POSTIZBORNA ZAPOŠLJAVANJA U NAJVEĆOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Krah na izborima napunio Klinički centar

Od septembra do izglasavanja nove Vlade početkom decembra, KC sklopio više ugovora ne neodređeno vrijeme u odnosu na cijelu 2019. Da li su popunjena sva radna mjesta predviđena sistematizacijom, znaće se nakon nalaza eksterne revizije koja trenutno češlja dokumentaciju ustanove

58702 pregleda 256 reakcija 51 komentar(a)
Klinički centar Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Klinički centar Crne Gore, Foto: Savo Prelević

Klinički centar Crne Gore tokom septembra, oktobra, novembra i dijela decembra zaključio je 99 ugovora o radu na neodređeno vrijeme, što je za 18 više u odnosu na cijelu 2019.

Prema podacima „Vijesti“, potvrđenim iz više izvora, to je rađeno nakon što je Demokratska partija socijalista izgubila na parlamentarnim izborima i nakon što je postalo sigurno da će doći do promjena u vrhu KC.

U mjesecima nakon izbora, zaključeno je i 76 ugovora na određeno vrijeme, što znači da je do konstituisanja nove Vlade u KC zaposleno 175 osoba, uz amin tadašnjeg Ministarstva finansija.

Takvo stanje, za vrijeme nekoliko mjeseci tokom kojih su ustanovom rukovodili doktor Jevto Eraković i doktorka Danijela Đurović Raonić, tvrde izvori redakcije, doveli su u pat poziciju aktuelnu upravu: bez obzira na potrebe, pozicije predviđene sistematizacijom su gotovo popunjene.

Prema našim podacima, uz saglasnost tadašnjeg Ministarstva finansija, pojedinim zaposlenima su ugovori transformisani - sa određenog na neodređeno vrijeme, jer su za to stekli uslov shodno Zakonu o radu.

Nova direktorka KC Ljiljana Radulović kazala je kratko „Vijestima“ da je u toj ustanovi u toku eksterna revizija, te da ne zna kad će taj proces biti završen.

Odgovarajući na pitanje da li je tačno da su popunjena sva sistemazovana radna mjesta, Radulović je kazala da će pravi odgovor imati nakon nalaza koje dobije od eksterne revizije.

Ljiljana Radulović
Ljiljana Radulovićfoto: TV Vijesti

"Pregled situacije ćemo imati tek nakon što dobijemo sve podatke od eksterne revizije“, odgovorila je ona "Vijestima".

Prethodni direktor Jevto Eraković nije odgovorio na pitanja "Vijesti".

Ministarstvo zdravlja uputilo je zdravstvenim ustanovama i institucijama, među kojima i Kliničkom centru, zahtjev da „nesmetano stavi na uvid svu dokumentaciju koju ovlašćeni predstavnici zatraže u postupku koji je Ministrarstvo zdravlja povjerilo angažovanim ekspertima u cilju zakonite primopredaje resora”...

Izvori “Vijesti” tvrde da se to odnosi na statute ustanova, sistematatizaciju, bruto primanja zaposlenih sa dokazima da su M4 obrasci uredno, po godinama, predati Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, putni nalozi, pregled godišnjeg plana budžeta i njegovog ostvarenja, pregled preusmjeravanja budžetskih pozicija....

Za nova zapošljavanja u državnom aparatu - organima, ustanovama i preduzećima posljednjih nekoliko godina bila je potrebna saglasnost Ministarstva finansija, jer su na snazi bile mjere ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi. Te mjere su bile na snazi i tokom posljednjih zapošljavanja u KC, jer je prethodna Vlada na sjednici krajem decembra 2019. odlučila da ih produži do kraja 2020.

