prinuđeni da i za objekte i do sedam hiljada kvadrata grade septičke jame

Elitno naselje sa septičkim jamama

Nevolje investitora u Ulcinjskom polju sa raskopanim ulicama, bez priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu: platili naknade a ipak sami finansiraju komunalno opremanje za objekte i hotele sa 4 ili 5 zvjezdica

10796 pregleda 4 komentar(a)
Raskopane ulice u Ulcinjskom polju, Foto: Samir Adrović
Raskopane ulice u Ulcinjskom polju, Foto: Samir Adrović

Više od stotinu investitora, privrednih društava i građana u Ulcinjskom polju već godinama sami finansiraju probijanje pristupnih puteva, dovod vodovodnih cijevi i elektromreže i odvod otpadnih voda, uprkos tome što su naknade za opremanje gradsko-građevinskog zemljišta platili u iznosu između 3,5 i pet miliona eura i što zakon Opštinu obavezuje da taj novac usmjeri na rješavanje tih problema.

To se navodi u pismu predsjedniku Opštine Ljoru Nrekiću, koje su mu investitori dostavili prije više od pola godine, ali ni nakon nešto kasnije održanog sastanka, situacija nije ništa bolja.

Investitori ističu da posebno zabrinjava nemogućnost povezivanja na kanalizacionu mrežu zbog čega su prinuđeni da i za objekte i do sedam hiljada kvadrata, grade septičke jame.

"Smatramo da je stanje u kojem imamo hotele i turističke objekte sa četiri ili pet zvjezdica u zoni koja nema prilazne puteve i trotoare, javnu rasvjetu i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, neodrživo", smatraju investitori.

Nakon sastanka u kabinetu Nrekića, resorni sekretari obećali su im da će im objekti biti priključeni na kanalizacionu mrežu kada počne realizacija projekta odvođenja otpadnih voda za četiri druga naselja - Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica.

Ugovor o realizaciji tog projekta zaključen je još u septembru 2019. i bilo je predviđeno da radovi budu završeni za godinu. Sredstva je prije pet godina obezbijedila Evropska investiciona banka.

Realizacija projekta ipak kasni, a radovi se sporo odvijaju, zbog čega su u Polju već sedmicama ulice razrovane i raskopane i kojima je, posebno kada je kiša, teško proći.

Investitori tvrde da je Ulcinjsko polje prvo i jedino naselje sa obiježjima urbanog, u zahvatu DUP-a. Ističu i da je većina graditelja pribavila građevinske dozvole ili prijave za početak gradnje te da objekte grade u skladu sa projektnom dokumentacijom i izdatim urbanističko tehničkim uslovima. Navode da su u pitanju ozbiljni radovi po višim ili visokim standardima gradnje.

"Nema potrebe pominjati da su svi investitori prilikom pribavljanja odobrenja za gradnju, platili ili ugovorili plaćanje naknade za komunalno opremanje gradsko građevinskog zemljišta. Prema gruboj procjeni, za oko 100 do sada završenih ili započetih objekata, površine od hiljadu do hiljadu i po kvadrata, plaćeno je ukupno 3,5 do pet miliona eura", podsjećaju investitori i dodaju da je Zakonom o planiranju prostora propisano da se sredstva od naknade uplaćuju na poseban račun budžeta i koriste za finansiranje komunalnog opremanja gradsko-građevinskog zemljišta, prvenstveno u zoni odakle su i prikupljena.

Istim zakonom, navode, propisana je i obaveza jedinice lokalne samouprave da obezbijedi uređivanje gradsko-građevinskog zemljišta koje obuhvata pripremu za komunalno opremanje kao što su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada tehničke dokumentacije, ali i samo komunalno opremanje koje podrazumijeva izgradnju pristupnih puteva i ulica u naselju, javne rasvjete, objekata i uređaja za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim i atmosferskim vodama, do priključka računajući i sam priključak.

"I pored plaćene naknade, prinuđeni smo da sami finansiramo sve to, a najveći problem svakako predstavlja odvođenje otpadnih voda preko septičkih jama. Pošto je riječ o zoni sa visokim nivoom podzemnih voda, može se zamisliti kakva katastrofa bi se desila u slučaju jače kiše tokom ljeta kada bi pala veća količina vode", tvrde investitori.