Vlada: Studenti Romi i Egipćani da se prijave za stažiranje u državnoj upravi

Kako je saopšteno iz Vlade, javni poziv je objavljen je i u cilju povećanja aktivnog učešća mladih pripadnika RE populacije u procesima rada državne uprave

4925 pregleda 28 reakcija 6 komentar(a)
Zgrada Vlade Crne Gore
Zgrada Vlade Crne Gore

Vlada je, u cilju povećanja stepena stručne osposobljenosti Roma i Egipćana (RE), objavila javni poziv studentima iz te zajednice za stažiranje u državnoj upravi.

Kako je saopšteno iz Vlade, javni poziv je objavljen je i u cilju povećanja aktivnog učešća mladih pripadnika RE populacije u procesima rada državne uprave.

„Pravo na prijavu za stažiranje mogu ostvariti samo studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Za prijavu za stažiranje potrebno je priložiti kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular, potvrdu o studiranju sa treće ili četvrte godina studija, uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte.

Rok za podnošenje dokumenata je ponedjeljak, 26. februar, do 15 sati.

Ukupno trajanje stažiranja je tri mjeseca, počev od 8. marta.

Iz Vlade su kazali da se nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće razmatrati.

„Rang lista prihvaćenih aplikacija pravi se na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara u roku predviđenim Javnim pozivom i nije predviđena provjera sposobnosti i vještina“, kaže se u saopštenju.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu Vlada Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade, Savjetnici Maidi Gorčevič, Ul. Karađorđeva b. b. 81000 Podgorica, sa naznakom: prijava na javni poziv.

Bonus video: