tvrde da čekaju od januara

Opština Tivat još čeka zeleno svjetlo za zaduženje

Iz Ministarstva finansija navode da je zahtjev za dugoročno zaduživanje Tivta dostavljen 9. marta 2021, pa nije postojala mogućnost da se obradi

18431 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Tivat, Foto: Opština Tivat
Zgrada Opštine Tivat, Foto: Opština Tivat

Opština Tivat već skoro tri mjeseca čeka od nadležnih u Vladi dobijanje formalne saglasnosti za novo dugoročno kreditno zaduženje koje je lokalnoj uoravi neophodno kako bi izašla iz problema koje joj je ostavila prethodna DPS-SD-HGI vlast.

Iz Opštine tvrde da su još u januaru podnijeli zahtjev Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da odobri uzimanje dugoročnog kredita od tri miliona eura kod CKB banke, ali da do danas još nisu dobili konačni odgovor.

U međuvremenu, iz Ministarstva finansija koji su nadležni za lokalne samouprave, u više navrata su od Opštine Tivat tražili da raznim dopunama i saglasnostima drugih ministarstava kompletiraju svoj zahtjev.

Po njima, zahtev lokalne uprave Tivta kompletiran je nedavno i tek će uslijediti procedura odlučivanja.

“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja analizira dostavljeni zahtjev Opštine Tivat i nakon toga će se prema njemu odrediti, odnosno sprovesti dalju zakonom definisanu proceduru, u saradnji sa Opštinom Tivat. Zahtjev za dugoročno zaduživanje Opštine, od 8. marta 2021. godine, Ministarstvu je dostavljen 9. marta 2021. godine, pa nije postojala mogućnost da se već obradi i sprovede potrebna procedura za koju je zaduženo Ministarstvo”, rekli su “Vijestima” iz resora koji vodi ministar Milojko Spajić.

Napomenuli su da je članom 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti definisano da “Opštine mogu uzimati dugoročne pozajmice i davati garancije uz prethodnu saglasnost Vlade, koja se daje na predlog Ministarstva finansija”.

“Navedena odredba jasno ukazuje da Ministarstvo ne daje saglasnost na zaduženja opština, već to čini Vlada, na predlog Ministarstva. Podsjećamo da Opština mora da ispuni uslove definisane članom 49 Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave koji glasi: “Opština se može zaduživati tako da ukupna otplata glavnice i kamate na godišnjem nivou, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu i drugih obaveza koje imaju karakter duga, ne smije preći 10 odsto ostvarenih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduživanja, uz prethodnu saglasnost Vlade. Opština može da se zaduži iznad nivoa iz stava 1 ovog člana samo za finansiranje kapitalnih izdataka od strateškog značaja za opštinu, odnosno državu, uz prethodnu saglasnost Vlade”, poručili su iz Ministarstva finansija.

Navode i da bi Ministarstvo razmotrilo ispunjenost uslova za kreditno zaduženje lokalne uprave, “Opština je dužna da, uz zahtjev, dostavi i prateću dokumentaciju definisanu Uputstvom o sadržaju zahtjeva za dugoročno zaduživanje opština, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština”.

“Nakon dobijanja dokumentacije, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, Ministarstvo upućuje Vladi predlog za davanje saglasnosti na traženo kreditno zaduženje. Ministarstvo ima profesionalnu i dobru saradnju sa opštinama, pa tako i sa Opštinom Tivat. Predstavnici Ministarstva su imali dva sastanka sa predstavnicima Opštine u toku ove godine, na kojima se na konstruktivan način tražilo rješenje, a koje bi bilo u zakonskim okvirima”, kazali su “Vijestima” iz resora ministra Spajića.

S druge strane, u lokalnoj upravi Tivta nezvanično izražavaju veliko nezadovoljstvo načinom na koji je do sada postupalo Ministarstvo. Sumnjaju da njihov zahtjev za dobijanje saglasnost na dugoročno kreditno zaduženje, kako su kazali, “namjerno opstruiraju DPS kadrovi koji su ostali na svojim pozicijama u tom ministarstvu”.

