VLADA CRNE GORE

Donijet Nacionalni plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona

“Mjere zaštite i spašavanja od klizišta i odrona obuhvataju skup organizaciono-tehničkih aktivnosti koje se, na osnovu vremena realizacije, mogu grupisati u preventivne, operativne i sanacione mjere zaštite”, naveli su iz Vlade

7730 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Nacionalni plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona, kojim su determinisane mjere i aktivnosti koje su dužni da sprovode ministarstva, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, akademska i nevladina (NVO) zajednica.

“Zaštita i spašavanje obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja, sprečavanja nastajanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, kao i većih i drugih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da Nacionalni plan sadrži, prije svega, poglavlje posvećeno procjeni rizika od klizišta i odrona.

“Mjere zaštite i spašavanja od klizišta i odrona obuhvataju skup organizaciono-tehničkih aktivnosti koje se, na osnovu vremena realizacije, mogu grupisati u preventivne, operativne i sanacione mjere zaštite”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, kao veoma bitno poglavlje tog plana, determinisane mjere i aktivnosti koje su dužni da sprovode ministarstva, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, akademska i NVO zajednica u cilju smanjenja posljedica koje klizišta i odroni mogu izazvati.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zapošljavanja osoba koje su osposobljene za rad u policiji, odnosno statusu osoba koje su završile Policijsku akademiju u Danilovgradu i obuku za rad u policiji po posebnom programu, koje nijesu zaposlene.

“U Informaciji se navodi da je Policijsku akademiju u desetoj, 11. i 12. generaciji završilo ukupno 159 osoba, po posebnom programu obuke obučene su za rad u policiji još 64 osobe, dok iz prethodnih generacija tri osobe nijesu zaposlene, što je ukupno 226 osoba”, navodi se u saopštenju.

Naglašeno je da u Upravi policije postoji potreba za zapošljavanjem tih osoba zbog nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti Uprave policije, jer je trenutno 128 službenika zaposleno na određeno vrijeme i 119 angažovano po ugovoru o djelu, upravo zbog nedostatka dovoljnog broja zaposlenih.

“Shodno Šengenskom akcionom planu, broj zaposlenih u Sektoru granične policije nije dovoljan i po procjeni inostranih eksperata treba da se uveća za 500, u cilju očuvanja granične bezbjednosti na potrebnom nivou, što još nije realizovano”, kazali su iz Vlade.

Navodi se da je Vlada zadužila Upravu policije da nastavi aktivnosti u cilju zapošljavanja tih osoba.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju aktivnosti po osnovu nove organizacije državne uprave.

“Tim povodom, nadležna ministarstva su zadužena da sprovedu neophodne pravno-administrativne postupke koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje novog modela državne uprave”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help-Hilfe zur Selbsthilfe“ i prihvatila tekst Memoranduma.

Kako je saopšteno, cilj potpisivanja Memoranduma o razumijevanju je pružanje podrške u implementaciji strateške mjere 2.2 Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017- 2021. godine.

“Čijom realizacijom se postiže širenje radnih aktivnosti za zatvorenike u okviru zatvorskog sistema, a time i njihova uspješnija rehabilitacija i reintegracija, kroz radno okupacionu terapiju”, kazali su iz Vlade.

Vlada je utvrdila i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Uprave za statistiku.

Dodaje se da je, u skladu sa organizacionim i personalnim promjenama u Vladi, donijeta Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019–2022. godine.

“Predsjednik Savjeta je ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava”, navodi se u saopštenju.