predlog fonda za zdravstveno osiguranje

Nabavku ljekova i medicinskih sredstava planirati na godišnjem nivou

Čirgić upozorio da zbog privremenog finansiranja budžeta može doći do poremećaja u snabdjevenosti zdravstvenog sistema

12174 pregleda 8 komentar(a)
Direktor FZO Sead Čirgić, Foto: Zoran Đurić
Direktor FZO Sead Čirgić, Foto: Zoran Đurić

Direktor fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Sead Čirgić upozorio je da zbog privremenog finansiranja budžeta može doći do poremećaja u snabdjevenosti zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima.

To se, kako je naveo, posebno odnosi na nabavke koje sprovodi Montefarm za potrebe zdravstvenog sistema, Institut za javno zdravlje za nabavku dijagnostikuma i potrošnog materijala za PCR testiranje, Klinički centar Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica, bolnice koje su određene kao kovid bolnice...

Kazao je da je Fond zato predložio da se bilansi potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrde na godišnjem nivou, na bazi planiranih sredstava za 2020. godinu po rebalansu budžeta ili u okviru iznosa planiranih Nacrtom budžeta Fonda za 2021. i da se, shodno tome u planovima javnih nabavki, te nabavke planiraju za duži period odnosno na godišnjem nivou.

Čirgić je rekao da se FZO, s obzirom da Zakon o budžetu za 2021. nije donijet, već će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do njegovog donošenja potrošačkim jedinicama odobravati finansijska sredstva privremeno na mjesečnom nivou, 14. januara pisanim putem obratio tom resoru za stav u vezi sa izradom planova javnih nabavki za 2021. za javni zdravstveni sistem.

"Glavni razlog obraćanja Fonda Ministarstvu finansija je taj da ukažemo da se zdravstveni sistem ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji je predložen od strane Direktorata za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu, a koji podrazumijeva da se nabavke planiraju i vrše na mjesečnom nivou te da plan sadrži samo one nabavke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje i planiranje jednostavnih nabavki. Ovo iz razloga što bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou. Takođe, s obzirom da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i traju po nekoliko mjeseci, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstvenog sistema", ističe Čirgić.

Preporučujemo za Vas