Administracija gradonačelnika Tivta Željka Komnenovića (NP) pripremila je, a lokalni parlament na sjednici 29. decembra prošle godine usvojio Odluku o dugoročnom zaduživanju Opštine po kojoj bi lokalna uprava uzela kredit od tri miliona eura. Aktuelna tivatska lokalna vlast građanskih listi NP, BF i GB koja je nakon izbora 30. avgusta, preuzela upravljanje gradom od koalicije DPS-SD-HGI, već je ranije saopštila da je u gradskim finansijama zatekla stanje daleko gore od onoga kojim su se prije njih hvalili nekadašnji tivatski DPS čelnici predvođeni bivšim gradonačenikom Sinišom Kusovcem i bivšim predsjednikom SO Ivanom Novoselom.

Kako se pokazalo, nakon što je 16. oktobra dužnost preuzeo Komnenović, Opština uopšte nije likvidna, kako su tvrdili Kusovac i Novosel, i ima preko 3,5 miliona dospjelih, a neplaćenih obaveza, od čega je čak 1,25 miliona bilo samo u neizmirenim fakturama za razne robe i usluge koje je nova vlast zatekla po fiokama Sekretarijata za finansije kojim je do tada rukovodila Rajka Jovićević (DPS). Opština ima i višemilionske nadolazeće obaveze za plaćanje uzurpiranog privatnog zemljišta koje je građanima uzela bivša DPS-SD-HGI vlast, odnosno za vraćanje ranije uzimanih kredita njemačkoj banci KfW za gradnju kanalizacione i vodovodne infrastrukture.

Zbog toga je SO Tivat donijela odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju na iznos od tri miliona eura, a najbolju ponudu za to uprava grada dobila od CKB banke. Ukoliko joj Vlada konačno da zeleno svjetlo, Opština će kod te banke sa namjenom realizacije kapitalnih investicija, uzeti kredit sa rokom otplate od šest godina, pri čemu je grejs period u trajanju od godinu dana. Kamatna stopa je 2,75 odsto plus šestmjesečni Euribor, a naknada za odobrenje kredita koja se plaća jednoratno, iznosi 0,10 odsto od iznosa odobrenog kredita.

“Dugoročno kreditno zaduženje neophodno je radi obezbjeđivanja finansijske stabilnosti i realizacije kapitalnih izdataka: realizovane, a neisplaćene kapitalne obaveze prenesene iz 2020. godine; obaveze po osnovu kreditnog zaduženja prema KfW banci prenesene iz 2020. godine; obaveze po osnovu faktičke eksproprijacije po presudama; ugovorena, a nerealizovana obaveza za saobraćajnicu MR2“, navedeno je obrazloženju koje je tada dostavljeno odbornicima.

Do danas nije dobijena tražena saglasnost na zaduženje, pa čelnici Tivta imaju sve više problema da kontrolišu gnjev onih kojima Opština već duže vrijeme duguje novac, prvenstveno za isplatu naknada za uzurpiranu privatnu zemlju mještana Krtola na lokalitetu Klačina gdje je bivša lokalna DPS-om predvođena vlast, sagradila postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda, a da prethodno nije riješila imovinsko-pravna pitanja.

Obaveze oko kredita su naslijeđene od bivše Vlade

"Tačno je da bi, uz postojeće dugoročne kreditne obaveze koje imamo, sa uzimanjem ovog kredita koji nam je neophodan da izađemo iz problema koji nam je ostavila prethodna DPS-SD-HGI gradska uprava, tek 2023. “probili“ kreditni limit od 10 odsto ostvarenih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduživanja. Ipak, smatramo da uz sve mjere koje smo u međuvremenu preduzeli na smanjenju javne potrošnje, kresanju troškova rada lokalne administracije i prvenstveno, njenoj racionalizaciji otpuštanjem više desetina zaposlenih koji su bili klasični tehnološki višak, Opština ima dovoljno finansijskog prostora i potencijala da joj se odobri ovo kreditno zadušenje od tri miliona eura. Tim prije, što su kreditne obaveze koje već imamo, na nas u najvećoj mjeri prenesene od strane bivše Vlade koja se kreditno zaduživala sa više desetina miliona eura kod njemačke KfW banke za gradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture po primorju, a onda te obaveze u najvećoj mjeri prenijela na primorske opštine“, kazao je „Vijestima“ izvor iz vrha Opštine.

Preporučujemo za Vas