Mulić: Požarna sezona pokazala da je sistem zaštite i spašavanja funkcionisao u punom kapacitetu

„U skladu sa raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima jedna teška sezona završena je sa najvećim kapitalom, odnosno bez ljudskih žrtava, izgorelih stambeno-poslovnih objekata i oštećene putne i druge infrastrukture“, naveo je Mulić
74 pregleda 2 komentar(a)
Konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Foto: MUP
Konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Foto: MUP
Ažurirano: 20.12.2017. 16:35h

Požarna sezona pokazala je da je sistem zaštite i spašavanja funkcionisao u punom kapacitetu, ali da postoji prostor za unapređenje, ocijenio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Mirsad Mulić.

Direktorat za vanredne situacije MUP-a organizovao je danas u Podgorici četvrtu konferenciju Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, kojoj su prisustvovali članovi Odbora za smanjenja rizika od katastrofa, predstavnici organa državne uprave i lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Tema ovogodišnje konferencije, kako je saopšteno iz MUP-a, bili su požari, koji predstavljaju jedan od najčešćih hazarda u Crnoj Gori.

Požarna sezona koja je za nama, prema riječima Mulića, pokazala je da je sistem zaštite i spašavanja funkcionisao u punom kapacitetu, ali da postoji prostor za unapređenje.

„U skladu sa raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima jedna teška sezona završena je sa najvećim kapitalom, odnosno bez ljudskih žrtava, izgorelih stambeno-poslovnih objekata i oštećene putne i druge infrastrukture“, naveo je Mulić.

Iz MUP-a je saopšteno da je na sastanku zaključeno da su ekstremne meteo i hidrološke situacije su posljednjih nekoliko godina značajno povećale rizik, ekonomsku štetu i ugroženost ljudskih života od požara, što zahtijeva ulaganje sistematskog napora u podizanju nivoa svijesti građana o važnosti prevencije i nužnosti unapređivanja mehanizma ranog obavještavanja i uzbunjivanja.

Učesnici su se saglasili da je potrebno unaprijediti zakonodavni okvir u oblasti zaštite od požara na otvorenom prostoru i kontinuirano sprovoditi sve propisane preventivne mjere, posebno one koje doprinose sprečavanju događanja požara na otvorenom prostoru.

Neophodno je, u okviru planiranih reformi sektora šumarstva, stvoriti pretpostavke za nabavku potrebne opreme i sredstava za gašenje požara na prostoru, izraditi preduzetne planove zaštite i spašavanja od požara, i organizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika preduzetnih jedinica.

„Treba aktivno uključiti korisnike šuma u sprovođenju preventivnih, operativnih mjera zaštite i spašavanja od požara kao i intenzivirati saradnju sa vlasnicima privatnih šuma u vidu osnivanja javno-privatnih partnerstava“, navodi se u saopštenju.

Učesnici su se saglasili da je potrebno izraditi preduzetne planove zaštite i spašavanja od požara za područja nacionalnih parkova i drugih oblasti od posebne namjene i obezbijediti finansijska sredstva za nabavku nedostajuće opreme i sredstava koja će služiti za blagovremeno suzbijanje požara.

Radi realizacije strateških prioriteta i ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa (2015-2030), potrebno je donijeti Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period 2018-2023.

Takođe, potrebno je sprovoditi aktivnosti na osnivanju dobrovoljnih vatrogasnih društava na ruralnim područjima, unaprijediti prekograničnu, regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja od požara i uspostaviti pouzdani izvor finansiranja sistema zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru.

Prema mišljenju učesnika konferencije, neophodno je utvrditi opravdanost formiranja operativno-prognostičkog centra, kadrovski i materijalno osnažiti jedinice lokalnih samouprava i podizati nivo svijesti donosioca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou u slučaju događanja požara na otvorenom prostoru.

Bonus video: