Predsjednik SO Kolašin o Izmjena i dopunama Prostorno – urbanističkog plana opštine

Đukić: Prihvaćeni zahtjevi krupnog kapitala, a ne građana

Đukić zvanično zatražio od predsjednika Opštine da na narednoj sjednici lokalnog parlamenta dostavi odbornicima informaciju o dosadašnjem postupku izrade plana

2595 pregleda 8 komentar(a)
Đukić, Foto: Privatna arhiva
Đukić, Foto: Privatna arhiva

Građani Kolašina nijesu imali kvalitetnu priliku da učestvuju u kreiranju Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana opštine Kolašin (ID PUP) kojeg treba da usvoji Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kazao je predjednik Skupštine opštine (SO) Milan Đukić.

Kako je napisao u saopštenju, Đukić je zvanično zatražio od predsjednika Opštine da na narednoj sjednici SO dostavi odbornicima informaciju o dosadašnjem postupku izrade ovog plana. Podsjeća da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata za budućnost Kolašina.

„Očekujem da predsjednik Opštine Milosav Bulatović, u odnosu na svoje nadležnosti, iznese jasnu strategiju oko dugoročnih planskih politika u koje moraju biti uvršteni i interesi građana Kolašina. Građani očekuju da lokalna samouprava obaveze ispunjava u njihovom interesu, a da nadležno ministarstvo ne donese odluku na njihovu štetu“, napisao je Đukić.

Tokom izrade plana, podsjeća predsjednik SO, Sekretarijat za urbanizam je primjedbama i sugestijama prema obrađivaču pokušao da otkloni ograničenja iz prethodnih planova koja su prepreka za rešavanje infrastrukturnih i saobraćajnih problema u gradu. Time su, tvrdi on, pokazane kompetencije na lokalnom nivou, u odnosu na centralizovani postupak izrade i usvajanja urbanističkih rešenja iz plana.

„Međutim, to je nedovoljno za onaj dio koji se tiče dugoročnih planskih politika i interesa građana Kolašina za koje je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi zadužena Opština (čl. 25. i 26.) i njen predsjednik (čl. 58. i 60). Uvidom u plan može se primijetiti da su interesi onih koji nijesu nastanjeni u Kolašinu, itekako zastupljeni predlogom ID PUP-a! Analiza namjene površina i uslova za gradnju ukazuje da su prihvaćeni zahtjevi „krupnog kapitala“, nosioca pojedinih privrednih djelatnosti i projekata, a građana Kolašina još uvijek nijesu“, tvrdi Đukić.

Opštinama je, kaže on, oduzeta nadležnost usvajanja PUP-a, „ali građanima nije oduzeto pravo da dignu glas protiv uređivanja Kolašina i planiranja njegove budućnosti bez njihovog učešća“. Prema Đukićević rijećima, „nezadovoljstvo lošim rešenjima iz prethodnih planova, ali i aktuelnim ID PUP-a polako raste“.

„Najizrazitiji primjer su protesti i blokada projekata mHE, a primjetno je nezadovoljstvo povodom takozvane „betonizacije“ Bjelasice i divlje gradnje na njoj, zbog kojih građani ističu zabrinutost i u odnosu na tretman otpadnih i fekalnih voda sa planine. Građani su nezadovoljni ograničenjima za gradnju objekata van zahvata PUP-a u prigradskim naseljima, predviđenim zelenim površinama na privatnim parcelama u centru i ograničenjima koja će blokirati pokretanje malih porodičnih biznisa, zapošljavanje i podizanje životnog standarda u situaciji ekonomske krize i odseljavanje stanovništva“, napisao je predsjednik SO u saopštenju.

Kazao je da se nada „da će nadležno Ministarstvo, obrađivač i predsjednik Opštine što prije shvatiti značaj učešća građana u tom procesu“.

„Smatram da ćemo, ukoliko se ne uvaže ove sugestije, imati veliko nezadovoljstvo građana Kolašina, koji neće prihvatiti planska rešenja koja nekoga favorizuju u odnosu na njih i okretanje glave od problema nekoga ko treba da zastupa njihove interese pred državnim organima i obrađivačem plana“, poručuje predsjednik SO.

Preporučujemo za Vas