hoće li faliti vode?

Kolašin (ne)će biti žedan zbog investicionog buma

U lokalnoj upravi više puta su tvrdili da izdašnost gradskog vodovoda neće ugroziti novi objekti na Bjelasici

12182 pregleda 6 komentar(a)
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

U kolašinskoj upravi tvrde da izgradnja turističkih sadržaja na Bjelasici neće ugroziti snabdijevanje grada vodom.

Prema podacima iz elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, većina turističkih objekata snabdijevaće se vodom sa kaptirajućih izvora, ili iz Paljevinske rijeke. Svi ti objekti su na većoj nadmorskoj visini od izvorišta gradskog vodovoda.

U lokalnoj upravi više puta su tvrdili da izdašnost gradskog vodovoda neće ugroziti novi objekti na Bjelasici, te da izvori koji će biti eksploatisani nemaju veze sa onim u Mušovića Rijeci.

Ipak, u tehničkim uslovima jednom od investitora, iz preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ postavili su pitanje uticaja kaptiranja izvora na gradsko vodoizvorište.

“Zahvatanjem dodatnih količina vode i izgradnjom vodozahvata u zoni zaštite vodoizvorišta Mušovića Rijeka mogu nastati problemi. Može doći do promjene i presijecanja podzemnih tokova, što se može odraziti na izdašnost vodoizvorišta gradskog vodovoda“, piše u tehničkim uslovima.

Grad se snabdijeva vodom iz vrela u selu Mušovića Rijeke, koje se nalazi oko 3,5 kilometara istočno od Kolašina. To je slivno područje rijek Svinjače koja se fomira od rijeke Ljevaje koja izvire na sjevernoj strani slivnog područja i Paljivinske rijeke koja nastaje na južnoj. Grupacija vrela, koja se koriste za vodosnabdijevanje Kolašina, nalaze se na oko 1.070 metara nadmorske visine.

Hotel D gradi preduzeće Ski Resort-Kolašin i biće dio planiranog turističkog kompleksa Kolašin 1450. Planirano je da se čitav kompleks, u neposrednoj blizini Paljevinske rijeke, napaja vodom iz zajedničkog rezervoara koji je na 1.520 metara nadmorske visine.

Jedna od opcija za vodosnabdijevanje hotela kojeg, takođe na koti višoj od gradskog izvorišta, gradi Best Montengro Investments, je kaptiranje izvora u koritu Paljevnse rijeke. Taj izvor se nalazi oko 800 metara nizvodno od lokacije hotela.

Slična rješenja, prema eleboratima o procjeni uticaja na životnu sredinu, planirana su i za ostale objekte na tom dijelu Bjelasice, ili uz put prema skijalištima.

Zvanična mjerenja vodoizvorišta u Mušovića Rijeci rađena su 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka, kada je utvđeno da je je “minimalan proticaj, odnosno, korisna izdašnost 170 l/s“. Međutim, u oktobru 2008. godine Hidrometeorološki zavod izmjerio je izdašnost od 78 litara u sekundi.

Posljednja mjerenja obavljana su prije 11 godine, a ona, tvrde u kolašinskoj lokalnoj upravi, ponovo konstatuju vrijednosti utvrđene krajem prošlog vijeka. Novija detaljna studija o sanitarno-tehničkim zonama zaštite lokacije sa koje se Kolašin snabdijeva vodom nikada nije sprovedena. Još su na snazi zoniranja urađena prije četiri decenije.

Neki od hotela i planinskih naselja koji se grade na Bjelasici, kako piše u projektnoj dokumentaciji, nalaze se u II zoni sanitarne zaštite gradskog vodoizvorišta

Autori Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta Planinskog centra Kolašin 1450 sugerišu da je projekat zona sanitarne zaštite iz 1980. godine i da ga treba hitno uskladiti sa važećim Pravilnikom iz 2009. Taj posao još nije završen.

Iz preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ nedavno je objelodanjeno da je država planirala veliki projekat, koji će stvoriti uslove za vještačko osnježavanje skijaških staza, ali i i za povećanje kapaciteta gradskog vodovoda.

Namjera im je, prema idejnom rješenju, da cijevima vodu rječice Ljevaje, “uz planinu“ dovedu do skijališta, a drugi dio usmjere prema cijevima kojima se Kolašin snabdijeva vodom.

Preporučujemo za Vas