TOKOM ZAPOŠLJAVANJA STOMATOLOGA U APRILU 2020.

Klinički centar ugrozio javni interes

ASK upozorila da ovakvi postupci mogu uputiti na postojanje korupcije i preporučila izmjenu interne procedure za zapošljavanje. Novi menadžment KC, koji je nedavo upoznat sa slučajem, poručio da će “postupiti u skladu sa presudom koju nadležni sud bude donio”

21240 pregleda 207 reakcija 11 komentar(a)
Sporno zaposlenje na Stomatološkoj poliklinici, Foto: Luka Zeković
Sporno zaposlenje na Stomatološkoj poliklinici, Foto: Luka Zeković

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je, prilikom zapošljavanja stomatologa u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u aprilu prošle godine, ugrožen javni interes koji upućuje na postojanje korupcije.

Iz najveće zdravstvene ustanove u zemlji “Vijestima” su kazali da je pred Osnovnim sudom u Podgorici u toku parnični postupak po tužbi jednog od kandidata koji nije primljen po ovom oglasu, a da sastavne spise predmeta čini i mišljenje Agencije.

“Klinički centar Crne Gore će postupiti u skladu sa presudom koju nadležni sud bude donio”, navodi se u odgovoru na pitanje kako će se novi menadžment odrediti prema rješenju Agencije.

Prijava se, vidi se iz dokumenta u koji su “Vijesti” imali uvid, odnosi na zloupotrebu službenog položaja direktora KCCG, na način što je, suprotno internom aktu o zapošljavanju, i bez jasnih kriterijuma donio odluku o izboru kandidata na radno mjesto doktora stomatologije u Stomatološkoj poliklinici.

Tadašnji direktor KCCG Jevto Eraković je sredinom septembra obavijestio Agenciju da su sve radnje koje se odnose na prijem u radni odnos stolatologa “sprovedene u skladu sa Zakonom o radu i uz poštovanje internih procedura za sprovođenje postupka zasnivanja radnog odnosa”.

Eraković
Erakovićfoto: PR Centar

KCCG je uz to Agenciji dostavio, između ostalog, saglasnost za prijem jednog stomatologa u radni odnos, rješenje o formiranju komisije za sprovođenje intervjua, internu proceduru, obavještenje o rezultatima intervjua...

Agencija je utvrdila da je komisija izvršila bodovanje kandidata na osnovu usmenog intervjua, iako se kriterijumima iz interne procedure ne precizira način ocjenjivanja i bodovanja, što, kako se navodi u obrazloženju, ukazuje da nisu stvoreni preduslovi adekvatnog bodovanja postavljenih kriterijuma.

Uvidom u obavještenje o rezultatima intervjua se takođe zaključuje da komisija nije sačinila zapisnik ili izvještaj o sprovedenim intervjuima za svakog kandidata ponaosob, na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi na koji način je vršeno pojedinačno ocjenjivanje i bodovanje.

Agencija je u mišljenju napomenula i da je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ranije prošle godine donijela mišljenje sa preporukama, u kojem konstatuje da je podnosiocu pritužbe povrijeđeno pravo na obrazloženu odluku pa je u tom smislu dao više preporuka KCCG.

Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko utvrdila je da podnosiocu predstavke u ovom slučaju povrijeđeno pravo na obrazloženu odluku kao jedno od segmenata zaštićeno Ustavom Crne Gore, ali i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Ona je, između ostalog, dala preporuku KCCG da prilikom donošenja odluke o izboru kandidata argumentovano obrazloži kojim su se razlozima rukovodili. I direktorica Agencije Jelena Perović dala je u svom mišljenju dvije prepruke KCCG.

Prva je da bez odlaganja izmijeni internu proceduru za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na kriterijume za izbor i donošenje odluke, kako bi se precizirao način na koji se ocjenjuju kandidati te bili stvoreni preduslovi adekvatnog bodovanja postavljenih kriterijuma. Druga je da KCCG bez odlaganja u okviru interne procedure predvidi obavezu sačinjavanja zapisnika ili izvještaja o sprovedenim intervjuima na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi na koji način je vršeno pojedinačno ocjenjivanje i bodovanje.

NVO Inicijativa direktne demokratije: Kvalitet da bude ispred političke podobnosti

O ovom slučaju nevladina organizacija “Inicijativa direktne demokratije” obavijestila je Ministarstvo zdravlja na čijem je čelu Jelena Borovinić Bojović.

To je “Vijestima” potvrđeno iz te NVO.

“Prenosimo Vam prijavu integralno kako bi bili informisani, jer će zainteresovane i oštećene strane preduzeti sve pravne mogućnosti da zaštite svoja prava. Smatrajući da je ovih dana priče u medijima o korupciji u KCCG bilo sasvim dovoljno i da bi se ovim dodatno naštetilo ugledu ove institucije a i Ministarstva”, navodi se u mailu direktora NVO, doktora Borislava Đurišića.

On ističe da je na spornom konkursu bilo sedam kandidata sa boljim referencama od doktora koji je primljen na konkursu.

“Molimo Vas da intervenišete, da ispravite ovo nezakonito postupanje, i da ne dozvolite još jednu aferu u KCCG, jer ne može jedna osoba i njene veze biti važnija od zakona ove države”, poručio je Đurišić.

Ta NVO je sredinom prošlog mjeseca zatražila od resora zdravstva da im, prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, dostavi odluku o izboru i sastavu komisije za izbor i rangiranje kandidata za direktore zdravstvenih ustanova, odluku o načinu bodovanja i rangiranju kandidata za direktore, rang-liste prijavljenih kandidata koje je komisija sastavila na osovu bodovanja, kao i odluke i obrazloženje o izboru direktora.

“Nadamo se da ćete napraviti otklon od ponašanja prošle vlasti koja je na uštrb kvaliteta birala isključivo politički podobne kandidate”, poručili su iz te NVO.