kadrovski plan za 2021.

Kolašin: Planiraju nova zapošljavanja u Opštini

“U proteklom periodu je, zbog izmjene zakonske regulative u pojedinim oblastima, povećan i obim posla, koji obavlja lokalna uprava Kolašina. Samim tim, pojavila se potreba za zapošljavanjem određenog broja službenika i namještenika“, obrazloženo je u Kadrovskom planu za ovu godinu.

3971 pregleda 30 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

U kolašinskoj lokalnoj upravi, prema Kadrovskom planu za ovu godinu, zaposleno je 92 ljudi, od čega njih 10 ima ugovor na određeno vrijeme, dok je pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u opštinskim sekreterijatima i službama sistematizovano 107 izvršilaca.

Prema podacima iz Kadrovskog plana, najviše zaposlenih, njih 26, odnosno 22, je u sekreterijatima za finansije, imovinu i ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja. U Službi zaštite je 15 izvršiolaca, a u Komunalnoj policiji devet. Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj ima 13, a Sekretarijat za zaštitu životne sredine šest izvršilaca.

U službama menadžera i glavnog administratora je po troje zaposlenih. U kabinetima predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine opštine je po pet izvršilaca.

“U proteklom periodu je, zbog izmjene zakonske regulative u pojedinim oblastima, povećan i obim posla, koji obavlja lokalna uprava Kolašina. Samim tim, pojavila se potreba za zapošljavanjem određenog broja službenika i namještenika“, obrazloženo je u Kadrovskom planu za ovu godinu.

U tom dokumentu piše i da je popunjavanje radnih mjesta obavljeno u skladu sa zakonom. Takođe, podsjećaju da će, s obzirom na to da je kolašinska Opština u reprogramu poreskog duga, “za popunjavanje radnih mjesta tokom godine, biti neophodno obezbijediti saglasnosti Ministarstva finansija“.

Za bruto zarade i doprinose zaposlenih u kolašinskoj lokalnoj upravi ove godine planiran je rashod od skoro 1,1 milion eura. U budžetu, koji je prije tri godine predložila bivša kolašinska vlast, rashodi za bruto zarade bili su 670.000 eura

Preporučujemo za Vas