Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila

Ministarstvo finansija diskriminisalo majku djeteta sa tumorom

Preporuka da se otklone nepravilnosti data je novom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja (MFSS)

17988 pregleda 9 komentar(a)
Majka i dijete se i dalje nalaze na liječenju u Beogradu, Foto: Shutterstock
Majka i dijete se i dalje nalaze na liječenju u Beogradu, Foto: Shutterstock

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je Ministarstvo finansija (MF) povrijedilo prava jedne načelnice u Agenciji za sprečavanje korupcije koja su garantovana Ustavom i Zakonom o zabrani diskriminacije.

Preporuka da se otklone nepravilnosti data je novom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja (MFSS).

Načelnica u pritužbi navodi da je u januaru prošle godine njenom maloljetnom sinu dijagnostifikovan tumor, zbog čega je hitno prebačen na liječenje u beogradski Institut za bolesti djece, gdje se i sada nalaze.

Mada uredno dostavlja doznake Agenciji, u kojima je jasno istaknuto da se naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad isplaćuje u visini od 100 odsto jer se nalazi na bolovanju zbog njege djeteta oboljelog od malignih bolesti, ona joj se umanjuje od kada se nalazi na bolovanju. Tim povodom se obratila MF koje dva mjeseca nije odgovaralo na dopis, a onda je podnositeljku pritužbe uputilo da sama traži tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Načelnica pojašnjava da svi zaposleni u Agenciji imaju dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto i da ga primaju bez izuzetka - bili na poslu ili ne, i za vrijeme godišnjih odmora, državnih i vjerskih praznika i za vrijeme porodiljskog bolovanja.

U cilju dokazivanja diskriminacije od podnositeljke pritužbe je traženo preciziranje uporedne grupe prema kojoj je povoljnije postupano nego prema njoj, a navedeno je šest lica koja su se prethodnih godina nalazila na bolovanju, a kojima je isplaćivana mjesečna naknada u punom iznosu.

Iz MF su naveli da u osnovicu za obračun naknade zarade ne ulazi mjesečni dodatak na zaradu koji zaposleni ostvaruju, jer je u zakonu tačno navedena formula po kojoj se ova vrsta naknade obračunava. Dodaju da je za tumačenje spornog člana nadležno Ministarstvo zdravlja. Međutim, Ministarstvo zdravlja nije dostavilo tumačenje instituciji zaštitnika.

“Međutim, MF je propustilo da se odredi prema navodima o uporednoj grupi koju čini šest lica zaposlenih u Agenciji, a kojima je naknada zarade isplaćivana u iznosu od 100 odsto od osnova za naknadu, uključujući i dodatak od 30 odsto određen Zakonom o sprečavanju korupcije za vrijeme dok su se nalazili na privremenoj spriječenosti za rad,” navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić.

Dobardžić je dala dvije preporuke sadašnjem Ministarstvu finansija i socijalnog straranja (MFSS) - da bez odlaganja otkloni posljedice diskriminacije koje su proistekle prilikom obračuna zarada za period dok se podnositeljka pritužbe nalazila na privremenoj spriječenosti za rad, ali i da ubuduće obračune zarada vrši na jednak način prema svim zaposlenim koji po istom osnovu ostvaruju to pravo.

Ministarstvu zdravlja dala je preporuku da ubuduće dostavlja izjašnjenja i dokumentaciju instituciji zaštitnika na njegov zahtjev shodno teretu dokazivanja u ovim sporovima i na taj način omogući meritorno rješavanje predmeta.