Glavni arhitekta Budve ne smije da potpiše nijedan akt

Gradonačelniku naređeno da ispravi nepravilnosti u roku od tri dana

24092 pregleda 22 reakcija 21 komentar(a)
Stevović, Foto: Arhiva Vijesti
Stevović, Foto: Arhiva Vijesti

Upravna inspektorka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Jovana Nišavić zabranila je vršiocu dužnosti glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva Vladanu Stevoviću obavljanje poslova upravnog postupka i donošenje akata, jer ne ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje tog radnog mjesta.

To piše u rješenju, u koje su “Vijesti“ imale uvid, Odjeljenja upravne inspekcije, vladinog resora na čijem se čelu nalazi nova ministarka Tamara Srzentić.

Upravna inspektorka je istovremeno donijela i rješenje kojim je naredila gradonačelniku Budve Marku Batu Careviću da otkloni nepravilnosti u odnosu na imenovanje v.d. glavnog gradskog arhitekte i ostavila mu zakonski rok od tri dana. Time je Carević upozoren da mora poslušati, jer je postavljenjem Stevovića još u vrijeme prvog mandata napravio zakonski propust.

Inspektorka je prije mjesec izvršila vanredni inspekcijski nadzor i utvrdila da Stevović ne ispunjava uslove, a Careviću je tada ostavljen bio rok od sedam dana da otkloni nepravilnosti. Iz Carevićevog kabineta su tada odgovorili da su “indikativna nestručnost ili loša namjera postupajuće upravne inspektorke, koja nije bila u stanju da utvrdi tačan broj godina radnog iskustva“.

Međutim, u najnovijem rješenju, koje je dostavljeno kabinetu Carevića, upravna inspektorka je konstatovala identične činjenice zbog kojih Stevović ne može da bude na mjestu glavnog arhitekte Budve.

"Stevović nema deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da se u nivou 1 razvrstava se i zvanja glavni gradski arhitetka - VII 1 nivoa kvalifikacije obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse. Stevović nije loklani službenik zaposlen u Službi glavnog gradskog arhitekte u smislu člana 124 Zakona o loklanoj samoupravi, kojim je propisano da za vršioca dužnosti će se odrediti lokalni službenik iz organa lokalne samouprave, stručne službe, odnosno posebne službe u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje“, navela je inspektorka Nišavić u rješenju.

Ona je konstatovala da Stevović nije lice van tog organa koji ispunjava uslove za vršioca dužnosti u smislu člana 124 Zakona o lokalnoj samoupravi “Vladan Stevović nema položen stručni ispit za rad u državnim organima u skladu sa odredbama člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji je važio u momentu njegovog imenovanja za vršioca dužnosti. Iz utvrđenog činjeničnog stanja prizilazi da Vladan Stevović ne ispunjava uslove za obavljanje poslova radnog mjesta glavnog gradskog arhitekte u pogledu radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u državnim organima“, navela je inspektorka.

Carević je Stevovića imenovao za vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekte, nakon što je 25. septembra prošle godine smijenio Mladena Ivanovića, koga je imenovala bivša gradska administracija kojom je rukovodio DPS.

Međutim, inspekcijski nadzor pokrenut je na osnovu žalbe nekadašanje glavne gradske arhitektice Ane Samardžić, koju je Carević u prošlom mandatu, krajem aprila 2020, smijenio i početkom maja imenovao i tada Vladana Stevovića za vršioca dužnosti.

Samardžićka je pokrenula postupak preispitivanja rješenja o njenom razrješenju i imenovanja Stevovića. Nakon što je početkom juna nova skupštinska većina predvođena DPS-om preuzela rukovođenje gradom, novopostavljeni prvi čovjek Budve Nikola Divanović je 21. jula imenovao Mladena Ivanovića za v.d. glavnog gradskog arhitekte, pozivajući se na rješenje upravne inspekcije da je imenovanje Stevovića nije bilo zakonito, jer nije ispunjavao uslove

Kako Carević nije otklonio nepravilnosti koje su mu ukazane, to je sada Upravna inspekcija donijela naredbu da postupi po zakonu.

Najnoviji nalaz inspekcije dovodi u pitanje i odluke koje je Stevović donio u proteklom periodu. Nakon što je imenovan za vršioca dužnosti, Stevović, pozivajući se na skupštinsku odluku nove opštinske vlasti, poništio je sva rješenja o saglasnosti na idejna rješenja stambenih zgrada, vila, šoping centra... koje je Ivanović donio od 21. jula do 25. septembra prošle godine. Time se otvara mogućnost investitorima da mogu tražiti da ukinuta rješenja sada budu validna, odnosno da mogu započeti gradnju.

Bonus video: