predstavku proglasili neprihvatljivom

Sud u Strazburu odbacio pritužbe Milorada Martinovića

Zastupnica Crne Gore pred sudom u Strazburu, Valentina Pavličić, saopštila je da se Martinović žalio na navodnu povredu materijalnog i procesnog aspekta člana 3 Konvencije, zbog nedostatka djelotvorne, temeljne i nezavisne istrage, kao i na povredu člana 13 Konvencije kojim se garantuje pravo na djelotvorni pravni lijek

10733 pregleda 6 komentar(a)
Martinović, Foto: Savo Prelević
Martinović, Foto: Savo Prelević

Evropski sud za ljudska prava proglasio je neprihvatljivom predstavku koju je protiv Crne Gore podnio Milorad Mijo Martinović zbog zlostavljanja od pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) tokom protesta 2015. godine.

Zastupnica Crne Gore pred sudom u Strazburu, Valentina Pavličić, saopštila je da se Martinović žalio na navodnu povredu materijalnog i procesnog aspekta člana 3 Konvencije, zbog nedostatka djelotvorne, temeljne i nezavisne istrage, kao i na povredu člana 13 Konvencije kojim se garantuje pravo na djelotvorni pravni lijek.

Evropski sud je, kako navodi, ispitivao pritužbe podnosioca predstavke sa stanovišta svoje dobro ustanovljene prakse u vezi sa statusom „žrtve“ u predmetima torture.

„Evropski sud je prvo primijetio da je Ustavni sud izričito utvrdio kršenje i materijalnog i procesnog aspekta člana 3 Konvencije u slučaju podnosioca predstavke, čime je izričito priznata povreda na koju se žalio podnosilac predstavke“, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da je sud primijetio da je Martinović postigao nagodbu sa državom i time dobio novčanu naknadu u iznosu od 130 hiljada eura za svu postojeću i buduću štetu vezanu za incident.

Kako je navela, provedena istraga je rezultirala identifikovanjem dva direktna počinioca krivičnog djela i njihovom osudom u prvom stepenu, kao i krivičnim gonjenjem i izricanjem kazne komandantu SAJ-a zbog pomaganja počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

„U takvim okolnostima, prema nalaženju Evropskog suda, podnosilac predstavke ne može da tvrdi da i dalje ima status „žrtve“ u smislu člana 34 Konvencije, zbog čega su njegove pritužbe odbačene“, saopštila je Pavličić.

Ona je kazala da je utvrđeno da su pritužbe podnosioca predstavke u odnosu na član 13 Konvencije očigledno neosnovane, zbog čega je predstavka odbačena i u tom dijelu.

Preporučujemo za Vas