nivo buke

Najtiše u Biogradskoj gori i na Komovima

Opština Kolašin će prvi put odrediti akustične zone i koliko će u njima smjeti da bude bučno

4074 pregleda 0 komentar(a)
Kolašin dijele po akustičnim zonama, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin dijele po akustičnim zonama, Foto: Dragana Šćepanović

Događaji koji mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrijednosti buke u Kolašinu, prema nacrtu Odluke o određivanju akustičnih zona, ubuduće će biti organizovani na Trgu borca, Trgu Vukmana Kruščića i sportskim terenima sa bližom okolinom.

Prema potrebi, kako piše u nacrtu, takvi događaji mogu biti organizovani i na javnim površinama, uz saglasnost nadležnih organa.

Kao “tiha zona u prirodi”, nacrtom odluke, definisani su Nacionalni park (NP) “Biogradska gora” i Park prirode “Komovi”. Granične vrijednosti buke u tim prostorima su po 35 u dnevnim i večernjim, odnosno 30 decibela (dB) u noćnim satima. Takozvane “tihe zone u aglomeraciji” biće Park šuma Dulovine, Botanička bašta, Zavičajni muzej, park oko hotela “Bjanka”, ali i šetalište na desnoj obali Tare. U njima će dozvoljeni nivo buke biti 40 u dnevnim i večernjim i 35 dB u noćnim satima. Kako je objašnjeno nacrtom odluke, zone u aglomeraciji su oni prostori u urbanom okruženju u kojima je neophodno sačuvati niži nivo buke.

Kolašinska gradska osnovna, srednja i Škola za osnovno muzičko obrazovanje (ŠOMO), Centar za kulturu, Dom penzionera, Dom zdravlja, Hitna pomoć, gradsko groblje i crkva svetog Dimitrija definisani su kao “zone povišenog režima zaštite od buke”. Tokom dana i večeri u njima je dozvoljen nivo buke od 50, a tokom noći od 40 dB.

Prema nacrtu Odluke, u kolašinskoj stambenoj zoni, nivo dozvoljene buke je 55 u dnevnim i večernjim, odnosno 45 dB u noćnim satima. Pored stambenih zgrada u tu zonu spadaju i naselje preko Svinjače, Donji i Gornji Pažanj, Lug, Breza, Radigojno, Babljak, Drijenak.

Definisane su i zone mješovite namjene, industrijska i zona za eksploatacije mineralnih sirovina. Takođe, nacrtom je određena i “zona pod jakim uticajem saobraćajne buke”, u koje spada putni pojas auto-puta, dio pored željezničke stanice i pojas magistralnog puta M-2.

Za sprovođenje mjera zaštite od buke i nadzor, kako piše u nacrtu odluke, brinuće sekretarijati za zaštitu životne sredine, planiranje prostora, komunalnu djelatnost i saobraćaj i za finansije, imovinu i ekonomski razvoj.

Na teritoriji opštine Kolašin prvi put se donosi slična odluka. Do sada je ta oblast na lokalnom nivou regulisana rješenjem o utvrđivanju akustičnih zona sa kartom buke, doneseno prije skoro osam godina

Preporučujemo za Vas