Brković tražio da gradi hotel i vile

Brković je od bivšeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje je obrađivač PUP-a, tražio da se na parcelama na kojima je bila “Vektra nord“ predvidi mješovita zona za izgradnju hotela, kao i objekata za poslovno-komercijalne namjene i naselja sa vilama

12825 pregleda 36 reakcija 22 komentar(a)
Ulaz u krug preduzeća Vektra nord, Foto: Dragana Šćepanović
Ulaz u krug preduzeća Vektra nord, Foto: Dragana Šćepanović

Kompanija "Vektra" biznismena Dragana Brkovića, tokom javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana (PUP) Kolašina, sugerisala je obrađivačima da prenamijene prostor na kojem je "Vektra nord", preduzeće koje je već dvije godine u stečaju, i koje je nastalo nakon što je Brković 2007. godine kupio "Impregnaciju drveta".

Brković je od bivšeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje je obrađivač PUP-a, tražio da se na parcelama na kojima je bila “Vektra nord“ predvidi mješovita zona za izgradnju hotela, kao i objekata za poslovno-komercijalne namjene i naselja sa vilama.

Navodi da bi prenamjenom "lokacija valorizovana i doprinijela razvoju turističke privrede Kolašina".

"Zemljište i objekti u prethodnom periodu bili su namijenjeni za preradu drveta. U funkciji nijesu više od 10 godina. Takođe, ne postoje uslovi da se stave u funkciju zbog nedostatka sirovina. Iz tih razloga da se na toj lokaciji predvidi mješovita zona za izgradnju hotela sa svim sadržajima po mješovitom modelu poslovanje, izgradnju objekata za poslovno-komercijalne namjene, kao i naselja sa vilama, namijenjenih za prodaju i rentiranje", Brkovićeva je sugestija na nacrt PUP Kolašin.

Vile bi, kako piše, bile površine od 100 do 500 kvadrata i jednospratne. Brkovićevu sugestiju obrađivač je, prema izvještaju sa javne rasprave, dao na tumačenje. Podsjećaju da važećom planskom dokumentacijom na toj lokaciji nijesu predviđeni sadržaji koje predlaže "Vektra".

"Planom višeg reda Prostorni plan Crne Gore (PPCG), Kolašin je prepoznat kao opština u kojoj, pored turizma, treba razvijati i ostale privredne aktivnosti, između ostalog, i drvopreradu. U tom pravcu, planerska obaveza je očuvanje postojećih lokacija, koje mogu prihvatiti buduće privredne aktivnosti", obrazložili su iz Ministarstva.

"Vektra" je takođe poslala sugestiju i za nekoliko parcela u Bakovićima, tražeći da se na jednom dijelu te lokacije, predvidi izgradnja pumpne stanice. Ni taj predlog obrađivač nije prihvatio.

Nakon stečaja preduzeća "Vektra nord" ostala su brojna neizmirena potraživanja prema radnicima. Oni tvrde da im poslodavac duguje više od 60 zarada, poreze i doprinose.

Svoja prava još nijesu ostvarili ni bivši radnici "Impregnacije".

Nakon što je u preduzeće uveden stečaj, pa kasnije i privatizovano, 34 radnika su ostali bez posla, a još im nijesu isplaćene otpremnine i dionice. Brković je "Impregnaciju", nekad jedno od najuspješnijih kolašinskih preduzeća, kupio za 2,8 milona eura. Aneksom ugovora, a u skladu sa zaključkom Vlade br. 03-11018 od 28. decembra 2007. godine, kupoprodajna cijena umanjena je za 1,07 miliona eura..

Najviše primjedbi na betonizaciju Bjelasice i gradnju mHE

Na nacrt PUP Kolašin, tokom javne rasprave, upućeno je više od 400 sugestija i primjedbi institucija, preduzeća i pojedinaca.

Određeno nezadovoljstvo procesom izrade tog dokumenta nedavno je saopštio i predsjednik Skupštine opštine (SO) Milan Đukić. On tvrdi da su "građani nezadovoljni ograničenjima za gradnju objekata van zahvata PUP-a u prigradskim naseljima".

Takođe, kako je objasnio, i "zelenim površinama na privatnim parcelama u centru i ograničenjima koja će blokirati pokretanje malih porodičnih biznisa, zapošljavanje i podizanje životnog standarda".

"Opštinama je oduzeta nadležnost usvajanja PUP-a, ali građanima nije oduzeto pravo da dignu glas protiv uređivanja Kolašina i planiranja njegove budućnosti bez njihovog učešća. Nezadovoljstvo lošim rješenjima iz prethodnih planova, ali i aktuelnim nacrtom PUP-a polako raste. Najizrazitiji primjer su protesti i blokada projekata mHE, a primjetno je nezadovoljstvo povodom tzv. "betonizacije" Bjelasice i divlje gradnje na njoj, zbog kojih građani ističu zabrinutost i u odnosu na tretman otpadnih i fekalnih voda sa planine", saopštio je, između ostalog Đukić.

Bonus video: