdravi stilovi života.

"Ovaj udžbenik je na zadovoljavajući način obradio LGBTIQ tematiku, ukazujući na različitosti, ali i naglašavajući značaj prihvatanja drugog i drugačijeg. Nažalost, njegov uticaj je ograničen, jer je u pitanju izborni program", kazala je Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u.

U saopštenju se navodi da u sklopu predmeta Pojedinac u grupi, koji je dopuna maturskog standarda za predmet Psihologija u III i IV razredu, ne postoji direktno pominjanje LGBTIQ osoba, ali predviđa se upoznavanje uzroka nastanka predrasuda i stereotipa i razumijevanje njihovog negativnog uticaja.

IZ CGO smatraju da taj predmet pored Zdravih stilova života ima najviše mogućnosti da obradi LGBTIQ teme, posebno zato što većina problema za LGBTIQ osobe proističe iz kako kažu "činjenice da ih većina ne prihvata kao pojedince koji su jednaki i ravnopravni sa svima".

Na konferenciji za medije je saopšteno da u okviru predmeta Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost u školskom programu nema pominjanja LGBTIQ tematike, a minimalno se pominje i u udžbenicima za sva četiri razreda gimnazije i za dva razreda stručnih škola.

"Doduše, neki od pisaca i književnika koji su obrađivani u okviru ovih udžbenika bili su ili otvoreno ili pretpostavljeno homoseksualne i biseksualne osobe, iako se to ne navodi u njihovim biografijama u ovim udžbenicima", kazala je Ćetković.

LGBT
foto: CGO

Iz CGO su kazali da se u tom pravcu preporučuje da se uvrsti u udžbenicima svih razreda u kojima se predaje ovaj predmet makar po jedno djelo koje obrađuje ili pominje LGBTIQ osobe kao protagoniste ili druge likove.

Kako je saopšteno na konferenciji, školski program za predmet Etika za 4. razred gimnazije ne pominje LGBTIQ pitanja, a ona se ne obrađuju ni u pratećem udžbeniku.

"U okviru obrade vrsta diskriminacije i osnova za diskriminaciju navode se pol, starost, rasa, nacionalna pripadnost i imovinsko stanje, pa bi bilo bi dobro makar u okviru te lekcije pomenuti i diskriminaciju po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta", ukazala je Ćetković.

Oni su takođe ukazali na činjenicu da školski program za predmet Sociologija kulture ne sadrži pojmove vezane za LGBTIQ osobe. Kazali su da se homoseksualnost pominje jednom kroz obradu aktivnosti koje se u društvu mogu smatrati devijantnim a u drugim posve normalnim, pa je tu navedeno da je homoseksualnost u Velikoj Britaniji nekad bila krivično djelo.

"Bilo bi dobro tokom te lekcije popraviti tvrdnju iz udžbenika i pojasniti učenicima da ne samo da je homoseksualnost zakonom dopuštena, već su prava homoseksualnih i drugih LGBTIQ osoba zaštićena a njihova jednakost sa ostalim građanima propisana uz izričitu zabranu diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta", naglasila je Ćetković.

Iako u izbrnom školskom programu za Evropske integracije nema pominjanja LGBTIQ osoba, iz CGO kažu da se u udžbeniku za ovaj predmet nekoliko puta pominju pojmovi vezani za LGBTIQ osobe, prvenstveno u okviru obrade Povelje o temeljnim pravima EU. Zatim se u obradi rodne ravnopravnosti navodi ravnopravnost žena, muškaraca i osoba drugačijih rodnih identiteta. U odjeljku Zaštita manjinskih prava konkretno se navodi problem homofobije koji je dobro opisan.

U sklopu školskog programa za predmet Psihologija za 2. razred gimnazije u dijelu Ličnost i psihičko zdravlje kazali su da se predviđa da učenici/ce treba da znaju šta je identitet, naprave razliku između različitih identiteta (lični, profesionalni, seksualni...)

"Iako se u udžbeniku za ovaj predmet daje definicija ličnog identiteta, u njemu nijesu obrađeni različiti identiteti onako kako je navedeno u programu, odnosno seksualni identitet nije uopšte pomenut. Stoga, preporuka za ovaj predmet je da se i u okviru udžbenika i lekcije nađu različiti identiteti i aspekti identiteta, a posebno seksualni i rodni identitet", objasnila je Željka Ćetković.

"Takođe, bilo bi dobro pomenuti očekivanje od dijela društva da se LGBTIQ osobe odreknu homoseksualnog ili transrodnog identiteta kako bi bile prihvaćene u društvu što uglavnom prouzrokuje auto-homofobiju, transfobiju i bifobiju, a posljedično i slučajeve diskriminacije i nasilja što u konačnici dovodi i do narušavanja psihološkog stanja samih LGBTIQ osoba", navodi ona.

Školski program za Psihologiju za trogodišnje srednje stručne škole ne pominje LGBTIQ osobe, kao ni prateći udžbenik, iako se u odjeljku 2. Biološke osnove psihičkog života kratko navodi da put seksualnog razvoja i seksualne orijentacije nije kod svih isti i da su to teme koje izazivaju oprečne stavove kod ljudi, kazali su iz CGO.

Školski program Sociologije za 4. razred gimnazije u okviru Teme 3.3. Socijalizacija, hominizacija, slobodno vrijeme i dokolica kao jednu od aktivnosti predviđa da učenici rade istraživanje i prezentaciju na temu pravo na različitost: seksualna orjentacija. Međutim, kako navode u saopštenju, udžbenik ne sadrži pominjanja LGBTIQ osoba, iako je za to bilo prostora.

"U nizu školskih programa i udžbenika nema pominjanja LGBTIQ osoba. To se odnosi na Logiku za III i IV razred gimnazije, Biohemiju za IV razred gimnazije, Molekularnu biologiju i genetiku, Filozofiju za IV razred gimnazije i Poslovnu komunikacija za I razred srednjih stručnih škola", kazala je Ćetković.

Cilj ovog projekta je, kako su naveli, da doprinese unaprijeđenju položaja LGBTIQ osoba u crnogorskom društvu, smanjenju štetnih posljedica diskriminacije i nasilja prema LGBTI osobama kao i da stimuliše obrazovni sistem i njegovo pozicioniranje kao jedne od brana diskriminaciji i nasilju prema LGBTIQ osobama.