EPA: Dokumentacija o gritu dostavljena tužiocu

"Informišemo javnost takođe da EPA nije nadležna za karakterizaciju i klasifikaciju otpada. Karakterizaciju i klasifikaciju otpada, vrši ovlašćena laboratorija, što je u predmetnom slučaju JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore"

6184 pregleda 2 komentar(a)
U Ukrajini zaplijenjeno blizu 4.000 tona grita iz Crne Gore, Foto: Facebook.com/Max Nefyodov
U Ukrajini zaplijenjeno blizu 4.000 tona grita iz Crne Gore, Foto: Facebook.com/Max Nefyodov

Iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (EPA) reagovali su na tekst MANS-a i OCCRP-a “Put otrova od Crne Gore do Ukrajine”, koji je u “Vijestima” objavljen 28. januara. Reagovanje prenosimo u cjelosti.

Povezani članci

28. Januar 2021.

Put otrova od Crne Gore do Ukrajine

“EPA je upoznata da Glavni Direktorat nacionalne policije Ukrajine u Hersonskoj oblasti vodi postupak pod brojem 120192300000000385. Ugovor između ‘Valgo Montenegro’ i ‘VK Firma Arka’ je sastavni dio obavještenja za izvoz neopasnog otpada u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (‘Službeni list SRЈ, Međunarodni ugovori’, br. 2/99) koje je dostavilo preduzeće ‘Valgo Montenegro’. Budući da se ova vrsta otpada u skladu sa navedenim zakonom nalazi na ‘žutoj listi’, Agencija je proslijedila obavještenje o planiranom izvozu nadležnom organu Ukrajine.

Napominjemo da Zakonom o upravljanju otpadom (SLCG broj 64/11, 39/16), nije predviđeno izdavanje dozvola za izvoz neopasnog otpada, što znači da EPA nije izdala dozvolu za izvoz ove vrste otpada kompaniji ‘Valgo Montenegro’, kako se navodi u tekstu. S obzirom na to da je predmetna kompanija shodno članu 82 Zakona o upravljanu otpadom, upisana u Registar izvoznika neopasnog otpada, stekla je mogućnost da vrši izvoz neopasnog otpada.

Informišemo javnost takođe da EPA nije nadležna za karakterizaciju i klasifikaciju otpada. Karakterizaciju i klasifikaciju otpada, vrši ovlašćena laboratorija, što je u predmetnom slučaju JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

Sva dokumentacija u vezi sa ovim pitanjem koja je u posjedu Agencije, stavljena je na raspolaganje Osnovnom državnom tužilaštvu i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore.

Insistiranjem implementacione jedinice koja prati realizaciju projekta remedijacije tla lokacije brodogradilišta Bijela, koji se sprovodi iz kredita Svjetske banke, grit iz Porto Montenegra fizički je razdvojen od grita iz brodogradilišta Bijela, pa samim tim nije moglo doći do njihovog miješanja. EPA je po saznanju o mogućoj povezanosti kompaniie ‘Valgo’ sa nezakonitim postupanjima u drugoj državi, još u decembru 2019. obavijestila i Svjetsku banku o tome i ukazala da ukoliko se utvrdi odgovornost kompanije ‘Valgo’ u predmetnom pitanju, to se može izuzetno negativno odraziti na projekat remedijacije u Bijeloj, budući da Ugovor sa izvođačem radova predviđa mogućnost momentalnog raskida ukoliko se utvrdi nezakonito postupanje od strane izvođača radova. Održan je i veći broj video konferencija sa Svjetskom bankom, na kojima je dogovoreno da Agencija odredi lice koje će prikupljati podatke i dokumentaciju vezanu za ovo pitanje i sarađivati sa Svjetskom bankom u cilju ispitivanja navoda da je opasni otpad izvezen u Ukrajinu. U vezi sa navodima objavljenim u DN ‘Vijesti’, da je rok za izvršenje radova u brodogradilištu Bijela produžen do juna 2021, napominjemo da smo u više navrata informisali javnost da je rok do kojeg je izvođač u obavezi da završi radove 30.06.2020. Dakle, rok za završetak radova nije produžen do juna 2021. godine kako je to navedeno u istraživačkom tekstu. Značajno probijanje roka za završetak radova ima za posljedicu naplatu ugovorenih kazni. EPA je 1. jula. 2020, kada su stvoreni formalni uslovi, započela proceduru po ovom pitanju, o čemu je Izvođač radova blagovremeno obaviješten u skladu sa odredbama Ugovora. Takođe, odmah po formiranju nove Vlade, Agencija je informisala Ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma o statusu ovog projekta.

Agencija će i u narednom periodu nastaviti da sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informiše domaću i međunarodnu javnost o svim aktivnostima Agencije, putem medija, našeg veb portala i drugih kanala komunikacije”, piše u reagovanju.

Bonus video: