realizovan forum "mladi kao žrtve tranzicionog procesa"

Krivokapić: Visok stepen nezaposlenosti kod mladih, žele jaču ulogu države

Prošlogodišnje istraživanje studenata socilogije sa Filozofskog fakulteta pokazalo da čak 80 odsto studenata ima umjerenu, jaku ili veoma jaku želju za odlaskom iz Crne Gore

5608 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Kada govorimo o mladima i njihovom položaju u društvu treba imati na umu da već 30 godina Crna Gora prolazi kroz period postsocijalističke tranzicije, kazala je Nataša Krivokipić, sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na Forumu pod nazivom "Mladi kao žrtve tranzicionog procesa", koji je organizovao Centar za političku edukaciju (CPE).

Tema Foruma se odnosila na sve veću stopu nezaposlenost mladih ljudi u Nikšiću, a učesnici su bili eksperti za navedenu oblast, predstavnici NVO koje se bave pitanjima omladinskih politika, predstavnik Opštine Nikšić i predstavnici izbornih listi koji su dobili mogućnost da predstave idejna rješenja za izazove sa kojima se suočavaju mladi ljudi u gradu pod Trebjesom.

Pozivu se nijesu odazvali jedino iz koalicije "Evropski tim za Nikšić", koju predvodi Demokratska partija socijalista.

"Ono što u najvećoj mjeri određuje položaj mladih u Nikšiću je još uvijek nedovršena ekonomska transformacija društva. Njene posledice po mlade ljude su prvenstveno visok stepen nezaposlenosti mladih, sve lošiji kvalitet njihovog života, ne samo u ekonomskom već i u kulturnom pogledu, bezperspektivnost", istakla je Krivokapić.

Kazala je da prema podacima Monstata, Nikšić od 2011.do 2019.godine bilježi negativan saldo kada su migracije u pitanju, kao i da je prošlogodišnje istraživanje studenata socilogije sa Filozofskog fakulteta pokazalo da čak 80 odsto studenata ima umjerenu, jaku ili veoma jaku želju za odlaskom iz Crne Gore.

Glavni razlog preseljenja u drugu zemlju, prema rezultatima istraživanja, je bolji životni standard (31 odsto), veća plata (24 odsto), bolja mogućnost zaposlenja (18,3 odsto) i društveno-politička stabilnost zemlje domaćina (8 odsto). Ipak, kazala je Krivokapić, čak 83 odsto ispitanika je na pitanje "kako vidite svoju budućnost za deset godina", odgovorilo da će biti bolje nego sada.

"Interesantno je da mladi žele jaču ulogu države, demokratski socijalizam. Većina mladih smatra da bi država trebalo da se pobrine da se izjednače prihodi bogatih i siromašnih i da svako ima dovoljno sredstava za pristojan život, kao i da bi državno vlasništvo nad privredom i biznisom trebalo da bude uvećano", kazala je Krivokapić.

Kristina Ćetković, iz NVO "35 mm", istakla je da se nada da će političke partije u narednom periodu realizovati sve aktivnosti koje su u svojim predizbornim kampanjama predstavili, a tiču se mladih.

"Moramo da mijenjamo percepciju mladih, da se pomjerimo iz te ustaljene prakse da na mladima svijet ostaje. Ne, mladi su naša budućnost i trebamo zajedno sa mladima da razmišljamo o njihovim potrebama, da ih uključujemo i čujemo kako bi kreirali programe, projekte i aktivnosti i obezbijedili im da ovu državu posmatraju kao državu socijalne pravde, gdje će da budu vrednovani po onome što znaju i umiju, a ne po tome kojoj partiji, manjini ili bilo kome pripadaju", kazala je Ćetković.

Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, kazao je da se kao najznačajnije aktivnosti koje je lokalna uprava realizovala tokom prethodne dvije godine ističu realizacija programa podsticanja zapošljavanja mladih i proces izrade i implementacija Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021.

"U Program zapošljavanja ušlo je 77 visokoškolaca. Njihovo angažovanje je počelo 15.juna 2019.godine i trenutno su kroz program angažovana 44 korisnika", kazao je Korać.

Istakao je da je krajem 2019.godine otvoren omladinski servis u Nikšiću, da se već nekoliko godina organizuje aktivnost pod nazivom "Mladi preuzimaju", kao i da su krajem prošle godine sa realizacijom krenuli projekti "Krenimo zajedno", u sklopu koga su nosioci tri najbolje rangirane ideje dobili mogućnost da iste dalje razvijaju, i "Nikšić je moja adresa", koji podrazumijeva obezbjeđivanje subvencija za stambene kredite po povoljnim uslovima.

Podsjetio je da Opština Nikšić dodjeljuje stipendije, po osnovu diplome "Luča", u mjesečnom iznosu od 55 eura, i studentsku nagradu u visini jedne i po prosječne zarade u Crnoj Gori.

U okviru Foruma, čiji cilj je podstakne donosioce odluka da razmisle o otvaranju novih radnih mjesta, kao i podsticanju i razvoju preduzetničkog potencijala predstavljen je problem slabo razvijene privrede u Nikšiću koji je u direktnoj vezi sa pitanjem nezaposlenosti.

Direktor CPE, Dragiša Janjušević, kazao je da je Forum održan u sklopu projekta "Na putu ka demokratiji (ka servisu građana)" koji je podržan od Evropske zadužbine za demokratiju (European Endownment for Democracy).

"Željeli smo da baš uoči izbora istaknemo bitne teme koje treba da pozicioniraju lokalnu samoupravu kao servis građana. Prepoznali smo pet tačaka – zaštita životne sredine, nezaposlenost mladih, sport i sportske organizacije, putna infrastruktura i nerazvijenost turističkih potencijala opštine", kazao je Janjušević.

Svaki Forum počinje realizacijom video priloga u sklopu koga su anketirani građani i stručnjaci, kako bi se vidjelo šta oni misle o temu koja se realizuje.

"Zbog nemogućnosti komunikacije sa građanima predvidjeli smo izradu digitalne brošure, crpimo komercijalnu stranu društvenih mreža, a nakon izbora i formiranja vlasti, predviđena su tri performansa gdje će mladi na jedan inovativan i kreativan način podsjetiti sve političke partije na izborna obećanja i programe koji su se ticali ovih tema", kazao je Janjušević.

Projekat traje do 31.jula, a realizovana su dva Foruma.

Preporučujemo za Vas