Kako je KC zapošljavao tokom tri postizborna mjeseca

Klinički centar je u septembru potpisao 16 ugovora na neodređeno i devet na određeno vrijeme sa zaposlenima, a u oktobru je ugovor na neodređeno dobilo 59 osoba, a na određeno 40. Tokom novembra zaključeno je 27 ugovora o radu na neodređeno, a 17 na određeno vrijeme. U decembru je ugovor o radu na neodređeno vrijeme potpisan sa četiri osobe, a na određeno sa tri.

Nova Vlada je, nakon pobjede na izborima 30. avgusta, u Skupštini izglasana 4. decembra.

U periodu od septembra do 16. decembra na čelu KC smjenjivali su se kadrovi bivše vladajuće partije DPS - aktuelni poslanik i potpredsjednik te partije Eraković, koji ostavku na funkciju direktora najveće crnogorske zdravstvene ustanove podnio polovinom oktobra. Rukovođenje ustanovom je tada, u svojstvu v.d. direktorke preuzela doktorka Đurović Raonić, supruga savjetnika bivšeg premijera Duška Markovića.

Ona je ustanovom rukovodila do polovine decembra, kada je kormilo preuzela doktorka Radulović.

Od početka 2020. do septembra, KC je sklopio svega 27 ugovora na neodređeno vrijeme - u januaru, februaru, martu i aprilu 2, maju jedan, junu četiri, julu dva, a avgustu pet.

Kad su u pitanju ugovori na određeno vrijeme, od januara do septembra 2020. sklopljeno ih je 105 - u januaru 10, februaru 13, martu 22, aprilu pet, maju 20, junu četiri, julu 32 i avgustu šest.

Poređenja radi, tokom 2019. na neodređeno vrijeme je zaposlena 81 osoba, a 2018. njih 197.

Eraković obećao, ali nije odgovorio na pitanja

Poslanik i potpredsjednik DPS Jevto Eraković, iako je obećao nije odgovorio na pitanja „Vijesti“. Javnost je tako ostala uskraćena za odgovore da li su podaci do kojih smo došli tačni i da li je tokom tri postizborna mjeseca primljeno više zaposlenih na neodređeno vrijeme u odnosu na cijelu 2019. Nije odgovorio ni na pitanje koje se odnosilo na strukturu zaposlenih sa kojima je potpisan ugovor na neodređeno vrijeme, o kojem broju ljekara, srednjeg medicinskog kadra i nemedicinskog osoblja se radi.

Jevto Eraković
Jevto Erakovićfoto: KCCG

Eraković nije odgovorio ni na pitanje u vezi sa zaposlenima sa kojima je sklopljen ugovor na određeno vrijeme, odnosno o koliko je ljekara, srednjeg medicinskog kadra i nemedicinskog osoblja riječ.

Bivši prvi čovjek KC nije odgovorio ni na pitanje koliko je ustanova, prije nego je podnio ostavku na mjesto direktora, imala zaposlenih, a koliko je bilo predviđeno sistematiacijom, kao ni da li Klinički centar u ovom trenutku, prema njegovom mišljenju, ima dovoljan broj specijalista.

Podobnima rješenje odmah, nepodobnima produžavan angažman na mjesec dana

Prema nezvaničnim informacijama, na zahtjev nove administracije Ministarstva zdravlja, sve zdravstvene ustanove su bile u obavezi da dostave spisak srednjeg medicinskog kadra - medicinskih sestara i tehničara, kojima su ugovori na određeno vrijeme godinama produžavani na od mjesec do tri mjeseca.

Izvori „Vijesti“ tvrde da se na državnom nivou radi o velikom broju takvih zaposlenih, koji su navodno bili nepodbni za prethodnu vlast, dok su „podobni“ dobijali ugovore na neodređeno vrijeme gotovo odmah po prijemu u ustanovu.

Prema potvrđenim podacima, u KC je zatečeno 27 medicinskih sestara i tehničara kojima je više od dvije godine ugovor produžavan za po mjesec dana. Njima je ugovor, po sili zakona, transformisan u stalno zaposlenje.

Preporučujemo za Vas